3 dåliga skäl att sälja en fond

Det är dina egna kriterier som ska styra köp och försäljning av en investering - inte nyheterna, sociala medier eller kortsiktiga resultat.

Valerio Baselli 2021-11-11 | 11:48
Facebook Twitter LinkedIn

man head in hands

När man tittar på marknaden i dag är det lätt att glömma var vi befann oss för cirka 1,5 år sedan. Enligt Morningstars uppskattningar av nettoflöden drabbades långfristiga fonder med säte i Europa i mars 2020 av ett rekordstort utflöde på 246 miljarder euro, en häpnadsväckande siffra som till och med överträffar den mörkaste perioden av finanskrisen 2007-2009 - oktober 2008, då 108 miljarder euro försvann från fonderna.

I slutändan blev de som vågade stanna kvar i fonderna rikligt belönade, vilket ofta är fallet. Många av de senaste tio årens marknadsnedgångar, inklusive börskraschen 2008, är snabbt ett blekt minne för de flesta av oss. Men det är de investerare som uthärdade dessa svåra tider som kom ut i kanske bäst skick.

Och ändå är beslutet om huruvida man ska ändra sin investeringsstrategi eller sälja en fond oftast inte entydigt, inte ens i efterhand. När dammet har lagt sig efter ett beslut och investeringen har presterat bra eller dåligt är det "rätta" svaret helt beroende av individen. Försäljningskriterierna är inte en lista som passar alla investerare, men det finns vissa situationer då det är särskilt olämpligt att sälja. Christine Benz, chef för privatekonomi på Morningstar, väljer ut dessa tre viktiga exempel.

Dåliga resultat på kort sikt

Det är nästan aldrig en bra idé att sälja en fond enbart på grund av svag utveckling, särskilt inte på kort sikt. Du kan till exempel ha frestats att sälja under förra årets marknadssäljning, men vi vet nu att Covid-kraschen var den kortaste i historien. Om en fond släpar efter likasinnade fonder eller ett index bör du i stället först undersöka varför det är så. Det kan vara så att förvaltaren helt enkelt håller fast vid en investeringsstrategi som råkar vara oönskad, vilket har varit fallet med många värdeorienterade fonder under de senaste åren. Men en svag utveckling kan också vara ett tecken på att något allvarligare är på gång - Morningstars egen forskning har visat att många aktiva fonder misslyckas med att slå marknaden på lång sikt.

Det kan vara tidskrävande att undersöka en investerings grunder, vilket är anledningen till att du inte vill fastna för mycket i att undersöka kortsiktiga perioder av underprestation. De flesta fonder, särskilt de som använder verkligt aktiva strategier, kommer att ligga efter sina likasinnade fonder vid vissa tillfällen, ofta av mycket goda skäl och kan ibland hålla i sig i några år (det kan till exempel vara fallet med vissa helt solida, defensivt positionerade fonder under ett marknadsrally).

Spara i stället din energi för att kolla upp fonderna när de har presterat sämre under längre perioder eller under en period då du skulle ha förväntat dig att de skulle prestera bra. Om du till exempel valde en fond på grund av dess lågrisktendenser, men den förlorade mycket mer än sina likasinnade under 2020, är det en legitim anledning att fråga sig om något i dess strategi har ändrats eller om dess riskkontroller inte var vad du trodde att de var. Och även om fonden inte är dålig kanske den inte passar bra i din portfölj.

Inkonsekventa prestationer

På samma sätt blir investerare ofta upprörda när en fonds relativa avkastning är inkonsekvent från år till år. Visst kan det vara betryggande att se en fond landa i sin kategoris övre halva som ett urverk - och en liten handfull fonder har faktiskt lyckats generera avkastningsrankningar som har varit anmärkningsvärt konsekventa från år till år.

Men att förvänta dig att alla dina fonder skulle hålla den standarden skulle leda till att du kastar ut några fina erbjudanden som, även om de inte presterar konsekvent på kalenderårsbasis, är konsekventa där det räknas: de tillämpar sina strategier med disciplin och vacklar inte, även om marknaden inte belönar dem på kort sikt.

Det är också viktigt att komma ihåg att ett kalenderår är en ganska kort och godtycklig tidsperiod, och en fond som har sett oberäknelig ut under tidsperioderna januari-december kan förefalla helt konsekvent när den mäts över en annan 12-månadersperiod - låt oss säga från april till mars varje år. Investerare bör inte vara alltför fixerade vid konsistensen av prestationen från år till år när de bestämmer sig för vad de ska ha i sina portföljer. Att titta på årlig avkastning kan vara ett bättre sätt att bedöma långsiktig avkastning, eftersom dessa jämnar ut bra och dåliga perioder för att ange vilken genomsnittlig avkastning en investerare har fått varje år.

Makroekonomiska nyheter

Makroekonomiska nyheter - oavsett om det handlar om riktningen för de svenska räntorna, stigande inflation eller BNP-tillväxt i Kina och Indien - dyker oftast upp som nyheter om marknadens utveckling. Det är sant att det som står i rubrikerna har potential att flytta marknaderna upp eller ner dagligen, eller till och med över längre tidsperioder. Problemet är att när en viss nyhet når fram till rubrikerna har andra marknadsaktörer redan smält den och prisat in den.

Om du bestämmer dig för att sälja din fond baserat på den nyheten kommer du sannolikt att sälja för sent. I stället är en bättre strategi för investerare, åtminstone när det gäller deras portföljer, att hålla huvudet kallt och fokusera på faktorer som de kan kontrollera: deras spar- och konsumtionsfrekvens, kvaliteten på deras investeringsinnehav och de totala kostnader de betalar för dessa investeringar. Det är väldigt bra att kunna stänga av bruset när det gäller att förvalta sin portfölj.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar