Aktiva fonder misslyckas i testet under 2020

Morningstars undersökning av 21 000 fonder visar att hälften av de aktiva fonderna slog sina passiva kollegor under en volatil period för världsmarknaderna

James Gard 2021-04-07 | 10:09
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Europe Active Passive Barometer

Aktiva fondförvaltare misslyckades med att använda 2020 års börsvolatilitet till sin fördel, enligt den senaste analysen från Morningstar. Endast hälften av alla aktiva fonder lyckades överträffa sina passiva rivaler under nedgången och återhämtningen 2020.

Siffrorna är ännu sämre på lång sikt, där bara 25% av aktiva fonder klarar sig bättre än sina passiva motsvarigheter över de senaste 10 åren. I vissa kategorier har framgångsgraden varit förfärlig: i US Large-Cap Growth Equity slog inte en enda aktiv fond sin passiva motsvarighet under en tioårsperiod. Det är således inte konstigt att så många europeiska investerare dumpar aktiva fondförvaltare och använder indexfonder/ETF:er istället.

Morningstar producerar rapporten Active/Passive Barometer två gånger per år och rapporten omfattar nästan 21 000 aktiva och passiva fonder över hela Europa med cirka 4,4 biljoner euro i tillgångar. Senast vi tittade på utvecklingen av aktiva och passiva fonder var i september i kölvattnet av Covid-19-försäljningen. Sex månader senare är mönstret detsamma. Under 2020, i de 65 fondkategorierna, slog bara 50,2% av de aktiva fonderna i vår analys sin genomsnittliga passiva motsvarighet. Detta är en minskning från 52,4 % under första halvåret, en period som innehöll några av de mest volatila marknadsförhållandena i mannaminne. I 63 av dessa fondkategorier skulle investerare ha haft det bättre om de valt en passiv fond istället för en aktiv.

En av de två kategorier där aktiva fonder har lyckats överträffa de passiva fonderna är UK Mid-Cap Equity. "Överlevnadsgraden" för dessa fonder ligger också över de flesta kategorier - cirka 90 procent av de aktiva fonderna i denna kategori som fanns tillgängliga för tio år sedan finns fortfarande kvar i dag. Under ett, tre, fem och tio år slog aktiva brittiska Mid Cap-fonder sina passiva rivaler. Aktiefonder, Danmark var den andra kategorin där aktiva fonder kunde slå sina passiva konkurrenter över en 10-årsperiod.

Den sämst presterande kategorin var US Large-Cap Growth Equity, där inga aktiva fonder har överträffat passiva över 10 år. Bara 6% av aktiva amerikanska Large-Cap Blend-fonder kunde överträffa sina passiva konkurrenter och motsvarande siffror var 15,3% för US Large Cap Value-fonder och 26,1% för US Small Cap Equity.

active funds

Amerikanska passiva fonder triumferar

Den fantastiska utvecklingen för några av de största aktierna på den amerikanska marknaden under de senaste åren har utan tvekan gjort det svårt för aktiva förvaltare att överträffa passiva produkter. S&P 500 är upp cirka 200% över en 10 årsperiod och Tesla var upp 700% enbart under förra året medan teknikjättar som Amazon, Alphabet och Facebook har haft många år med stigande aktiekurser.

Marknaden för amerikanska småbolag följs dock inte lika brett, vilket bör innebära att aktiva fondförvaltare kan hitta dolda guldkorn och överträffa passiva fonder. Detta har dock faktiskt inte varit fallet. Medan aktiva förvaltare överträffade passiva fonder under 2020, har de långsiktiga trackerfonderna också gjort bättre ifrån sig när det gäller småbolag.

Japan anses också vara en "stockpicker's market" men återigen tyder resultaten här på något annat – under 10 år slog cirka 88% av de passiva Large Cap-fonderna sina aktiva rivaler. Passiva fonder klarade sig också bättre under ett, tre och fem år. Först 2020 tippade vågskålen över mot aktiva fonder för Small/Midcap-fonder och även då endast marginellt då 56,8% av aktiva fonder överträffade de passiva.

En av de starkaste marknaderna under det senaste året, Korea, är ett annat område där indexfonder har blomstrat - inte en enda aktiv fond har lyckats överträffa sina passiva motsvarigeter under en 10-årsperiod och bara 27,3% av aktiva fonder kunde göra det under 2020.

I motsatt ände av spektrumet presterade hela 97 procent av de ryska aktiva aktiefonderna bättre 2020, ett år av volatilitet för det oljeberoende landet. Andra länder där aktiva fonder har varit framgångsrika under de senaste 12 månaderna är Österrike, Hongkong och Norge.

De starkaste överlever

I många kategorier leder dåliga resultat till att fonder stängs eller slås samman med andra fonder. Aktiva fonder kommer med en högre prislapp än indexfonder/ETF:er och det är ett stort hinder för deras avkastning och är även oattraktivt för investerare. Morningstar mäter "överlevnadsgraden" för fondkategorier för att bestämma hur stor andel av fonderna som har stått sig över tid.

Under den senaste tioårsperioden överlevde cirka 90 procent av de aktiva fonderna i det brittiska Mid Cap-segmentet – vilket innebär en tre gånger högre överlevnadsgrad än för aktiva fonder i kategorin UK Large-Cap. Om man tittar på en kortare tidshorisont överlevde alla fonder i Mid Cap-segmentet 2020, jämfört med 92,6% av aktivt förvaltade storbolagsfonder.

Motståndskraften hos brittiska Mid Cap-fonder under decenniet är ännu mer anmärkningsvärd jämfört med andra kategorier: bara 14 procent av fonderna i Nederländerna och 20 procent av Brasiliens fonder fyllde 10 år. I Storbritannien klarade sig endast 26 procent av de brittiska statsobligationsfonderna och 31 procent av de brittiska storbolagsfonderna till 10-årsdagen.

mid cap survivorship

"Den aktiva/passiva barometern är en användbar mätsticka som kan hjälpa investerare att räkna ut oddsen för att lyckas med aktiva fonder", säger Dimitar Boyadzhiev, senior analytiker på Morningstar Europe. "Utförsäljningen i samband med Coronaviruset och efterföljande rekyl testade teorin att aktiva fonder i allmänhet är bättre på att navigera marknadens volatilitet än sina indexkollegor. I alla 20 kategorier som vi undersökte var det drygt hälften av de aktiva fonderna i undersökningen som både överlevde och överträffade sin genomsnittliga indexkollega under första halvåret."

Read Morningstar's European Active/Passive Barometer

Get my Copy

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar