Federal Reserves största räntehöjning sedan 1994

En ökning med 0,75 procentenheter tar federal funds-räntan till 1,5%, upp från 0 % i början av året. Höjningen är den största sedan 1994 och en stark indikation på att centralbanken tar inflationen på stort allvar. 

Preston Caldwell 2022-06-16 | 11:06
Facebook Twitter LinkedIn

Federal Reserve building

Med sin största räntehöjning på 28 år signalerade Federal Reserve en ökad beslutsamhet att bekämpa inflationen, även om det i slutändan tar hårt på ekonomin.

Fed meddelade på onsdagen att de höjer federal funds-räntan med 0,75 procentenheter, den största räntehöjningen sedan 1994. Detta markerar ett aggressivt politiskt skifte, då Fed tidigare signalerade avsikter att höja räntan med mindre 0,50 procentenheter.

Med den senaste höjningen stiger federal funds-räntan till 1,5% (botten av målintervallet), upp från 0% i början av året. Terminsmarknader antyder att federal funds-räntan kommer att nå 3,75% under första kvartalet 2023, i linje med Feds officiella prognoser.

Fed har signalerat en förändring till en mer hökaktig hållning, där dess beslutsamhet att få inflationen under kontroll har blivit allt mer akut. Vi tror att marknaden har rätt i att bedöma denna förändring i Fed:s hållning.

Den tvååriga amerikanska statsobligationsräntan har ökat med cirka 0,6% under de senaste två veckorna, med den 10-åriga amerikanska statsobligationen upp med cirka 0,4%. Detta har bidragit till en kraftig ökning av obligationsräntorna, som började i slutet av förra året. Eftersom förväntade höjningar av federal funds-räntan ingår i obligationsräntorna, börjar de redan påverka ekonomin.

Med den 30-åriga bolåneräntan som nu närmar sig 6%, har överkomliga bostäder lidit oerhört. Detta kommer definitivt att ha en stor negativ inverkan på bostadsefterfrågan och (i slutändan) byggaktiviteten. Vi hade redan förväntat oss en 10-procentig nedgång i bostadsstarter 2023 innan ränteuppgången de senaste veckorna, men nu kommer nedgången sannolikt att bli ännu större. En nedgång i bostäder kommer att vara en viktig faktor för att bromsa den totala tillväxttakten för bruttonationalprodukten.

Federal Funds Rate Expectations

För närvarande förväntar vi oss ingen direkt recession, men med vårt basfall som inkluderar en långsammare BNP-tillväxt har risken för en recession blivit förhöjd. Vi räknar med en real BNP-tillväxt på 2,2% 2023, medan Fed räknar med 1,7%. Även om Fed hoppas kunna undvika en lågkonjunktur som säkerhetsskada i kampen mot inflationen, verkar de vara bekväm med risken.

Arbetsmarknaderna närmar sig en full återhämtning. Arbetslösheten är redan i huvudsak tillbaka till sin pre-pandeminivå, medan den totala sysselsättningsgraden inte ligger långt efter eftersom andelen arbetskraftsdeltagande har börjat återhämta sig. En ekonomisk nedgång skulle sannolikt orsaka en viss tillfällig försämring på arbetsmarknaden, men Fed:s framsteg när det gäller att uppnå sitt mandat för full sysselsättning ligger mil före framgången med att uppnå sitt låginflationsmandat.

Fed-ordförande Jerome Powell nämnde att inflationsdata på kort sikt hade gjort sig besvikna jämfört med förhoppningar om att tecken på framsteg skulle börja dyka upp. Konsumentprisindex ökade med 8,6% jämfört med föregående år i maj. Vi hävdade att denna envist höga inflation ökade sannolikheten för en höjning på 0,75% för Fed-mötet i juni, vilket visade sig vara korrekt.

Federal Reserves effektivitet när det gäller att stävja hög inflation beror på hur snabbt utbudschocker - som slaget mot rysk oljeförsörjning och den globala halvledarbristen - kan lösas. Dessutom, om de långsiktiga inflationsförväntningarna ökar och förblir höga, kommer den faktiska inflationen att förbli hög även när Fed uppnår en liten avmattning i den ekonomiska tillväxten. Detta scenario skulle kräva ännu mer aggressiva åtgärder från Fed för att vända ökningen av inflationsförväntningarna.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is equity analyst at Morningstar.

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar