Vad händer med Rysslandsfonderna?

Sedan Rysslands krig mot Ukraina har Moskvabörsen hållits stängd för utländska investerare, och många ryska innehav i utländska fonder har skrivits ned till värden nära noll. Hur ser framtiden ut för de ryska fonderna tillgängliga i Sverige? 

Johanna Englundh 2023-01-24 | 10:41
Facebook Twitter LinkedIn

moscow

Det var den 24 februari 2022 som den ryska invasionen av Ukraina blev ett faktum. Nu, 11 månader senare, pågår kriget fortfarande. Till att börja med vill jag påpeka att detta först och främst är en humanitär katastrof som har medfört ett enormt lidande för det ukrainska folket. 

Men innan kriget bröt ut sågs den ryska marknaden som ett spännande tillägg för en hel del investerare som hade tillräckligt med is i magen för att klara av stora svängningar. Moskvabörsen tenderade nämligen att vara väldigt volatil. Ryssland har en hel del spännande bolag och deras huvudsektorer är energi-, gruv-, skogs- och lantbruksverksamhet. Detta är något vi i Europa har blivit än mer varse om då vi nu försöker frigöra oss från exempelvis rysk olja och gas. De är även världsledande när det kommer till produktion av diamanter, med ungefär dubbelt så hög produktion som Botswana som är nummer två på listan. 

Att man som investerare har intresserat sig för den ryska marknaden är därmed inte särskilt förvånande. Visst finns det intressanta avkastningsmöjligheter. Men investeringarna har kommit med flertalet risker. Den första risken är den politiska. Ryssland har länge haft en ansträngd relation till många andra länder, men även inom landet har det vittnats om allvarliga problem länge. Bland annat uppges respekten för mänskliga rättigheter försämras, utrymmet för det civila samhället krymper och lagstiftning mot bland annat extremism, landsförräderi, terrorism och separatism används för att tysta oliktänkande och kritiker.

Utöver detta tillkommer det även alltid en valutarisk när man investerar i andra marknaden än den svenska. Den ryska rubeln kan dock ses som än mer volatil än många andra valutor, mycket på grund av den politiska risken i landet och hur omvärlden ser på Ryssland. 

Den ryska marknaden har även varit starkt påverkad av hur efterfrågan på olja, gas och råvaror förändrats, då dessa är en så pass stor andel av den ryska marknaden. I och med omställningen till mer hållbara energikällor har tillgångar som dessa länge rankat dåligt i diverse olika hållbarhetsindex och betyg. 

Vad händer med Rysslandsfonderna? 

I dagsläget har Rysslandsfonderna stängt för handel. Det innebär att man varken kan köpa eller sälja andelar i fonden. Äger man fonder sedan tidigare så kan man alltså inte göra något utan bara vänta och se vad som händer. Det som styr fondernas förutsättningar är lagen om värdepappershandel där det också står att ”Senareläggning bör endast kunna ske i situationer av oförutsedd karaktär där inte andra för andelsägarna mer rimliga åtgärder står till buds”. Det är väldigt ovanligt att fonder tvingas stänga för handel på detta sätt, men i enlighet med lagen är det alltså nödvändigt för att alla andelsägare ska behandlas lika. 

Ett antal svenska Rysslandsfonder har sedan kriget bröt ut även bestämt sig för att likvidera fonden helt. 

Hur mycket pengar snackar vi om? 

Vid utgången av 2021 låg det drygt 12 miljarder kronor i svenskregistrerade fonder inom kategorin "Russia Equity". För 2022 har vi ingen data då fonderna har haft stängt och därmed inte kunnat rapporterat in någon avkastningsdata eller NAV-kurser. 

Det kan låta mycket med 12 miljarder, en summa som nu troligtvis är nästintill helt utraderad då förvaltare har meddelat att man behövt skriva ned värdet av innehaven drastiskt. Men om man jämför med den totala förmögenheten i svenskregistrerade fonder vid utgången av 2021, som låg på 6.415 miljarder, så var det endast 0,2% av det förvaltade kapitalet. 

Så här har Rysslandsfonderna i Sverige agerat

 


"Den fortsatta upptrappningen av kriget i Ukraina samt de nya restriktionerna och sanktionerna mot Ryssland har påverkat likviditeten i fonderna samt handeln av fondernas investeringar. Därför anses en återöppning av fonderna inte vara i investerarnas bästa intresse. Dessutom är värdet på de totala nettotillgångarna i fonderna lågt och förväntas inte öka inom den närmaste framtiden", skrev Danske Invest om sitt beslut att stänga ned fonderna Danske Invest Russia sam Eastern Europe i april 2022. 

Även Nordea har valt att stänga ned sin Rysslandsfond helt. I samband med detta beslut skrev fondbolaget:  

"Om vi under dessa omständigheter åter skulle öppna för handel med andelar i fonden skulle vi inte kunna skydda alla andelsägares rättigheter så som vi har i uppdrag att göra. Vi anser därför att avveckling av fonden är den bästa lösningen. Handel med fondens andelar har varit stängd sedan den 28 februari 2022 och beslutet att avveckla fonden innebär att handeln i fonden nu är permanent stängd".

Swedbank Roburs Rysslandsfond hålls för tillfället stängd för köp och försäljning, men fondbolaget meddelar i en kommentar till Morningstar att de inte ser att Rysslandsfonden går hand i hand med deras ambition att skapa hållbart och långsiktigt värde för sina kunder. 

"Vi fattade i mars 2022 också ett beslut att avveckla våra ryska investeringar under strukturerade former, och i det arbetet kommer vi att ha starkt fokus på vad som är bäst för våra andelsägare", skriver Swedbank Roburs presschef Carina Sesser Nylund. 

Hur länge som den ryska börsen, och därmed Rysslandsfonden, kommer att vara stängd vill inte Swedbank Robur spekulera om och konstaterar att det i nuläget är "omöjligt att säga när den ryska marknaden skulle kunna bli tillgänglig för utländska ägare."

Det ser således ut som att antalet rena Rysslandsfonder på den svenska marknaden kommer vara betydligt mindre framöver, även när moskvabörsen öppnar igen. 

Kan jag ha exponering mot Ryssland genom mina globalfonder? 

Troligtvis så har du haft en försumbar exponering mot just Ryssland genom din globalfond, om ens någon. Ett vanligt globalt aktieindex är MSCI World Index och vid en närmare anblick har det indexet ingen exponering mot Ryssland alls. MSCI World Index följer bara så kallade “utvecklade länder”, där Ryssland inte ingår då de sållar sig bland skaran tillväxtländer. Det kan dock vara en idé att kika närmare på just din fond. En fond kan avvika från index av olika anledningar vilket betyder att vissa fonder så klart kan ha haft en exponering mot Ryssland. Om vi istället kikar på MSCI ACWI , som står för MSCI All Countries World Index så hittar vi en liten exponering mot Ryssland. I det indexet inkluderas nämligen tillväxtmarknader, men Ryssland står bara för 0,38% av indexet. Det är således en ytterst liten andel.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar