Den europeiska ETF-marknaden stod emot börsstormen 2022

ESG inriktade ETF:er stod för 65% av alla flöden till ETF:er och ETC:er 2022. Men efter två år av starka inflöden var det senaste året dämpat för tematiska fonder.

Sara Silano 2023-01-18 | 11:19
Facebook Twitter LinkedIn

Det viktigaste i korthet:

  • Passiva fonder i Europa uppnådde ett inflöde på 78,4 miljarder euro 2022
  • ESG ETF:er samlade in 51 miljarder EUR
  • Svaghet i tekniska ETF:er driver nedgången i tematiska fonder
  • De flesta fondbolag i Europa avslutade året med lägre inflöden och tillgångar under förvaltning (AuM) än 2021
  • Den europeiska ETF-marknaden har visat en anmärkningsvärd motståndskraft under 2022 trots mycket svåra förhållanden på finansmarknaderna.

Enligt Morningstars senaste rapport, "Q4 2022 European ETF Asset Flows", klarade passiva fonder stormen bättre än aktiva fonder. ETF:er noterade ett inflöde om totalt 78,4 miljarder euro 2022, helt i kontrast till de starka utflödena från aktivt förvaltade fonder. Jämfört med föregående år ligger dock även de passiva strategierna i lä: 2021 flödade 160 miljarder euro in i ETF:er och ETC:er. Kapital under förvaltning (AuM) sjönk också från 1,41 biljoner euro 2021 till 1,32 biljoner euro 2022.

ETF AUM

Stark ESG trend stödjer god utveckling

ETF:er med inriktning på miljö, social och styrning (ESG) har spelat en stor roll i denna utveckling under det senaste året. De samlade in 51 miljarder euro i nya pengar. Detta representerade 65% av alla inflöden till ETF:er och ETC:er för året, upp från 53% 2021.

Utvecklingen för dessa hållbara ETF:er släpade dock efter traditionella fonder. Det förvaltade kapitalet för ESG ETF:er ökade samtidigt från 235,3 miljarder EUR 2021 till 248,8 miljarder EUR och står nu redan för 18,8% av de totala tillgångarna som investerats i ETF:er och ETC:er i Europa. 2021 var det 16,7%. Denna siffra ökar till 20,5% när ETCs exkluderas från beräkningen.

Trenden mot ESG har ökat markant under de senaste tre åren. "Driven av en blandning av investeringar i nya produkter och återanvändning av vanliga fonder till ESG-erbjudanden, har årliga inflöden till ESG-produkter i förhållande till totala inflöden till ETF- och ETC-marknaden ökat till rekordhöga 65 % 2022, upp från 14% under 2019", säger Jose Garcia-Zarate, biträdande direktör för Passive Strategies Research på Morningstar.

ESG Flows

Tematiska fonder: Teknik bromsar

Efter två år med stora inflöden var 2022 ganska blygsamt för tematiska fonder. År 2022 uppgick inflöden till tematiska ETF:er till 1,3 miljarder EUR. Detta var en kraftig minskning jämfört med 2021 (11,2 miljarder EUR). och 2020 (9,9 miljarder EUR).

Förvaltad kapital minskade med 18,5% till 30,3 miljarder EUR 2022 jämfört med 37,2 miljarder EUR 2021.

"Nedgången i tillgångar var koncentrerad till gruppen av teknik inriktade ETF:er (från 23,3 miljarder EUR till 16,5 miljarder EUR), som ändå är den mest populära med 54,4% av de totala tillgångarna för tematiska ETF:er", säger Garcia-Zarate.

Aktienfonds

Aktie- och obligations-ETF:er

Trots en mycket utmanande marknadsmiljö fortsatte investerare att hälla pengar i aktie- och obligations-ETF:er. Aktie-ETF:er samlade in cirka 50,7 miljarder EUR 2022 och obligations-ETF:er 32,8 miljarder EUR.

Tillgångar i aktie-ETF:er ökade från 850,7 miljarder EUR under tredje kvartalet till 884,7 miljarder EUR under fjärde kvartalet 2022, drivet av både fondinflöden och återhämtningen i aktiemarknadsvärderingarna i oktober och november efter kraftiga förluster under de tidigare månaderna under året. Trots detta var det förvaltade kapitalet i aktie-ETF:er ned med 9% jämfört med 2021 (972,3 miljarder EUR).

Tillgångar i ränte-ETF:er steg till 309 miljarder euro från 300 miljarder euro under tredje kvartalet. De årliga inflödena mer än väl uppvägdes av kapitalförluster på obligationsmarknaderna.

Ett tufft år för ETF-leverantörer

För europeiska ETF-leverantörer var 2022 inget bra år givet lägre inflöden och tillgångar.

iShares förblir den obestridda marknadsledaren och ökar sin marknadsandel från 43,7% till 44,4 % trots en minskning av tillgångarna med 5%. "Det berodde på att andra leverantörer såg större tapp av tillgångar", förklarar Garcia-Zarate. "Till exempel, 2022 såg Xtrackers utflöden på nästan 4 miljarder euro och tillgångarna sjönk med 14,8% till 131,5 miljarder euro från 154,3 miljarder euro 2021. Bortsett marknadsförhållandena skulle Xtrackers ha klarat sig bättre utan floden av negativa rubriker kring moderbolaget DWS med greenwashing-anklagelser som så småningom ledde till att deras vd avgick.”

Amundi slutförde sitt förvärv av Lyxor i januari 2022 och gick om Xtrackers och blev den näst största aktören i Europa. Amundi noterade inflöden på 4,7 miljarder EUR jämfört med 20 miljarder EUR 2021, med tillgångar som föll med 9,8% till 170,6 miljarder EUR.

Vanguard vände sig mot trenden med en liten ökning av nettoinflöden och förvaltat kapital jämfört med 2021. "En förklaringsfaktor är leverantörens minimala ESG-engagemang jämfört med sina kollegor under ett år då ESG, även om det ses av investerare som en långsiktig trend att föredra, underpresterande vanliga investeringar, säger Garcia-Zarate.

Ta del av vårt nyhetsbrev för mer marknadsanalyser!

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar