Kom ihåg att det viktigaste jämförelseindexet är du själv

Att jämföra avkastning mot ett utvalt jämförelseindex kan resultera i en partisk jämförelse. I en perfekt värld skulle varje investerare ha sin egen skräddarsydda resultattavla.

Valerio Baselli 2022-02-14 | 12:24
Facebook Twitter LinkedIn

Coins

När du investerar så gör du en kortsiktig uppoffring för en långsiktig vinning. Men när du ser tillbaka på din investering, hur kan du avgöra om du verkligen tjänat på din uppoffring? Det enkla faktumet att du har fått en positiv avkastning räcker inte (även om det är en bra början). I finansvärlden gäller att allt är relativt, om jag fått en avkastning på 7% när en relevant jämförelsemarknad avkastade 10% så ska jag inte vara helt nöjd.

I de flesta fall så spenderar investerare sin tid med att jämföra avkastning mot ett utvalt jämförelseindex. Men det här kan leda till en partisk jämförelse där fel saker jämförs i en felaktig tidsperiod.

Föreställ dig ett scenario där du fått en avkastning på 7% under en given tidsperiod. Var det en succé? Kanske. Vad händer om vi kastar in idén att avkastningen var 4% lägre än föregående år, 3% över jämförbara portföljer, 2% över inflationen och 1% under den önskade avkastningsnivån? Skulle det anses som en succé?

Lägg också till att, hypotetiskt, bara var en tillgång bland alla portföljens tillgångar som bidrog till den totala avkastningen. Föreställ dig sedan att din portfölj hade en högre risk än förväntat genom ökad kortsiktig volatilitet vissa tider på året. Är det fortfarande en succé? Svårt att säga.

Ett komplext område

Det här ett exemplet hjälper oss att illustrera komplexiteten med relevanta jämförelseindex. Det finns många variabler varav du kan kontrollera några: Risken du tar, innehaven i portföljen och tidshorisonten. Andra kan du dock inte styra över.

“Som individer är det viktigt att vi kan mäta vår egen framgång på ett sätt som är lämpligt givet förhållandena” sager Dan Kemp, global Chief Investment Officer på Morningstar Investment Management (MIM).

I den bästa av världar skulle det här inkludera ett robust ramverk som är repeterbart och som antingen använder sig av jämförelseverktyg eller inte. Listan som står till ditt förfofande är i praktiken oändlig, även om den måste vara relevant”

Det ideala jämförelseindexet

2012 publicerade State Street Center for Applied Research studien The Influential Investor: How investor Behavior is Redefining Performance och som ämnade definiera krafterna som skulle förändra finansiella tjänster och produkter.

Studien poängterade att även om relativ avkastning jämfört med något etablerat index var till nytta för förvaltningsbolaget är investarens syn mer komplex och återspeglar deras personliga mix av förväntad alfa, betagenerering och skydd för eventuella nedgångar samt förvaltningen av tillgångarna.

I det här sammanhanget så visade studien att, för investerare, så är portföljens avkastning den viktigaste parametern i en utvärdering av deras förvaltare men det kan samtidigt vara en svaghet.

Enkelt uttryckt så har samma avkastning olika effekter på olika investerare.

Låt oss ge ett exemple : Sandy är 60 år gammal, har en inkomst på 24 000kr i månaden. Hon har tre barn och har lån kvar på huset. Anna å andra sidan är 40 år gammal, har en inkomst på 36 000kr i månaden, inga barn och har ärvt ett hus så hon har inga amorteringar.

Båda två har investerat i samma fond, som har förlorat 5% i värde sedan början av året. Resultatet har mycket olika effekt på Sandys och Annas personliga balansräkningar och är helt klart mer besvärligt för den förre. Samma absoluta avkastning, olika relativ avkastning.

Testa dig själv

Det bästa jämförelseindexet är ett som ser in i framtiden medan det är i linje med identifierade finansiella mål. I en perfekt värld skulle varje investerare ha sin egen skräddarsydda resultattavla som är både transparent och ger perspektiv, för att mäta deras investeringars framgång

Svårigheten ligger i att framåtblickande värderingar är otroligt svåra att kvantifiera och det finns ingen universallösning. Traditionella jämförelseverktyg (relativt liknande portföljer, relativt index, absolutavkastning, real avkastning) är användsbara, men begränsade.

Vad som spelar roll för investerare är om de kan förvänta sig att deras investeringar i framtiden hjälper dem att uppnå sina långsiktiga mål.

”Den här missanpassningen behöver ses över och sätter fokus på en viktig poäng när det gäller process relativt resultat” förklarar Kemp

”Framförallt så är det fullt möjligt att ha en gedigen process eller ett bra beslut med ett dåligt resultat på samma sätt är det möjligt att ha en dålig process med ett bra resultat. Oftast så är man gynnad av en gedigen process som genererar ett bra resultat och vice versa.”

Det här är en av huvudanledningarna till varför vi betonar att människor ska jämföra över en längre tidshorisont: Det gör att styrkan i processen – och kombinationen av många separata beslut – visar sig tydligt”

För att stärka konceptet så har analytiken på MIM i EMEA tagit fram en checklista som förstärker länken mellan mål och investeringar och som kan användas som en utgångspunkt för att bygga en metod för att utvärdera din egen eller dina kunders finansiella utveckling.

Checklista: Justera ditt ramverk så att det matchar dina mål

  • Finns det ett tidligt definierat finansiellt mål som din portfölj kan mappas mot?
  • Utvärderar du resultatet av dina investeringar över en lämplig tidsperiod?
  • Om du använder ett jämförelseindex, är det realistiskt och går det att investera i?
  • Behöver du ta hänsyn till inflation?
  • Har du tagit hänsyn till risk?
  • Håller din portfölj i ett framåtblickande sammanhang?

Checklista: Undvika emotionell partiskhet

  • Kan du undvika partiskhet i närtid, där du fokuserar för mycket på vad som nyligen hänt?
  • Är du medveten om din egen förlustaversion och undviker att sälja i panik?
  • Kan du undvika att vara för tvärsäker och inte anta att du var den huvudsakliga anledningen i din framgång?

Relevanta jämförelse är ett kraftfullt verktyg, både ur ett analytiskt- och beteendeperspektiv

”Om det görs korrekt så kan det hjälpa investerare att hålla kursen och fokusera på rätt saker. Om det görs på ett felaktigt sätt så kan det ha stora konsekvenser” avslutar Kemp.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar