Fyra sätt som data driver på finansbranschens utveckling

Covid-19 pandemin och nationella nedstängningar har gjort oss mer beroende av teknik än någonsin tidigare. Användandet av data har revolutionerat i princip alla branscher och finansbranschen är inget undantag.

Catherine Elliott 2021-02-19 | 12:10
Facebook Twitter LinkedIn

data

Covid-19 pandemin och nationella nedstängningar har gjort oss mer beroende av teknik än någonsin tidigare. Användandet av data har revolutionerat i princip alla branscher och finansbranschen är inget undantag.

Men hur hjälper det investerare? Modern data förenklar investeringsprocessen, förbättrar analysprocessen och ger fondbolag utrymme att vara innovativa. För konsumenter innebär data bättre produkter, förenklad analys av potentiella investeringar och för att bygga den egna portföljen.

Här presenterar vi fyra sätt data omformar hur vi investerar

1. Data kan förbättra investerares resultat

Valuta för pengarna är med all rätt viktigt för investerare och data innebär att det är lättare att hitta information om fonders avkastning, avgifter, kostnader och att hitta kvalitet bland fonderna. Värdefokuset har höjt förväntningarna på förvaltare som måste bevisa sig för investerare.

Breda dataset, nya teknologier och mer sofistikerade tekniker för datamodellering har transformerat branschen. Investeringsförslag har styrts om till att bli fokuserade på utfall och fondbolag har börjat ta fram lösningar som är designade för att möte specifika behov, istället för att bara lansera produkter.

Inom kapitalförvaltningen har samtidigt konkurrensen ökat i takt med att antalet start-ups inom FinTech växer. För att försvara sina marknadsandelar har befintliga aktörer, som tidigare litat på personliga möten och kontakter, börjat använda data för att förbättra sina digitala plattformar mot kunder. Det görs genom att erbjuda verktyg som visar portföljerns exponering i realtid och underlättandet av handel med aktier, valutor och fonder.

Investerare får också en mer personlig upplevelse än tidigare tack vara den stora tillgången på data. Kunder kan numera få en produkt som är skräddarsydd utifrån deras behov tack vare att bolagen har tillräckligt med kunddata för att erbjuda en genuin personlig upplevelse och att algoritmerna sköter beräkningarna i bakgrunden.

2. Data kan kapa kostnader

Vinstmarginaler är under press hos många bolag, oavsett om det beror på utökade krav på regelefterlevnad eller kostnader för infrastruktur. Det innebär att många fondbolag och institutionella investerare vänder sig till data för att kapa kostnader och samtidigt möjliggöra en chans till överavkastning för sina portföljer.

Tillång till- och analys av - bra data öppnar upp för att bolag kan finkalibrera sin förvaltningsprocess, hitta nya investeringsmöjligheter och generella effektivitetsförbättringar. Brett använda tekniker har visat att data kan förbättra selekteringsprocessen, förbättra pris- och avkastningsanalys, göra scenariomodelleringar för portföljen i olika marknader och även erbjuda insiktsfulla konkurrentjämförelser för att identifiera förbättringspotential.

3. Data förbättrar transparens och ansvarsutkrävande

Sedan finanskrisen 2008 har tillsynsmyndigheter arbetat med att förbättra konsumentskyddet. Även här vänder sig bolag till data och teknologi för att försäkra sig om att de lever upp till kraven. Bolag som sedan tidigare varit pressade kan använda dataset för att analysera riskpositioner och limiter i realtid både på portfölj- och bolagsnivå.

Data har också underlättat för bolag att påvisa hur man hanterar lämplighetsbedömningar och att tillhandahålla bevis för hur beslut fattas utifrån vad som är bäst för kunden. Data möjliggör också för bolag att kunna övervaka och identifiera avvikande mönster i regelefterlevnad inom den egna organisationen.

4. Data kan stötta ESG-processer

Investerare visar ett allt större intresse för frågor som relaterar till ESG (Environmental, Social och Governance). Det har inneburit att flöden till fonder med ESG-inriktning ökat och en lavin av nya produkter med olika ESG-teman.

Med större tillgång till data och analys kan investerare nu gå på djupet i fondernas underliggande innehav. Investeringsteam kan analysera fonders koldioxidavtryck eller exkludera bolag som verkar i oönskade branscher som spel, tobak eller pornografi.

I en tid när hållbarhetsrelaterade frågor är i centrum av investeringsprocessen kan data också bidra till att påvisa med vilken hastighet bolag förbättrar sitt hållbarhetsarbete och redovisa resultat av deras påverkansarbete.

Effektivt analyserande av data har blivit oumbärligt i en bransch som står under ett stort kostnadstryck och effektiviseringsutmaningar. Samtidigt så har insamlandet av data från multipla källor och genomförandet av själva analysen blivit ett extremt dyrt och tidskrävande arbete för många bolag. När bolag står inför skenande datakostnader så väljer många att konsolidera sina dataleveranser.

 

Ladda ner vår gratis guide till utnyttjande av data

Klicka här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Catherine Elliott  is a content writer at Morningstar

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar