5 skäl till varför leveranskedjan förbättras

Även om läget är mycket bättre än 2021, känns det inte riktigt så för tillfället. 

2022-07-18 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

money shaped in boats

Det är svårt att hävda att globala utbudsfrågor förbättras, men för att parafrasera teologen Thomas Fuller: det är alltid mörkast före gryningen.

Leveranskedjorna håller långsamt på att repareras och situationen är bättre än när Morningstar senast tittade på denna fråga i maj.

Fraktpriserna har sedan dess sjunkit från sin topp i slutet av 2021, och även om förseningar och schematillförlitlighet är långt ifrån nivåerna före pandemi, är färdriktningen positiv. Lockdown-åtgärder som införts av regeringar för att stoppa spridningen av Covid-19 har nästan upphört, vilket innebär att tillverkare är tillbaka i drift utan avbrott.

Bristen på arbetskraft som bidrog till flaskhalsar i hamnar och distributionscenter minskar på det hela taget, med antalet anställda inom transport nu tillbaka till nivåerna före pandemi. Kapacitet på sjöfrakt har tillkommit under de senaste två åren, medan den saknade kapaciteten inom flygfrakt, som försvann när passagerarflygen stängdes, kommer tillbaka stadigt. Allt detta sammantaget borde innebära en synlig förbättring av situationen från andra halvåret 2022.

Skäl att vara optimistisk

  1. Tillförlitligheten för sjöfrakten förbättras med minskade förseningar, om än från en hög 2021-nivå;
  2. De underliggande orsakerna till krisen i leveranskedjan – nedstängningar, mandat för social distansering och brist på arbetskraft – har alla sett förbättringar under de senaste sex månaderna;
  3. Fraktkapaciteten till sjöss och i luften ökar fram till 2022, vilket bör bidra till att minska bristerna, särskilt på öst-västliga rutter;
  4. Frakträntorna, som redan är från sina toppnoteringar i slutet av 2021, bör sjunka ytterligare under andra halvan av 2022, vilket borde bidra till att ta bort trycket från den globala inflationen.
  5. Fordonstillverkare stärker banden med halvledartillverkare och uppskalar teknologin som en långsiktig lösning på bristerna som orsakas av pandemin. Och halvledarlagren återuppbyggs sakta, eftersom tillverkarna driver fabrikerna hårt och investerar i nya anläggningar för att möta den ökade efterfrågan, som bör nå sin topp i år.

Några varningar

Det betyder inte att alla våra problem i leveranskedjan är lösta.

Nyligen genomförda undersökningar från EU-kommissionen av företag i hela EU har pekat på brist på material och utrustning som en begränsande faktor för produktionen för 2022, vilket kan orsaka betydande bakslag för återhämtande industrier. Dessutom kommer det att ta tid att rensa flaskhalsarna i hamnar över hela världen. Inflationstryck som drivs av förhöjda fraktpriser är också en fråga som kommer att ta betydande tid att försvinna.

Många kunder har låsts fast vid längre avtal till höga priser, där många av dessa kostnader har förts över på slutkonsumenten genom prishöjningar på fraktade varor. Detta förklarar åtminstone en del av den nuvarande inflationskris vi befinner oss i, där centralbanker runt om i världen höjer räntorna i ett försök att dämpa den stigande inflationen.

Vi är fortfarande utsatta för exogena chocker på kort sikt, med nya exempel på kriget mellan Ryssland och Ukraina och nedstängningen i Shanghai som ökar systemet ytterligare påfrestningar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar