Inte så säker på ESG? Se det som en risk

Känner du att ESG inte är något du varken vill eller behöver ta hänsyn till i dina investeringar? Då kan det vara klokt att tänka om. 

Ian Tam, CFA 2022-12-07 | 16:42
Facebook Twitter LinkedIn

Designed Image

Det kometliknande användandet av termen "ESG (environmental, social, governance) investing" är tyvärr omgiven av en gloria av förvirring.

Denna förvirring, tillsammans med de kraftigt politiserade åsikterna - och även vissa kontroverser kring själva begreppet ESG (tillsammans med anklagelser om falsk marknadsföring) kan ha lämnat en dålig eftersmak för vissa investerare. Åtminstone kan vissa drivas till passivitet på grund av osäkerheten kring vad ESG är, eller till och med varför det är viktigt.

Låt oss gå igenom bruset för en stund. 

Det hela kokar ned till Risk

Människor investerar för att se sina pengar växa. Det är allmänt underförstått att genom att ta vissa risker kommer investerare att se sina tillgångar växa över tiden, vilket kommer att hjälpa dem att nå ett ekonomiskt mål (som att gå i pension eller att spara för ett barns utbildning).

Det finns många källor till risk. Till exempel,

Likviditetsrisken kristalliseras när vi inser att vi inte kan sälja en investering för det pris vi vill ha i rätt tid.

Valutarisken drabbar oss när vi exempelvis säljer en investering i amerikanska dollar, men på grund av valutakursfluktuationer raderas våra vinster när vi konverterar tillbaka våra pengar till en annan valuta.

Kreditrisk realiseras när en obligationsutgivare misslyckas med att göra en kupongbetalning till obligationsinnehavarna, vilket kraftigt försämrar värdet på obligationen.

Det som är vanligt bland alla typer av risker är att de, om de realiseras, påverkar investerarnas resultat negativt. Så här är det: risken inser man inte alltid, eller ibland kan det ta lång tid att inse. Detta betyder inte att vi inte ska vara uppmärksamma på risk innan vi går in i en investeringsposition.

Det skulle vara dumt att köpa en investering utan någon garanti för att vi kan sälja den när vi behöver. Det skulle vara galet att köpa en USD-aktie utan att ta hänsyn till valutakursen. Slutligen skulle det vara löjligt att låna ut pengar (dvs köpa en obligation) utan att förstå låntagarens förmåga att betala tillbaka den skulden.

Varför det är viktigt att uppmärksamma risker

Kärnan i det aktuella ämnet är också begreppet risk. Bortsett från att dessa är risker som har väsentliga ekonomiska effekter på ett företags resultat men som inte är tydliga i traditionella finansiella rapporter.

Till exempel kommer ett tillverkningsföretag där dess arbetsstyrka går i strejk på grund av arbetskonflikter i slutändan störa produktionen, vilket påverkar investerare. Ett företag med dålig affärsetik (som de som anklagas för prissättning) kommer också i slutändan att känna motreaktionen från tillsynsmyndigheter och lagstiftare, vilket försämrar företagets prestationer.

I kölvattnet av fluktuerande bränslepriser och pågående mandat från regeringar att minska koldioxidutsläppen, kommer företag som inte har påtagliga förutsättningar att stävja sitt beroende av fossila bränslen antingen behöva betala höga priser för bränsle eller behöva hantera statlig intervention – inget av dessa är gynnsamt för en investerares resultat.

Det viktiga här är att ingen vet om dessa motreaktioner på företag kommer att hända eller när de kommer att hända, bara att de kan hända. Detta är paradoxen som är risken. Och var så säker, ESG-risk är en typ av risk.

ESG-risk är en typ av risk

Ur den vinstsökande konservativa investerarens perspektiv spelar det ingen roll om du vill göra planeten till en bättre plats för dess människor.

Att förstå och analysera risker är en klok strategi innan du köper någon investering. Att titta på ESG-risker lägger till en extra lins som ger ytterligare insikter till din investering.

Som referens, här är en länk som förklarar Morningstars "jordglobs"-betyg, som är ett mått på ESG-risk på portföljnivå.

Denna artikel utgör inte finansiell rådgivning. Investerare uppmuntras alltid att göra sin egen undersökning och analys innan de köper eller säljer någon investering

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Ian Tam, CFA  Iam Tam, CFA is Director of Investment Research at Morningstar Canada. 

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings