Tesla är en oroande bubbla

Teslas aktier har blivit nio gånger dyrare på ett år. Precis som IT-bolagens fortsatta uppgång bidrar spekulationen i Tesla till låg framtida avkastning från aktiefonder. Pensionssparare över 55 har anledning att oroa sig.

Jonas Lindmark 2020-09-03 | 16:04
Facebook Twitter LinkedIn

En paradox för pensionssparare är att stigande börser just i år är dåligt. Högre aktiekurser nu betyder att du som idag arbetar och pensionssparar via PPM och tjänstepension får färre aktier – medan dagens pensionärer säljer dyrare och får ut högre pension.

Motsatsen vore bättre för de långsiktiga spararna. Ett börsras i år betyder att de som sätter in nya pengar i sparandet får fler aktier för sina sparpengar, medan dagens pensionärer får mindre utbetalningarna från sina pensionsförsäkringar. Idealet för de som nu arbetar ihop sin pension vore låga aktiekurser de närmaste åren, följt av en brant börsuppgång strax innan pensioneringen.

Pandemin Covid-19 gav bara en kortvarig sänkning av aktiekurserna. Börserna i både Stockholm och New York har stigit brant under sommaren och är på plus räknat sedan årsskiftet, trots att pandemin kraftigt försvagat ländernas ekonomi. Och trots att dollarn har backat under sommaren är nu de flesta globalfonder på plus, även räknat i svenska kronor.

Skilj på företag och aktie, Teslas aktiekurs har stigit för mycket

Tesla en bubbla

Ett extremfall är Teslas aktiekurs, som det senaste året har stigit 780 procent. Företaget är nu värt lika mycket som världens fem största biltillverkare. Tillsammans. Den höga aktiekursen gör att Tesla idag värderas till ungefär 3600 miljarder kronor.

Bara 11 andra företag i världen har ett högre börsvärde. Tesla har av aktiemarknaden fått en prislapp som är större än till exempel Coca-Cola, Mastercard, Nestle och Samsung – trots att dessa på ett helt annat sätt dominerar sina branscher.

Jag tycker det verkar vara en spekulationsbubbla när ett ganska litet amerikanskt företag, med 50.000 anställda som tillverkar 500.000 elbilar per år, enligt aktiemarknaden är värt mer än summan av börsvärdet hos Toyota (inkl Lexus), Volkswagen (inkl Audi och Porsche), Daimler (Mercedes), Ford och GM (Chevrolet, Cadillac, m fl). Detta är uppenbart orimligt eftersom branschens fem största börsnoterade bjässar tillsammans tillverkar nästan 100 gånger fler bilar. Och alla Teslas större konkurrenter håller på att utveckla elektriska bilar. De rika har råd att köpa Tesla, men vanligt folk är tvungna att välja billigare bilar.

Visst har det kommit positiva nyheter från Tesla i år. Och visst säljs deras bilar för mer pengar än de flesta andra. Men å andra sidan är företagets expansion dyr och lönsamheten idag låg. Baserat på Teslas vinst det senaste året är p/e-talet 1200. Förenklat betyder det att när Tesla säljer en bil för 720.000 kronor så har företaget bara tjänat 6.000 kronor, men aktiemarknaden betalar ändå tio gånger omsättningen (börsvärdet är 7,2 miljoner kronor per såld bil och år) för nöjet att äga verksamheten.

När aktiekursen är 1200 gånger högre än historisk vinst per aktie är det uppenbar något som inte stämmer, särskilt som bilbranschen är en stor del av världsekonomin och konkurrensen där brukar vara hård. Lönsamheten har historiskt varit dålig, bland annat för att många länder gynnar tillverkning inom landets gränser, vilket skapat överkapacitet.

Skilj på företag och aktie

För att tjäna pengar som investerare gäller det att skilja på företag och aktie. Företag kan ha fina framtidsutsikter, men idag är deras aktier ofta för dyra.

Visst finns det argument för Tesla, särskilt om du tror att självkörande eltaxi om 10-20 år kommer att sköta en stor del av världens persontransporter. Men det finns även flera starka argument mot, främst beroendet av VDn och huvudägaren Elon Musk, de enorma investeringar som Tesla behöver göra för att växa, samt hotet att andra biltillverkare om 10 år har kopierat och kommit ikapp.

Morningstars analytiker av bilbranschen, David Whiston, är främst skeptisk till att investerarna kommer att ha tålamod att vänta på Teslas framtida vinster under nästa lågkonjunktur, när företaget måste fortsätta låna mer pengar till att öka produktionskapaciteten för att kunna konkurrera på massmarknaden, samtidigt som försäljningen är konjunkturkänslig.

Även på detta sätt rimmar Teslas branta kursuppgång i år dåligt med övriga händelser 2020. Pandemin Covid-19 har gjort att många runt om i världen förlorat sina jobb och ännu fler jobbar hemma. Det ökar knappast efterfrågan på bilar.

Även IT-bolag

Och även många andra aktier har stigit dramatiskt. Bland svenska småbolag finns många teknikbolag som stigit mer än 100 procent i år. De fem största IT-bolagen i USA har i snitt stigit mer än 50 procent (mer om detta i ”Ökad IT-optimism ger större risk”). Den gemensamma förklaringen verkar vara ett ökat sparbehov runt om i världen, pengar som tvingas till aktiemarknaden av att centralbankerna sänkt de säkra räntorna till noll.

En generell förklaring till det stora sparbehovet är att en ökande andel del av världens högavlönade är över 50 och hela vägen från USA till Kina behöver de ett stort eget pensionssparande för att kunna behålla sin levnadsstandard när de blir för gamla för att orka fortsätta jobba. Men vad händer när de går i pension och vill sälja sina aktier?

Över 55

Pensionssparare över 55 har anledning att oroa sig. När återstående spartiden är tio år eller mindre kan en överdriven börsuppgång följt av ett ras göra att pensionssparare under den sista delen av arbetslivet köper aktier väldigt dyrt, som de sedan tvingas sälja med förlust för att säkra en stabil pension. Idag går det ofta att fortsätta ha hela eller delar av sitt sparkapital investerat på aktiemarknaden, även som pensionär. Men för att få en trygg livssituation med en stadig pension som betalas ut varje månad behöver pengarna flyttas till ett traditionellt livbolag med mycket lägre risktagande. Det betyder i så fall att en stor del av aktiesparandet säljs när du går i pension.

Om du är över 50 är det därför viktigt att hålla koll på hur stor exponering mot aktiemarknaden som ditt pensionssparande ger, samt att sänka risktagandet vartefter som återstående spartid minskar. Och passa på att sälja aktier när kurserna står högt. Personligen är jag 57 år och har sänkt andelen aktiefonder rejält i mitt pensionssparande.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar