Köp och behåll, men inte för alltid

Den sparportfölj som bäst passar ditt sparande ändras över tiden, beroende på dina ekonomiska behov och personliga mål. Det är därför viktigt att regelbundet rebalansera dina investeringar. Så här gör du.

Valerio Baselli 2021-01-08 | 16:27
Facebook Twitter LinkedIn

Finanza personale portafoglio ribilanciamento

Att hitta exakt rätt tidpunkt att investera är väldigt svårt. Morningstar brukar därför varna småsparare att sannolikheten är låg att lyckas med ”timing”, alltså att fatta beslut om köp eller försäljning av aktier och fonder baserat på prognoser för framtida marknadsrörelser. Nackdelen med innehav under kort tid är att kostnaderna ökar, om inte annat kräver hanteringen mer tid.

Motsatsen till timing är den ofta rekommenderade strategin ”köp och behåll”. Den innebär att spararen först väljer övergripande fördelning av sparandet mellan olika typer av investeringar (”allokering” mellan aktier, företagsobligationer, fastigheter, råvaror och andra tillgångar), baserat på sina mål och riskaptit, samt därefter behåller innehaven hela spartiden oavsett hur väl de utvecklas och oavsett fluktuationer på marknaden. Fördelen är att låg omsättning (köp och försäljningar) ger låga transaktionskostnader.

Fast strategin köp och behåll betyder inte att du aldrig ska ändra din portfölj. Dels kan dina sparmål och din riskaptit ändras. Dels kommer skillnader i värdeutveckling på de finansiella marknaderna göra att din allokering ändras. Detta gäller särskilt efter stora börsras, som när pandemin Covid-19 spreds under mars 2020.

Ändrade marknadsvärden kan göra att en viss tillgång blir en för stor del av sparportföljen, vilket ger onödigt hög risk. Det är en tydlig anledning att ibland ”rebalansera” din portfölj, alltså att återställa den övergripande fördelning av tillgångar som du valt.

Men hur gör man det? Här är några saker att tänka på:

Utvärdera aktuell fördelning: Det första steget är att utvärdera ditt nuvarande sparande: vad har gått upp, vad gick ner och vad har blivit för riskabelt? Finns argument att sälja de innehav som stigit mest, eller att köpa mer av de som ser undervärderade ut? Svaren beror på dina investeringsmål, som i sin tur beror på din återstående spartid och riskaptit. En viktig del är buffertsparandet (ofta rekommenderas människor att ha sex månaders levnadskostnader i likvida reserver).

Att göra denna utvärdering kan vara komplext, särskilt om sparandet görs via flera mellanhänder och i många typer av tillgångar. En möjlighet är då att använda Portföljhanteraren här på Morningstar för analysen: först skriver du in alla innehave och sedan klickar du på ”X-Ray”.

Testa ändringen: Om har en fördelning av tillgångar, branscher och länder som stämmer med din sparstrategi så behöver portföljen inte ändras. Men annars kan det vara värt att först testa effekten av en ändring, vilket också går att göra i Portföljhanteraren.

Tänk på skatteeffekter: Direktägda innehav beskattas i Sverige med 30 procent reavinstskatt, medan ISK har en låg årlig skatt på hela kapital och PPM är skattefritt. Att ha koll på alla detaljer kan vara svårt så om beloppen är stora kan det vara väl värt att fråga en expert hos din bank eller på en revisionsfirma.

Välj rätt jämförelse: För att utvärdera investeringar är det ofta relativ avkastning mest relevant. Om din fondportfölj steg 10% under en period kanske det låter bra, fast inte om de flesta andra med samma risknivå nådde 20%. Å andra sidan kan det finnas anledning att vara nöjd med en värdeminskning på 5%, om marknaden backade 10%. Ta därför reda på vilken jämförelse som är mest rättvis för dig. Och tänk på att jämförelseindex kan behöva ändras om du byter strategi och risknivå.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar