Tematiska fonder – ett substitut för aktier?

Tematiska fonder kan agera som ett intressant portföljverktyg för aktiva investerare som letar framtidens vinnare. De kan generera en hög avkastning på kort sikt, men passa dig för att hålla fast vid dem för länge.. 

Johanna Englundh 2022-11-30 | 9:19
Facebook Twitter LinkedIn

man på stege

När man pratar om fonder så lyfts ofta diversifiering fram som en av nyckelaspekterna till dess framgång, som sparare får du automatiskt en exponering mot en mängd olika länder, eller branscher, beroende på vilken typ av fond du sparar i.

Men det finns en del fonder som riktar in sig på en betydligt mer koncentrerad grupp investeringar, vilket kan vara en intressant krydda i en redan väldiversifierad portfölj. Dessa fonder kallas för tematiska fonder, och försöker utnyttja olika sekulära tillväxtteman, allt från energiövergång, artificiell intelligens, cannabis, till banbrytande sjukvårdstekniker.

Många investerare letar efter framtidens vinnare, och tematiska fonder kan vara ett verktyg för att få exponering mot just detta. Intresset för tematiska fonder har skjutit i höjden, och många investerare fick upp ögonen för tematiska fonder i samband med pandemin. Men det gäller att använda produkten på rätt sätt, och snarare se på tematiska fonder som ett substitut för enskilda aktier än som den klassiska portföljdiversifieraren man håller fast vid i ur och skur.

”Med tanke på att tematiska fonder praktiskt taget är motsatsen till en diversifierad portfölj, skulle de kunna fungera som ett komplement snarare än att ersätta befintliga kärninnehav. I själva verket kan snävare exponeringar som uttrycker en syn på ett visst tema betraktas som substitut för enstaka aktier”, menar Kenneth Lamont, senior analytiker för passiva strategier på Morningstar.

3 steg för att bli en framgångsrik tematisk investerare

Trots all entusiasm för tematiska fonder är det viktigt att hålla saker i perspektiv. Historiskt har tematiska fonder presterat sämre än sina jämförelseindex, och den koncentrerade karaktären hos tematiska fonder tenderar även att orsaka högre volatilitet i avkastningen. Det gäller att vara försiktig och veta vad man ger sig in på. För att vara framgångsrik måste du som investerare lyckas med tre saker:

Intresset för tematiska fonder växer dramatiskt – antalet fonder likaså

Intresset bland investerare för tematiska fonder har ökat dramatiskt de senaste åren. Under de tio åren fram till mitten av 2022 har tematiska fonder tredubblat sin andel av globala aktiefondtillgångar från 0,8% till 2,2%. Europa är för närvarande den största marknaden för tematiska fonder och står för 55 % av fondtillgångarna för globala tematiska fonder.

”En stark utveckling, ihållande höga inflöden och ett överflöd av nylanseringar drev den snabba tillväxten”, konstaterar Kenneth Lamont. Men det visar också på fenomenet med investerare som försöker jaga trender under det sena skedet i en tjurmarknad.

themtics

Antalet tematiska fonder har också mångdubblats – under 2021, som visade sig vara ett rekordår, lanserades 589 nya tematiska fonder globalt. Det är mer än dubbelt så många som under 2021 som hade det tidigare rekordet på 271 fonder. Och i slutet av 2021 fanns det totalt 2 018 överlevande fonder i vår globala databas som passar vår definition av vad en tematisk fond är.

”Historiskt har kapitalförvaltare tenderat att lansera fonder i de sena stadierna av en tjurmarknad, efter att olika trender redan har slagit fast. Mönstret är tydligt i diagrammet nedan, som visar toppar i fondlanseringar nära tidigare marknadstoppar”, säger Kenneth Lamont.

thematics

Hög avkastning – om du lyckas pricka rätt

Samtidigt som investerarnas intresse för tematiska fonder har ökat dramatiskt de senaste åren är chanserna rätt låga att slå marknadens jämförelseindex. När vi tittar på data fram till slutet av förra året (2021) överlevde och överträffade mer än hälften av de tematiska fonderna i vårt globala universum Morningstar Global Markets Index under de tre sista åren.

Emellertid sjunker de tematiska fondernas framgångsfrekvens till bara en av tio när vi tittar på den avslutande 15-årsperioden. Mer än tre fjärdedelar av de tematiska fonder som var tillgängliga för investerare i början av den perioden har sedan dess stängt. Fonder som läggs ned är i allmänhet förknippade med dålig avkastning såväl som stora utflöden, vilket tvingar fram försäljningar av innehaven i fonden.

thematics

Grafen ovan visar den utmaning som investerare i tematiska fonder står inför. Under korta perioder – till exempel 2020 – överlevde många av dessa fonder och gick bättre än globala aktier, men under längre perioder faller antalet som överlever och överträffar. Under den avslutande femårsperioden överlevde mindre än hälften av dessa fonder och överträffade indexet. Den siffran sjunker till bara 9% under de sista 15 åren.

Investerarnas favorittema

Breda tematiska fonder utgör det mest populära temat i Europa. Den största tematiska fonden i regionen ingår där: Pictet Global Megatrend Selection. Men det spirande intresset för ESG-fonder har även spridit sig till världen av tematiska investeringar, där vi kan se att många teman som riktar in sig på olika hållbarhetstrender lyckas locka till sig en betydande andel av kapitalet.

thematics

Med hjälp av Morningstars flaggskeppsplattform för investeringsanalys och analys, Morningstar Direct, kan du sortera fram egna listor med tematiska fonder och analysera nyckeltrender, såsom tillgångar och flöden, i de globala tematiska fondernas landskap.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar