Förstör din övertro din avkastning?

Övertro är förmodligen det vanligaste och mest välkända beteendebias som investerare faller offer för. "Investerarens främsta problem - och till och med hans värsta fiende - är sannolikt han själv", sa Benjamin Graham, även känd som "värdeinvesteringarnas fader".

Valerio Baselli 2022-06-02 | 9:52
Facebook Twitter LinkedIn


tärningar

De flesta människor överdriver hur bra de är på att utföra uppgifter som att köra bil, eller till och med hantera pengar. I en studie från 2006 kallad Behaving Badly fann forskaren James Montier att 74% av de 300 professionella fondförvaltare som tillfrågades trodde att de hade presterat över genomsnittet. Av de återstående 26% tillfrågade såg majoriteten sig själva som genomsnittliga. Så otroligt nog trodde nästan 100% av undersökningsgruppen att deras arbetsprestationer var genomsnittliga eller bättre. Uppenbarligen kan bara 50% av urvalet vara över genomsnittet, vilket tyder på den irrationellt höga nivån av förtroende som dessa fondförvaltare visade. (Din fondförvaltare kan till och med vara en narcissist också, men det är en annan historia.)

Men vad är övertro? Psykologiskt beror detta på att en person väger stödjande och icke-stödjande information på ett asymmetriskt sätt. Till exempel skulle stödjande information vara när ett företag slår vinstförväntningarna efter att du har köpt dess aktier, eller missade prognoser efter att du sålt dem. Om händelser bekräftar dina övertygelser, tenderar detta att resultera i ökat förtroende för beslutet: "Jag hade rätt". Men när saker och ting inte går till din fördel, tenderar detta inte att påverka ditt förtroende som investerare. Detta är "bekräftelsebias" - vi söker i allmänhet efter och håller fast vid information som stöder vår övertygelse och ignorerar allt som inte gör det.

Studier har avslöjat andra symtom på övertro. Många är ologiska men är relevanta för investeringar: de visar att man kan ha en överdriven tilltro till sin förmåga när ett problem är svårt och personlig kunskap är begränsad. Här är några exempel:

  • ju mindre du vet, desto mer självsäker är du och vice versa
  • människor tenderar att bli mer självsäkra när frågorna blir svårare
  • övertro är inte korrelerat med ålder, kön eller IQ

"Hot hand fallacy" är en relaterad partiskhet. Detta är den bristfälliga uppfattningen att en person som har upplevt framgång tidigare har större chans att lyckas i framtiden. Som Nobelpristagaren Richard Thaler förklarade i en berömd scen i filmen The Big Short, är detta ett klassiskt misstag, vilket innebär att en investerare tror att allt som händer nu kommer att fortsätta i framtiden.

Det finns akademiska bevis för att investerare skadar sina brutto- och nettoresultat genom att handla ofta, ett symptom på övertro på förmågan att välja vinnande aktier, obligationer eller fonder – och sälja dem vid rätt tidpunkt. Detta kan jämföras med en enkel köp- och hållstrategi, oavsett portföljens storlek, om marknaderna är hausse eller baisse, och oberoende av aktiestilar eller storlek eller beta. (Den mest framträdande studien är Trading is Hazardous to Your Wealth, publicerad av de amerikanska professorerna Terrance Odean och Brad Barber 1996.)

Det mest övertygande beviset är förmodligen att de flesta investerare, särskilt aktiva, både professionella och amatörer, tenderar att ha mycket svårt att slå marknadsindex konsekvent, vilket visades i den senaste Morningstar Active-Passive Barometer.

Hur kan du tackla denna partiskhet till din egna övertro? Du kan titta tillbaka på dina handelsregister och ställa dig själv frågor som "varför köpte eller sålde jag den aktien?" och försök ge ett objektivt svar. Om du kan upptäcka beteendemönster i din handelsaktivitet är det lättare att rätta till dessa misstag.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar