Riksbanken höjer reporäntan till 0,75% - största höjningen på 22 år

Riksbanken höjde på torsdagen styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75 procent, vilket var i linje med förväntningarna.

Johanna Englundh 2022-06-30 | 9:53
Facebook Twitter LinkedIn

I ett pressmeddelande konstaterar Riksbanken att inflationen har fortsatt att stiga snabbt och prisökningarna sprider sig allt mer i ekonomin. För att se till att inflationen återgår till målet och motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen tog de därmed beslutet att höja styrräntan från 0,25 till 0,75%.

Senaste gången en så kallad dubbelhöjning ägde rum var i februari 2000 då Riksbanken höjde styrräntan, dåvarande reporäntan, med 50 punkter från 3,25 till 3,75 procent.

Med dagens inflationstryck, som i maj låg på 7,2 procent – 5,2 procentenheter högre än inflationsmålet på 2 procent – ökar trycket på Riksbanken på att genomföra fler åtstramningar.

"Många ekonomier återhämtade sig snabbt under fjolåret. Men de obalanser som uppstått när efterfrågan ökat snabbare än utbudet har förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina och nya pandemirelaterade restriktioner i Kina. Detta har drivit upp priserna på energi, olika insatsvaror och livsmedel. Att inflationen är hög i både Sverige och omvärlden är kännbart för hushållen och urholkar köpkraften", resonerar Riksbanken.

Vad gäller Inflationen spår Riksbanken att denna kommer ligga kvar över 7 procent under resten av 2022. 

”Det har varit kraftiga svängningar i inflationen och inflationsutsikterna är osäkra. Riksbanken anpassar som alltid penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen och är beredd att höja styrräntan snabbare om det behövs för att säkerställa att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet”, skriver Riksbanken.

 

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings