AP7 störst i Europa

Nordic Info Team 2020-09-23 | 12:48
Facebook Twitter LinkedIn

Stigande aktiekurser under augusti ökade det kapital som AP7 Aktiefond förvaltar åt PPM-spararna med 30 miljarder, till 596 miljarder kronor. Det gör att fonden nu är störst i Europa.

Tidigare har den största fonden i Europa länge varit räntefonden Pimco GIS Income, men under de första sju månaderna 2020 har investerare tagit ut motsvarande över 100 miljarder kronor. Under augusti vände trenden och Pimco-fonden fick insättningar på nästan 6 miljarder, men det räckte inte eftersom ändrade valutakurser gjorde att fonden förvaltade kapital räknat i euro ändå minskade.

När AP7 Aktiefond startade för tio år sedan innehöll den drygt 80 miljarder kronor, pengar som byggts upp genom avsättningar av icke-väljarnas pengar för premiepensionen hos Pensionsmyndigheten till Premiesparfonden. Men i maj 2010 ändrade Sjunde AP-fonden sin förvaltning och flyttade pengarna till AP7 Aktiefond. Värdestegringen sedan dess har varit hög, bland annat på grund av en hävstång som ger ökad exponering mot världsindex.

NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar