Nu har det blivit enklare att hitta ESG-fonder

Ny reglering hjälper investerare att lättare identifiera fonder med ett hållbart mandat. Vi tar oss en första titt på det data som rapporterats hittills.

Sara Silano 2021-04-12 | 0:54
Facebook Twitter LinkedIn

ESG funds

Den 10 mars trädde EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) i kraft, vilket kräver att fondbolagen klassificerar var och en av sina fonder i en av tre kategorier: artikel 6, 8 eller 9, beroende på fondens/strategins mål.

De något otydliga kategorititlarna kan härledas från lagstiftningen. Alla fonder är nu skyldiga att lämna vissa ESG-upplysningar (enligt artikel 6), medan artikel 8 (ljusgröna) och artikel 9 (mörkgröna) fonder kommer att behöva tillhandahålla mer detaljerad ESG-information till investerare.

esg

Marknaden för Europeiska hållbara fonder kan vara värd 2,5 biljoner euro

Morningstar Research har också undersökt ett urval av 30 kapitalförvaltare av olika nationaliteter och storlekar, allt från stora europeiska och amerikanska företag som Amundi,UBS, BlackRock och JPMorgan till boutique- och hållbarhetsfokuserade företag som Candriam och Mirova.

Vi konstaterade att de franska förvaltarna Amundi  och BNP Paribas erbjuder några av de största sortimenten av investeringsprodukter som klassificeras som artikel 8 eller 9, med 529 respektive 310    fonder. Andra grupper har valt att klassificera betydligt färre fonder som artikel 8 eller 9. BlackRock har till exempel 103 klassificerade produkter och UBS och JPMorgan har klassificerat 54 respektive 10 av sina fonder som antingen artikel 8 eller artikel 9 produkter.

En titt på fonderna

Morningstar Research has also surveyed a sample of 30 asset managers of various nationalities and sizes, ranging from large European and US firms such as Amundi, UBS, BlackRock, and JPMorgan to boutique and sustainability-focused firms such as Candriam and Mirova.

We found that French managers Amundi and BNP Paribas offer some of the largest ranges of investment products classified as Article 8 or 9, with 529 and 310 funds respectively. Other groups have chosen to classify far fewer funds as Article 8 or 9. BlackRock, for example, has 103 classified products and UBS and JPMorgan have classified 54 and 10 of their funds respectively as Article 8 or 9 products.

SFDR Europe

 

Sett ur perspektivet förvaltat kapital finns nordiska och nederländska företag bland dem med den högsta andelen förvaltat kapital i artikel 8 och 9. Robeco har till exempel  klassificerat 96 procent av sina fondtillgångar som artikel 8 eller 9, medan KLP och SEB har 95 respektive 82 procent av sina fondtillgångar i de två kategorierna. Den hållbarhetsfokuserade butiken Mirova har placerat hela sitt utbud av 25 fonder i kategorin Artikel 9.

"För många av de kapitalförvaltare vi pratat med är det viktigt att ha så många fonder som möjligt klassificerade enligt artikel 8 och 9. De ser SFDR som en möjlighet att visa sitt engagemang för hållbara investeringar, säger Hortense Bioy, Morningstars globala chef för hållbarhetsanalys. "De känner också press från vissa distributörer och fondköpare som har sagt att de bara skulle överväga fonder i artikel 8- och 9-kategorier framöver."

När vi tittar på hur fonder har klassificerats hittills kan vi se en mängd olika tillvägagångssätt, där vissa kapitalförvaltare säger att de föredrog att ta ett konservativt tillvägagångssätt av rädsla för att behöva nedgradera fonder, noterar Bioy: "Kapitalförvaltare har kategoriserat sina produkter baserat på deras förståelse av tillsynsmyndighetens definitioner, vilket hittills har resulterat i ett brett utbud av investeringsprodukter klassificerade som artikel 8 och 9". Ytterligare vägledning från tillsynsmyndigheten kommer säkerligen att bidra till att skapa en mer homogen bild i framtiden.

Go to our Resource Portal for the Latest on SFDR

Take Me There

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar