Ska jag ta ett lån för att betala av kreditkortet?

Som alltid är svaret "det beror på"...  

Vikram Barhat 2022-07-25 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Card Stack

Under pandemin utnyttjade människor ultralåga räntor för att betala av rekordstora mängder icke-bolåneskulder. I år har dock centralbanker runt om i världen höjt räntorna i ett försök att tämja inflationsspöket.

Bör låntagare ta denna möjlighet att betala ner sin kreditkortsskuld genom att ta en kredit med låg ränta (LOC) under en begränsad tid?

Medan att å ena sidan betala lägre ränta på din skuld låter som en sund strategi, innebär det å andra sidan att du tar på dig nya skulder för att betala av den gamla.

Så vad ska du göra? Som alltid är svaret inte entydigt "ja" eller "nej", utan istället "det beror på." Du måste ta hänsyn till din egen ekonomiska situation, orsakerna till skulduppbyggnaden, din återbetalningsförmåga och framtida inkomst- och kostnadsförväntningar.

Om du ändå bestämmer dig för att konsolidera din kreditkortsskuld och betala av den genom att ta ytterligare en kredit kommer här några tips om hur du kan gå till väga: 

Granska din ekonomi

Logiken i att flytta sin skuld från en produkt med hög ränta till en med lägre ränta är sund, men det finns några saker att tänka på, säger Anne Arbour, finansiell utbildare på Credit Counseling Society, en registrerad, ideell tjänst för konsumenter.

"Det viktigaste av dessa är att ha och hålla sig till en disciplinerad plan för att betala av den krediten utan att ta på sig några nya skulder under tiden", säger hon.

"Detta innebär att du inte använder ursäkten för en lägre ränta för att utöka dina lån utöver vad du använde för att betala av ditt kreditkort(en)."

För att göra detta på ett hållbart sätt måste man förstå varför skulden uppstod i första hand. Styrdes beslutet att ta på sig skulder av en enstaka livshändelse? Om så är fallet, har du resurser att hänvisa till kreditgränsen för att rensa den för gott inom en viss tidsram?

Om det handlar om att leva över dina tillgångar och sedan förlita dig på krediter för att kompensera för bristerna i dina resurser så "risker du att öka din skuldbelastning på en kontinuerlig basis", säger Arbour.

Det finns många resurser tillgängliga för konsumenter för att få djupare förståelse och kunskap om sin egen personliga, unika ekonomiska situation. I Sverige kan du besöka Konsumenternas för att få oberoende tips och information kring lån och betalningar.  

Förstå villkoren

Lär dig och förstå alla villkor för alla produkter innan du skriver under på den streckade linjen. Ställ många frågor och se till att du verkligen förstår svaren. Några frågor som är viktiga att ställa inkluderar:

  • Vad är räntan?
  • Vilka är de månatliga betalningskraven?
  • Kommer det lägre priset hålla i sig eller är det endast tillgängligt under en kampanjperiod?
  • Finns det några administrationsavgifter?
  • Vilka är straffavgifterna för sen betalning? Finns det några påföljder för förskottsbetalning?
  • Vilka är villkoren för lånet?

"Alla svar på dessa frågor kan lätt utplåna fördelen med en produkt med lägre ränta", varnar Arbour.

Hur ska jag hantera mina konsoliderade betalningar?

Det är viktigt att ha en fast och tydlig plan för att betala av kreditgränsen innan du förbinder dig till den.

"Se till att du håller fast vid den planen hela tiden, oavsett hur många flexibla betalningsalternativ du erbjuds", säger Arbour och betonar att konsumenterna måste motstå frestelsen att behandla krediter som ett kreditkort och bara göra den minsta nödvändiga betalningen varje månad.

Det skulle innebära extra ränta och längre återbetalningstid, tillägger hon.

Att ha ett bra grepp om dina siffror och veta det extra beloppet du har råd att betala ner eventuellt utestående belopp på en kredit kan spara mycket tid och pengar.

"Att använda ett budgetbyggande verktyg och skuldkalkylatorer kan hjälpa dig att skapa den där realistiska och genomförbara planen," noterar Arbor.

Håll ett öga på riskerna med skuldkonsolidering

En av de viktigaste riskerna är att inte förstå hur skulden ackumulerades i första hand. Var det ovanliga omständigheter eller dåliga ekonomiska beslut? Fråga dig själv, "är skuldkonsolidering en plåsterlösning som gör dig sårbar för att ackumulera mer skuld i framtiden [och] finns det andra alternativ som kan hjälpa dig att göra en mer permanent inverkan på din ekonomiska framtid?"

En annan viktig risk är att inte känna till din verkliga förmåga att göra snabba och löpande betalningar, även till en lägre ränta, vilket kan förstöra din kreditvärdighet ytterligare.

"Det kan finnas bättre alternativ tillgängliga för dig, som ett skuldhanteringsprogram, som kan hjälpa dig att göra en permanent förändring genom att konsolidera dina skulder till en enda månadsbetalning och förhandla med dina fordringsägare för att minska eller eliminera räntan helt, så att du betalar tillbaka kapitalbeloppet ännu snabbare", hävdar Arbor.

Låntagare måste också väga risken att ta på sig mer kredit än de verkligen behöver. "Många finansiella institutioner kommer att erbjuda en högre kreditgräns än vad du kan behöva för att betala av alla dina befintliga skulder, och den extra kudden med lägre räntesatser kan vara mycket frestande att använda", varnar hon.

Sätt upp en tidsram för återbetalningarna

Det finns många skuldkalkylatorer online som kan hjälpa konsumenter att avgöra hur lång tid det bör ta dem att betala av skulden. Orubblig disciplin räcker långt för att återbetala lånet inom föreskriven tid.

"Medan ett fast lån kommer att ha en deadline för återbetalning, är de flesta krediter, liknande ett kreditkort, öppna och levande, vilket gör att konsumenten kan betala tillbaka och låna om", säger hon. "Det är här det är viktigt att förstå villkoren för den specifika produkt du registrerar dig för."

Att inte betala månatliga betalningar senast på förfallodagen kan resultera i ränta, skadad kreditvärdighet och minskad kreditpoäng.

Undvik också att behandla en kredit som en bankomat. Det kan finnas frestelser att få tillgång till pengar när du har ett svagt ögonblick. När du har konsoliderat din skuld, lägg bort dessa kreditkort tills skulden åtminstone har återbetalats.

Bli inte "frestad av det skinande nya nollsaldot på dina kreditkort att börja bygga upp den skulden igen", varnar Arbour.

Om du fortfarande är osäker på var du ska börja, rådfråga en kvalificerad expert som kan hjälpa dig att upprätta en plan för att hantera din skuld inom dina ekonomiska resurser. Sök exempelvis efter budget- och skuldrådgivare i din kommun. 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Vikram Barhat  is a Toronto-based financial writer specializing in investing, stock markets, personal finance and other areas of the financial services industry. He also writes for CNBC, BBC, The Globe and Mail, and Toronto Star.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar