Sveriges 55 'Silverfonder'

Det finns en hel del olika betyg och klassificeringar man kan utgå ifrån såväl som jämföra när man ska välja eller utvärdera fonder. Ett av dessa är MQR. Här är en lista med samtliga fonder i Sverige som fått det näst högsta betyget inom MQR, nämligen silver. 

Johanna Englundh 2022-11-11 | 10:06
Facebook Twitter LinkedIn

ratings

Bland de nästan 800 svenskregistrerade fonderna hittar vi 55 fonder som lyckas kamma hem det näst högsta betyg i Morningstars framåtblickande fondbetyg MQR. MQR står för Morningstar Quantitative Rating och är ett betyg som med hjälp av datorer analyserar över 180 underliggande datapunkter för varje fond. Sedan förutspår datorn vilket betyg en mänsklig analys skulle ge.

Generellt kan man se att fonder som fått det högsta betyget, guld, har relativt låga förvaltningsavgifter och förvaltas av stora fondbolag med stora fonder. Snittavgiften för guldfonderna är 0,44%, medan snittavgiften för alla fonder som är registrerade i Sverige ligger på nästan det dubbla (0,84%). Detta gäller för fondernas äldsta andelsklasser. I en tidigare genomgång presenterade jag samtliga fonder som fått just betyget guld.

Men här nedan tar vi oss en närmare titt på de 55 fonder som fått det näst högsta betyget: silver. De är något fler än de som fått guld, och snitttavgiften landar något högre än för guldfonderna på 0,53%. Det är dock fortfarande lägre än snittet för alla svenskregistrerade fonder. Avkastningen för silverfonderna är blandad och sträcker sig fram till 10 november från +9,2% för Handelsbanken Hälsovård Tema till -36,9% för Odin Small Cap.  

Ska jag köpa en fond som har ett högt MQR-betyg?

Att basera fondval utifrån endast en parameter är inte en klok idé, oavsett vad denna parameter må vara. Framförallt ska val av fond grundas i dig själv som sparare och vad syftet med investeringen är, där börjar din resa för att navigera i fonddjungeln. Därefter kan du gå vidare och undersöka avgifter, förvaltare, historisk avkastning och betyg/klassificeringar som kan vara till hjälp. Kolla gärna in denna artikel om du vill ha mer tips. MQR ska ses som ett verktyg i en verktygslåda, redo att hjälpa dig tillsammans med annan information.

Är MQR en pålitlig spådam?

MQR lanserades i USA 2017 och i Europa 2018 och vid en genomgång gick det att se att guldfonder under en treårsperiod har lyckats att leverera högre avkastning än fonder med lägre betyg inom samma kategori. Och de med betyget ”Negative” har framtida resultat som avviker ungefär lika mycket nedåt.

Det är värt att notera att en av anledningarna till att Quantitative Rating har lyckats väl med att sortera fonder baserat på framtida resultat är att avgifter spelar en viktig roll i metoden. Ju dyrare en fond är, desto lägre blir sannolikt betyget och vice versa. Det stämmer väl överens med Morningstars forskning som länge indikerat att avgiften är en viktig framgångsfaktor vid val av fond.

Som alltid när det kommer till att spå framtiden är det dock bara en sak vi kan vara helt säkra på, och det är att ingen kan vara helt säker på hur framtiden kommer se ut. Det innebär således att MQR inte ger någon garanti att pricka rätt, men erfarenheten från Morningstars genomgång är alltså att fondbetyget åtminstone ger viss hjälp att sortera fram fonder som har bättre förutsättningar att lyckas.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar