5 grafer över det aktuella marknadsläget

Ständigt nya inflationstoppar, kaos i London, en blandad rapportsäsong och fulla gaslager. Här är en tillbakablick på en händelserik oktober.

Antje Schiffler 2022-11-04 | 10:26
Facebook Twitter LinkedIn

basket

Enligt Eurostats beräkningar steg inflationen i euroområdet till en högsta nivå på 10,7 % i oktober 2022 (september: 9,9 %), vilket var betydligt högre än väntat. Spridningen mellan medlemsländerna är hög - från 7,1% i Frankrike till 22,4% i Estland. Återigen är det "energisektorn" som agerar sänke: Dessa kostnader har stigit med hela 41,9% under året (september: 40,7%).

Trycket på Europeiska centralbanken (ECB) ökar därför återigen - särskilt då dess prognoser för fjärde kvartalet bygger på betydligt lägre inflationstakt.


"Inflationstakten har förmodligen fortfarande inte nått sin höjdpunkt. Tvärtom kan den stiga till över 11% i slutet av året", säger Christoph Weil, seniorekonom på Commerzbank. ”Om energipriserna stabiliseras under loppet av det kommande året kommer inflationen att falla gradvis. Det är dock osannolikt att den underliggande pressen uppåt på priserna kommer att minska. Detta beror på att många företag ännu inte helt har överfört sina högre produktionskostnader till konsumenterna.”

Europeiska centralbanker under press

ECB höjde sin styrränta med 75 punkter till 2% den 27 oktober. En ytterligare ränteförändring kommer troligtvis som ett brev på posten: måndagens inflationsdata för euroområdet ökar sannolikheten att ECB höjer styrräntorna igen med 75 punkter i december, särskilt då euroområdets ekonomi växte med 0,2% under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Silvia Dall'Angelo, seniorekonom på Federated Hermes Limited, förväntar sig att höjningen kommer i en långsammare takt, på kanske 50 punkter. Hon hävdar att medan ECB upprepade sin beslutsamhet att bekämpa hög inflation och förväntar sig ytterligare räntehöjningar i framtiden, var tonen på presskonferensen mer försiktig och mindre hökaktig än vid tidigare möten.

ECB:s ordförande Christine Lagarde betonade främst nedåtriskerna för BNP-tillväxten och den ökade sannolikheten för en recession. Lagarde medgav också att grundscenariot som personalen presenterade i september nu verkar för optimistiskt.

Andra europeiska centralbanker, som kämpar med samma giftiga blandning av hög inflation, hotande lågkonjunktur, energiproblem och andra återverkningar från kriget i Ukraina, kommer sannolikt också behöva agera med ytterligare ränterörelser. Bank of England höjde exempelvis på torsdag med 75 räntepunkter. Detta är den största ränterörelsen på 33 år.

I Schweiz väntas ytterligare ett räntesteg av liknande storlek i slutet av året. Den schweiziska centralbanken (SNB) hade avslutat eran av negativa räntor i september med en höjning på 75 punkter till 0,5%. 

Gaspriserna tappar värde

Men energipriserna har visat vissa tecken på att lätta på senaste tiden. Varma temperaturer håller den europeiska gasefterfrågan ovanligt låg för den här tiden på året. I stället för att ta ut gas från lageranläggningar injiceras fortfarande gas i början av vintersäsongen. Lagringsanläggningarna i EU var 94,34 % fyllda den 31 oktober, långt över Europeiska kommissionens mål på 90 % vid deadline den 1 november.

På den ledande kontinentaleuropeiska gasmarknaden, den holländska TTF, sjönk priserna till cirka 125 EUR/MWh, den lägsta nivån sedan slutet av juni.

Priserna på spotmarknaden sjönk tillfälligt till negativt territorium (för kortfristiga leveranser under den närmaste timmen) i slutet av oktober. Ett stort antal tankfartyg med flytande naturgas (LNG) har anlänt till Spanien, men fartyg kan inte lossa på grund av kapacitetsbegränsningar. Européer bjuder rutinmässigt över köpare från andra regioner, mest Asien - vilket har lett till betydande snedvridningar på den globala LNG-marknaden, varnade International Energy Agency (IEA) i sin senaste gasmarknadsrapport.

Europa, håll lagernivån för gas över 33%, säger IEA

IEA beräknade olika scenarier för Europas gasmarknad och den magiska siffran är 33 %. Det är den lagringsnivå som bör upprätthållas om allvarliga ransoneringar ska kunna undvikas i Europa.

Om de ryska leveranserna till Europa skulle sluta helt från november och framåt skulle en köldknäpp i slutet av uppvärmningssäsongen utgöra den största risken, enligt IEA. Sena köldknäppar är en särskild utmaning för gasnätet och akilleshälen för europeisk gasförsörjningstrygghet eftersom leveranskapaciteten för lagringsplatser minskar med den minskande nivån gas i lager (på grund av det lägre reservoartrycket).

"Vår analys indikerar att det kommer att vara avgörande att bibehålla tillräckliga lagringsnivåer fram till slutet av uppvärmningssäsongen – på minst 33% av deras arbetslagringskapacitet – för en säker och trygg vinter", säger IEA.

 

Om utbudssidan vacklar när det gäller att säkra tillräcklig LNG-försörjning kommer efterfrågan oundvikligen att behöva minska.

Men även europeiska importörer drabbas av den svaga euron. Den gemensamma valutan har tappat cirka 12,7% i värde gentemot dollarn sedan början av året. LNG, men även råolja och en uppsjö av andra råvaror, är vanligtvis denominerade i USD.

Storbritannien: Händelserik oktober

Samtidigt var det en stormig tid i Storbritannien. Liz Truss lämnade efter 45 dagar som premiärminister. Den nya premiärministern är Rishi Sunak, lovade att han skulle fixa sin föregångares misstag.

Oron i London satte den brittiska valutan under press. Mot amerikanska dollarn har det brittiska pundet tappat mer än 16% sedan början av året, vilket är ännu svagare än euron.
Den brittiska budgetredovisningen, som ursprungligen var planerad till den 31 oktober, har nu skjutits upp till mitten av november. Parlamentet kommer att höra ett fullständigt uttalande den 17 november, sade Sunak.

"Vår första prioritet är ekonomisk stabilitet och att återställa förtroendet för att Storbritannien är ett land som betalar för sig", sa finansminister Jeremy Hunt till BBC i en intervju.

GBP kommer sannolikt att släppa sin "brittiska riskpremie" med tanke på de politiska och finanspolitiska förändringarna, skriver Deutsche Bank. Men budgetunderskottet är fortsatt högt. Banken förväntar sig därför att pundets svaghet mot euron och dollarn kommer att fortsätta.

Steven Bell, chefsekonom på Columbia Threadneedle Investments för EMEA-regionen, har en liknande uppfattning. Medan valutan har återhämtat sig på senare dagar, blir svagheten i ekonomin mer uppenbar, och Storbritanniens enorma bytesbalansunderskott kommer att tynga valutan, säger Bell. Han lyfter också fram vilken roll pundets har som en "riskfri" valuta.

"Det presterar bra när aktierna stiger, vilket de har gjort under de senaste två veckorna. Om aktier å andra sidan kommer under ytterligare press under de närmaste månaderna, som kapitalförvaltaren förväntar sig, kommer pundet sannolikt att försvagas igen – och kan mycket väl sluta året under paritet med dollarn", säger Bell.

Börserna är fortfarande under press

Börserna har varit allt annat än rosiga till följd av krig, inflation, energikrisen, stigande räntor och eventuell lågkonjunktur. De europeiska marknaderna har minskat med nästan 19% sedan början av året. Den amerikanska marknaden är mer stabil med ett minus på 11,4%, enligt Morningstars index.

"Europa är i stormens öga, främst på grund av dess närhet till kriget i Ukraina och dess direkta beroende av rysk energi", säger Mark Heslop, investeringschef, European Equities på Jupiter.

Krigets inverkan är dock global, och energipriserna kommer sannolikt att konvergera runt om i världen med tiden. Kinesiska blockader fortsätter, vilket begränsar inhemsk konsumtion och globala leveranskedjor, samtidigt som tilltagande spänningar mellan Kina och USA kan ha en långsiktig inverkan på den globala ekonomin. Han påpekar att priset -till-inkomstkvoterna är tillbaka till där de var under krisen i euroområdet.

Men rädslan för lågkonjunkturer blir alltmer verklig. Resultatet för tredje kvartalet imponerar inte. Sammantaget kan nog rapportsäsongen beskrivas som blandad – men det är inget fullständigt fiasko heller. Medan försäljningen definitivt stiger, krymper vinstmarginalerna på grund av inflationen.

Steven Bell från Columbia Threadneedle Investments säger att det mycket väl skulle kunna bli en fortsatt försäljning av riskfyllda tillgångar under 2023, men det kan även vara ett ypperligt köptillfälle. Även i dessa tider uppstår investeringsmöjligheter. Morningstars investeringsspecialist Valerio Baselli har till exempel identifierat 10 europeiska aktier av hög kvalitet.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings