Euro och dollar i paritet: här är vad det betyder för investerare

Medan en semester i USA blir dyr för oss som bor i euroområdet blir regionens export mer konkurrenskraftig. För investerare som har tillgångar denominerade i dollar kan det även visa sig vara gynnsamt. 

Valerio Baselli 2022-07-13 | 9:09
Facebook Twitter LinkedIn

dollar euro

För första gången på nästan 20 år föll euron till paritet med den amerikanska dollarn på tisdagen, då marknaden prissatte en ökande ränteskillnad mellan USA och euroområdet efter förra veckans starka amerikanska sysselsättningssiffror.

"Jobbrapporterna i juni underströk det solida momentumet på arbetsmarknaden och förstärkte Fed-tjänstemännens önskan att höja med 75 punkter vid mötet i juli", kommenterade Deutsche Bank.

"Kort efter sysselsättningsrapporten indikerade Atlantas Fed-president Bostic sitt 'fulla stöd' för ytterligare en superstor 75punkts-höjning i juli och förväntade sig att den inte skulle orsaka utdragen skada på ekonomin."

Samtidigt sa UBS att de förväntar sig att Europeiska centralbanken kommer att höja räntorna med bara 25 punkter nästa vecka, dess första räntehöjning på flera år.

Euron har upplevt en dramatisk värdeminskning sedan början av februari. Fallet accelererade under de senaste veckorna när rädslan spred sig att Ryssland, EU:s främsta energileverantör, helt skulle stänga av gasflödet som hämnd för västerländska sanktioner.

Men det är inte bara euron som faller: dollarn nådde också 24-åriga toppar mot yenen på måndagen och US-dollarindexet (som mäter värdet på dollarn i förhållande till en korg med sex utländska valutor) återgick till sitt högsta nivå sedan oktober 2002.

 

Vad du kan förvänta dig härnäst

I Europa är inflationen ett problem, men det är verkligen inte det enda. Spöket av en lågkonjunktur under hösten blir mer och mer konkret och, som om det inte vore nog, upplever den gamla kontinenten en ny våg av Covid-smitta. Det är därför ECB:s händer är bundna jämfört med dess amerikanska motsvarighet, Federal Reserve.

Kort sagt, marknaden satsar på att euroområdet går in i en lågkonjunktur före USA. Det är därför den förväntar sig att ECB kommer att höja räntorna marginellt under de kommande månaderna. Under tiden kommer Federal Reserve att ha höjt dem till nivåer otänkbara för valutaunionen: 2,50% i slutet av juli och troligen 3% eller högre i september.

Faktum kvarstår att euro-dollarkursen sjunker för att kapital flödar dit räntorna är mest lönsamma. En serie aggressiva räntehöjningar från Fed, i kombination med en långsammare ekonomisk tillväxt kommer att hålla pressen på euron, samtidigt som investerarna vänder sig mot den amerikanska dollarn som en fristad. Det betyder att inom en snar framtid är ett scenario där euron handlas under den amerikanska dollarn inte långsökt: analytiker på Goldman Sachs, Deutsche Bank och ING skulle inte bli förvånade över att se eurodollarn under paritet, sväva runt 0,98- 0,95 under de kommande veckorna.

En svag euro bidrar också till stigande priser på energiråvaror, vilket leder till högre räkningar för européer. Men samtidigt påverkar växelkursen handeln. Närmare bestämt gynnar EU-valutan som är så deprecierad mot dollarn europeisk export. Om man fortfarande tittar på USA kan fördelen med eurons nuvarande värde även förverkligas inom turismen. Under denna semesterperiod kan amerikaner känna sig uppmuntrade att resa till Europa just på grund av den gynnsamma växelkursen.

Vad är effekten på din portfölj?

Växelkursen har betydelse för europeiska investerare som har tillgångar som inte är denominerade i euro i sina portföljer. Att lämna sina valutaexponeringar ohedgade kan leda till en implicit – och i de flesta fall oavsiktligt – vadslagning.

Avkastningen av utländska värdepapper består av tillgångens marknadsutveckling och prestanda för den valuta som den är prissatt i. Om den utländska valutan apprecieras mot den lokala blir effekten positiv, medan en starkare euro skulle ha en negativ effekt på investeringens totala resultat.

Så i det här fallet är en starkare dollar inte en dålig nyhet i sig för de investerare som exponeras för finansiella tillgångar i dollar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar