Branschen förbättrar info om räntefonder

Nordic Info Team 2020-09-15 | 13:07
Facebook Twitter LinkedIn

Den branta värdeminskningen för många räntefonder i mars 2020, särskilt de inriktade på företagsobligationer i mindre företag, gav kraftig kritik. Nu har branschen via Fondbolagens Förening beslutat att komplettera dagens standardiserade riskmått för räntefonder med ny information som visar räntefonders kreditrisk. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika räntefonder.

För att ge en korrekt och jämförbar information har föreningen beslutat om att införa ett obligatoriskt nyckeltal, spreadexponering, som ska redovisas för räntefonder i fondens årsberättelse samt halvårsredogörelse. Spreadexponering är ett mått på kredit- och likviditetsrisk, och beräknas som kapitalviktad kreditduration multiplicerat med innehavens spread i förhållande till statspapperskurvan. Det visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mätt i procentenheter av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas.

Dessutom införs en standard för de fondbolag som redovisar kreditbetygen för fondens tillgångar idag. Det ger ett framåtblickande mått, som gör mer nytta än det fokus på historisk värdeutveckling som ligger bakom den sjugradiga riskskalan som har beslutats av EU.

"Nu har branschen tagit fram nya mått som istället visar räntefondernas kreditrisk. Syftet är att göra det enklare för spararna att jämföra och utvärdera räntefonder" säger Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens förening.

Källa: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings