Meta lämnar investerare besvikna och aktien rasar

Meta har en stark balansräkning och inga skulder, men oro över bolagets Metaverse-division skrämmer investerare. ESG- och regulatoriska risker kvarstår även. Morningstar sänker sin uppskattning av verkligt värde för aktien.

Ollie Smith 2022-10-27 | 15:33
Facebook Twitter LinkedIn

Mark Zuckerberg

 

Morningstar sänker idag sin uppskattning av verkligt värde (FVE) för Meta efter dess blandade resultat för tredje kvartalet, nedslående vinstguidning för 2023 och oro för att Metaverse lovar för mycket och underlevererar.

Vår FVE ligger nu på 260 dollar per aktie, en minskning från 346 dollar. Meta-aktier stängde på 129,82 dollar på onsdagen, efter att investerare flydde aktien till följd av underväldigande resultat från dess Metaverse-division. Metas erkännande att det förlitade sig på motion capture för att animera Mark Zuckerbergs ben har framför allt framkallat en utbredd cynism från kommentatorer online.

När handeln öppnade på torsdagen visade investerarna sitt tydliga missnöje med rapporten, aktien var efter cirka 30-minuters handel ned 24%. 

Morningstar-analytikern Ali Mogharabi meddelade idag att, trots positiva tecken, bör investerare förvänta sig ytterligare marginalpress under 2023 och att tålamod behövs.

"Det positiva vi tar med oss från Metas resultat var att nätverkseffekten förblir intakt med tanke på företagets uppmuntrande antal användare och engagemang, som vi tror positionerar Meta för att accelerera intäktstillväxten i slutet av 2023, med antagandet att makroosäkerheten lättar", säger han.

Men Mogharabi delar en oro över Metaverse-divisionen, och specifikt hur mycket dess moderbolag investerar i den, utan någon indikation på när det kommer att löna sig.

"Vår oro handlar främst om företagets metaversstrategi, där företaget planerar att investera betydligt mer än vad vi hade räknat med 2023, utan någon större klarhet om när någon avkastning på denna investering skulle kunna realiseras", sa han.

Klockan tickar 

Metaverse är dock inte det enda problemet som Mark Zuckerbergs företag står inför. Med TikTok som nu är den mest nedladdade appen i världen, har Meta varit tvungen att investera betydande summor i sitt videoinnehållsformat "Reels". TikTok har cirka en miljard aktiva månadsanvändare.

Enligt Mogharabi utgör det en väsentlig risk för Meta, även om Reels visar tecken på "monetär" potential.

"Vi tror att även om barriären för att de nästan tre miljarder [Meta]-användarna kommer lämna kan öka, kvarstår risken för att en annan disruptiv och innovativ teknik, såsom TikTok, kommer in på scenen och lockar användare bort från Meta och dess appar", resonerar han.

Med det sagt, "Reels skapar inkrementell engagemangstid per användare och har också visat tidiga tecken på hög intäktspotential. Dessutom fortsätter företaget att investera i att förbättra hur de mäter möjligheter till annonser samtidigt som de lägger till nya annonseringsalternativ för företag, vilket vi tror kommer att driva ytterligare en vändning."

Risker och begränsningar

Bortsett från Metaverse och TikTok står Meta också inför flera risker på kort till medellång sikt. En av dem är sannolikheten för att någon form av ekonomisk nedgång drabbar annonsörernas utgifter. Företagets data exponerar det också för ESG och kommersiella regulatoriska risker.

"Även med Metas dominerande ställning på marknaden för sociala nätverk, kan dess höga beroende av fortsatt tillväxt av onlineannonsering förstärka de negativa effekterna av en långvarig nedgång i onlineannonsutgifterna, vilket resulterar i en mycket lägre FVE," säger Mogharabi.

"Företagets höga beroende av användarbeteendedata representerar också en ESG-risk. Risken kvarstår att begränsningar kan införas av tillsynsmyndigheter runt om i världen på vilken användar- och användningsdata Meta kan sammanställa och hur data kan användas.

"Brist på datasekretess och säkerhet plus datamissbruk kan påverka användare på den sociala plattformen negativt."

Meta står också inför ytterligare ESG-risker i form av produktstyrning och affärsetik. Även om stormen kring den tidigare anställde Frances Haugen som avslöjar vissa av företagets affärsmetoder har passerat för tillfället, kan ytterligare farhågor dyka upp i framtiden.

"På den affärsetiska fronten kvarstår fortfarande frågor om dataanvändning och innehållshantering, och om Meta har dubbelmoral, och kan komma att dyka upp igen", säger Mogharabi.

"Det här problemet kommer också att skapa osäkerhet angående företagets produkt- och funktionserbjudanden för användare och annonsörer.

"Slutligen kan vissa regeringar helt enkelt förbjuda åtkomst till Metas appar, vilket kan resultera i lägre användartillväxt och användarinteraktion. I likhet med Alphabet möter Meta också begränsningar på M&A-fronten när USA och andra länder försöker minska företagets dominans i reklam och den övergripande internetmarknaden."

För att läsa hela analytikerrapporten

Klicka här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Meta Platforms Inc Class A465,90 EUR-0,05
Meta Platforms Inc Class A499,49 USD-1,41Rating
Meta Platforms Inc Class A9 193,64 MXN-2,29
Meta Platforms Inc Class A497,80 USD-1,05

About Author

Ollie Smith  is editor of Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar