Är fonden med lägst avgift alltid bäst?

Låga kostnader är en pålitlig strategi för att öka chansen till hög framtida avkastning. Och det är lättare att kolla avgifterna än andra påståenden om fonder och aktier. Men även annat är viktigt för att välja rätt.

Sara Silano 2021-05-27 | 13:38
Facebook Twitter LinkedIn

Finanza personale

Fondsparare i Europa betalar i snitt lägre avgifter än förr. Enligt en Morningstar-studie var den genomsnittliga kapitalviktade avgiften, mått som årlig avgift enligt EU-definitionen 0,69% i oktober 2020, en minskning med 31 procent jämfört med snittet 2013.

Il trend dei costi dei fondi in Europa

Det finns flera orsaker till att fondavgifterna i genomsnitt har minskat. För det första verkar investerarna bli allt mer medvetna om hur viktigt det är att hålla nere kostnaderna, vilket har lett till att de ofta väljer börshandlade fonder (ETF) och indexfonder. Ökad konkurrens mellan kapitalförvaltare som försöker ta marknadsandelar påverkar också. Dessutom har en övergång skett i flera länder till att ta betalt separat för rådgivning.

Småsparare betalar mer

Det finns dock utrymme för förbättringar. En ESMA-analys gjord förra året av värdeutveckling och kostnader för UCITS-fonder över tiden visar tydligt att de avgifter som betalas av privatpersoner är betydligt högre än de som betalas av institutionella investerare, vilket leder till lägre nettoavkastning för småsparare. Till exempel skulle en investering på 10.000 euro i en hypotetisk sparportfölj, (bestående av aktier, bankkonto och diverse fonder) kunna växa till ett värde av cirka 21.800 euro efter tio år (2010-2019). Men när kostnader inkluderas i kalkylen minskar slutvärdet till 18.600 euro. Cirka 3200 euro i kostnader betalas alltså direkt eller indirekt av investeraren. Om vi jämför med samma typ av investering gjord av en institutionell investerare, skulle värdet efter tio år vara 22.744 euro brutto och 20.743 euro netto efter alla kostnader, vilket innebär kostnader på 2000 euro. En privatperson skulle därför betala cirka 1 000 euro mer än en institutionell investerare.

Avgifterna avgör ofta

Kostnad är en nyckelfaktor för investerare. Morningstars granskningar har visat att låga avgifter är en pålitlig strategi att öka chansen till hög framtida avkastning, relativt andra alternativ. Lågkostnadsfonder har dessutom i allmänhet bättre odds både att överleva och att överträffa sina dyrare kollegor. Detta beror på att avgifterna tas ut varje år och vartefter ger en ökande belastning. Kostnader är också en av de enklaste faktorerna för investerare i fonder att kontrollera. Du kan inte veta hur en fondförvaltare kommer att lyckas i framtiden, men du kan veta exakt hur mycket du betalar för att ha pengar investerade i fonden.

Låga avgifter ger därför i snitt högre Morningstar Analyst Rating till fonder, eftersom lägre kostnader ger en direkt fördel. Under 2019 ändrades metodiken så att avgifterna numera spelar större roll, genom att avgifterna jämförs med analytikernas uppskattning av hur mycket värde förvaltningen kan tillföra före avgifter. Detta tillvägagångssätt gör avgiftsbedömningen lika viktig som summan av de andra tre delarna i analytikernas bedömning: människor, förvaltning och företagskultur. Dessutom kan dyrare andelsklasser därmed få lägre fondbetyg.

Men avgifter är inte det enda du behöver veta om fonder. Människor (People), förvaltning (Process) och företagskultur (Parent) är också viktiga att jämföra.

People

Den övergripande kvaliteten på en fonds investeringsteam är viktig för förmågan att leverera överlägsen avkastning i förhållande till dess jämförelseindex och konkurrenter.

Process

Morningstars analytiker letar efter strategier med mål och investeringsprocess som hanterar både risktagande och portföljkonstruktion på sätt som är förnuftigt, klart definierat och repeterbart. Förvaltningen måste dessutom genomföras effektivt.

Parent

Företagsledningen och organisationen sätter tonen för de nyckelpersoner som hanterar kapitalförvaltningen. Viktiga delar är riskhantering, rekrytering och behållande av talanger, samt regelverk och incitamentsystem. Det gäller att jämka ihop företagens fondinvesterarnas vinstintressen. Morningstars analytiker föredrar företag som har en kultur inriktad på förvaltning och som sätter investerare först, framför de som fokuserar på försäljning och marknadsandelar.

 

Leggi gli articoli della categoria Finanza personale.

Clicca qui.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar