Så här har Sveriges största fonder klarat första halvåret

Sveriges största fonder förvaltar en stor andel av det totala fondkapitalet i Sverige, och de har lyckats parera årets första sex månader olika bra. Avkastningen spänner sig från -4,7% som bäst till -21,7% som sämst.

Johanna Englundh 2022-07-18 | 8:00
Facebook Twitter LinkedIn

hand som håller i sedlar

Att det har varit ett tufft klimat att generera avkastning i under 2022 är det ingen tvekan om. Det har varit många tunga mörka moln på börshimlen och för de flesta förvaltare går det inte att styra om i portföljen för att hantera detta klimat. Som förvaltare måste man nämligen följa den investeringsstrategi man har sagt att man ska ha, som aktiefondförvaltare för en värdepappersfond måste du då ha en viss aktieexponering i portföljen vid alla tillfällen. Oavsett hur ogynnsam marknaden är för aktier just nu. Förvaltar du en teknikfond är det teknikaktier du investerar i, även om de straffas hårt på aktiemarknaden. 

För ett tag sedan skrev jag om vilka de tio största fonderna i Sverige var, och nu tänkte jag att vi skulle ta oss en närmare titt på hur dessa fonder har lyckats i årets sura börsklimat. Totalt finns det 756 fonder i Sverige, men de tio största fonderna lyckas norpa åt sig hela 24% av det förvaltade kapitalet.

Avkastningen, såväl som risknivån, skiljer sig bland de tio största fonderna. Skillnaden i avkastningen mellan den bäst och sämst avkastande fonden landar på 17% för första halvåret. Fonden med den bästa avkastningen är AP7 Räntefond, med en negativ avkastning om 4,7%, medan fonden som hamnar i botten är teknikinriktade Swedbank Robur Technology som stannade på -21,7%.

Räntefonder är som bekant fonder med en lägre risknivå och därmed bör man kunna förvänta sig en lägre volatilitet – men också en lägra avkastning på längre sikt. Kollar vi på längre sikt i tabellen är detta förhållande väldigt tydligt. Då är helt plötsligt halvårets förlorare den bäst avkastande, och vice versa. Det visar vikten av att tänka långsiktigt och inte stanna upp vid kortsiktig avkastning (om man är långsiktig investerare så klart).

Slående är att samtliga fonder har klarat sig bättre än genomsnittliga Sverigefonden. Morningstar Sweden-indexet har rasat -28,16% sedan årsskiftet. Genomsnittsavkastningen för våra tio största fonder hamnar i stället på -11,9%. Men det har sin tydliga förklaring, majoriteten av fonderna har ett globalt investeringsunivers, Morningstar Global Markets har fallit 9,9%, i svenska kronor. Stockholmsbörsen är en liten marknad globalt, och tenderar att vara väldigt volatil. Lite som teknologifonden i listan ovan: kortsiktigt kan det svänga mycket, men på längre sikt har de levererat riktigt bra avkastning.

Detta kan även vara ännu ett tillfälle att reflektera över din riskspridning. Att sprida dina innehav över olika branscher och länder är ett sätt att dra ned risken i din portfölj.

Globalfonderna jämnlika - men en sticker ut

Av de tio största fonderna kategoriseras sex som ”Global Equity Large Cap”. De är således aktiefonder som investerar på den globala marknaden. Fem av dessa har en snarlik avkastning kring -10%, vilket även går i linje med Morningstars globala index.

De två ”Target Date”-fonderna Swedbank Robur Transfer 70 och Swedbank Robur Transfer 80 är så kallade generationsfonder, vilket innebär att de styr om i fördelningen mellan aktier och räntor ju närmare investeraren kommer pensionsålder. Den succesiva minskningen av aktieandelen sker dock inte förrän 2030 för Swedbank Robur 70 och vid 2040 för Robur 80. För tillfället har de en aktieexponering om 94 respektive 98,5%.  Det gör att dessa fonder för tillfället liknar de andra globalfonderna, vilket förklarar att deras avkastning hamnar i samma fack.

Globalfonden som sticker ut är dock Swedbank Robur Allemansfond Komplett. Noterbart är att fondens exponering mot USA är betydligt lägre än för de flesta globala aktiefonder. En global indexfond brukar ha en exponering mot USA kring 60%, medan Swedbank Robur Allemansfond Komplett har en exponering om 34% mot USA.  I stället tar Sverige en betydligt större andel i fondens portfölj än vad man brukar se i en global indexfond. Här står Sverige för 28% av portföljen. Utöver detta är tekniksektorn fondens absolut största bransch. Både Sverige och teknik har gått tungt i år, vilket ger en förklaring till varför denna fonds avkastning är mer negativ än de andra globalfonderna sedan årsskiftet.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AP7 Aktiefond696,24 SEK-0,69Rating
AP7 Räntefond113,03 SEK0,21Rating
Folksam LO Världen392,02 SEK0,80Rating
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)560,50 SEK0,59Rating
Swedbank Robur Aktiefond Pension60,00 SEK0,88Rating
Swedbank Robur Allemansfond Komplett179,84 SEK0,78Rating
Swedbank Robur Globalfond A207,22 SEK0,06Rating
Swedbank Robur Technology A1 293,77 SEK-0,71Rating
Swedbank Robur Transfer 70450,23 SEK0,53Rating
Swedbank Robur Transfer 80511,35 SEK0,63Rating

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar