15 undervärderade kvalitetsföretag i Europa

Trots deras senaste återhämtning erbjuder vissa europeiska aktier fortfarande en attraktiv värdering för långsiktiga investerare. På listan hittar vi två svenska bolag. 

Jocelyn Jovene 2023-01-20 | 9:30
Facebook Twitter LinkedIn

Europeiska aktier har fått en bra start på året och har klarat sig betydligt bättre än USA.

Trots sin återhämtning kan investerare fortfarande hitta värde i högkvalitativa europeiska börsnoterade företag inom en mängd olika sektorer.

Vi har valt stora bolag som fått betyget "Wide Moat" från våra analytiker. I genomsnitt handlas dessa företag för närvarande till 20% av sitt inneboende värde eller "Fair Value Estimate" (FVE).

Som en påminnelse anses företag med breda vallgravar vara kapabla att generera en avkastning över kapitalkostnaden i minst 20 år.

15 aktier att överväga för din portfölj

De 15 mest undervärderade aktierna den 13 januari var:

GlaxoSmithKline GSK

GSK är ett av de största läkemedels- och vaccinföretagen, med en produktportfölj som spänner över flera terapeutiska klasser. Denna diversifierade portfölj skyddar företaget från problem relaterade till ett specifikt läkemedel. Utöver det har GSK utvecklat nästa generations respiratoriska och HIV-läkemedel som borde bidra till att mildra konkurrensen från generika, enligt Morningstars Damien Conover.

Vi har nyligen sänkt vår FVE till 2 200 GBX från 2 230 GBX, med hänsyn till motvinden från Inflation Reduction Act i USA, som begränsar Medicare-prishöjningar till inflation och ålägger Medicare-rabatter efter att läkemedel har funnits på marknaden under en längre period.

Länk till Morningstar-research

Roche ROG

Roche, baserat i Schweiz, är ett av de största läkemedelsföretagen och det största diagnostikföretaget i världen. De är marknadsledande inom både bioteknik och diagnostik. Roche drar nytta av ett starkt informationsutbyte mellan Genentech och sina egna forskare, vilket har en positiv inverkan på FoU-produktiviteten och har möjliggjort utvecklingen av personliga läkemedelserbjudanden, som utnyttjar dess diagnostikverksamhet.

Vi sänkte nyligen vår FVE till CHF 428 från CHF 433 efter att ha tagit bort Alzheimers läkemedelskandidat från vår utvärderingsmodell. Vi tror fortfarande att Roches läkemedelsdivision kommer att kunna öka sin tillväxt på översta raden med 5% per år fram till 2026.

Länk till Morningstar-research

Sanofi SAN

Sanofis läkemedelspipeline omfattar flera ledande läkemedel, inklusive det immunologiska läkemedlet Dupixent, som är redo att nå en topp i försäljning på 14 miljarder euro. Detta läkemedel har stark prissättning och storsäljande potential inom flera indikationer. Vi minskade vår FVE till 110 EUR från 112 EUR för att ta hänsyn till motvinden som skapats av IRA. Sanofi bör fortfarande se sin omsättning öka med nästan 5% per år, mycket tack vare sin Dupixent-franchise.

Länk till Morningstar-research

Anheuser-Busch Inbev ABI

AB Inbev är världens största öltillverkare, resultatet av flera transformativa affärer för Interbrew och Anheuser-Busch, följt av förvärvet av Grupo Modelo, Oriental Brewery och SABMiller. Ledningen köper varumärken med hög tillväxtpotential, utökar sitt distributionsnät och utvinner synergier för att förbättra lönsamheten. Vår FVE på 80 EUR per aktie innebär en 2023 P/E-multipel på 24x och en fritt kassaflödesavkastning på 4%.

Länk till Morningstar-research

Adyen Adyen

Adyen är en av de ledande onlinebetalningsplattformarna. Företaget har vuxit snabbt tack vare sin förmåga att lösa de komplexa betalningsbehoven hos stora globala handlare. Adyen erbjuder lösningar som spänner över hela värdekedjan för råvaruförvärv, som hjälper handlare att sänka kostnaderna och gör det möjligt för sina kunder att skala globalt extremt snabbt. Adyen har också dragit nytta av den snabba tillväxten av e-handelsaktörer, också hjälpt av pandemin. Vi ökade nyligen vår FVE till 1 870 EUR från 1 770 EUR för att spegla  tidsvärdet hos pengar.

Länk till Morningstar-research 

Bayer BAYN

Bayer är ett stort läkemedels- och jordbruksföretag. Dess hälsodivision drar nytta av den senaste lanseringen av biologiska produkter som bör stödja långsiktig tillväxt. Bayer har starka franchiser inom hemofili och oftalmologi (Eylea). Det hade också en stark franchise inom hjärt-kärlläkemedel med Xarelto, men det läkemedlet är närmare att förlora patentskyddet 2026, vilket kommer att öka motvinden för tillväxt eftersom det står för 10% av den totala försäljningen. Inom växtskyddsbranschen stärkte Bayer sin position genom förvärvet av Monsanto 2014. Detta stärkte samtidigt dess konkurrensposition i branschen, men ökade också Bayers exponering för rättstvister angående biverkningar av att använda glyfosat. Vissa rapporter om cander-band har lett till stora grupptalan mot Bayer med en juridisk förlikning på 15 miljarder dollar.

Länk till Morningstar-research 

Londons Stock Exchange Group LSEG

Efter förvärvet av Refinitiv är LSE Group ett vertikalt integrerat företag som spänner över data från före handel och analyser till clearing och rapportering efter handel. Koncernen har ett antal starka franchiseavtal såsom dess FTSE Russell-indexverksamhet, såväl som dess huvudsakliga marknadsdataleverantör med Refinitiv eller dess ägande av LCH:s clearingverksamhet i post-trade-aktiviteter. Vårt FVE på 9 800 GBP antar en CAGR på 5% i intäkter under vår uttalade periodguidning och en ökning av EBITDA-marginalen till 54% till 2026.

Länk till Morningstar-research

Airbus AIR

Airbus är en av de största tillverkarna av kommersiella flygplan och drar nytta av sitt duopol med sin stora rival Boeing på marknaden för flygplan med 130 platser och mer. Dess kommersiella flygplansdivision har två huvudproduktlinjer: smalkroppsflygplan som trafikerar kortdistansrutter och bredkroppsflygplan för långdistansrutter. Airbus har också en betydande närvaro inom försvarsverksamhet och helikoptertillverkning.

Vårt FVE på 149 EUR tar hänsyn till en långsam återhämtning från pandemin med flygplansleveranser 2023 något under 2019 års nivå. Den främsta drivkraften bakom vår FVE är företagets förmåga att öka leveransen av sina flygplan med smal kropp, vilket är marginalökande.

Länk till Morningstar-research

Safran SAF

Safran är en fransk leverantör av flygutrustning i Tier 1 med en stark närvaro inom motorer. Dess framdrivningsdivision står för 65% av rörelseresultatet och är en viktig drivkraft för dess långsiktiga aktiekursutveckling. Det är också starkt beroende av Safrans förmåga att effektivt erbjuda nästa generations framdrivningsteknik. Företaget utökade sitt utbud av flygutrustning genom att förvärva Zodiac Aerospace, som var väl etablerat inom inredningsutrustning, men som behövde en större omstrukturering. Vårt FVE på 160 euro inkluderar en återhämtning av lönsamheten för framdrivningsaktiviteten till 2024, tack vare återhämtningen i den globala flygtrafiken.

Länk till Morningstar-research 

Assa Abloy ASSA B

Den svenska låssystemsexperten Assa Abloy kommer att dra nytta av två långsiktiga trender inom industriområdet, med övergången till mjukvarudrivrutinprodukter, som utökar funktionalitet, produktivitet och minskar ägandekostnaderna och tillväxten från tillväxtmarknader och deras antagande av fler sofistikerade låslösningar. Assa Abloy har en av de bredaste portföljerna av låsprodukter och lösningar, från grundläggande mekaniska lås till mjukvarustyrda system. Vårt FVE på 300 SEK antar en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 8% och en rörelsevinstmarginal på medellång sikt på 16% till 17% i takt med att verksamheten växer och genererar synergier från pågående förvärv.

Länk till Morningstar-research 

ASML ASML

ASML är den obestridda ledaren inom fotolitografiutrustning för halvledarindustrin. Företaget skördar frukterna av sin ensamma satsning på Extreme Ultra Violet (EUV)-teknologi som idag anses vara nyckeln till de mest avancerade chiptillverkningsprocesserna, som bemästras av ett mycket begränsat antal chiptillverkare (TSMC, Samsung Electronics och Intel). ASMLs maskiner tillåter chiptillverkare att följa Moores lag som korrekt förutspådde förmågan att kontinuerligt öka antalet transistorer på samma kiselarea. Vårt FVE på 700 EUR per aktie baseras på vår förväntning att ASML kommer att kunna slå den höga delen av sin finansiella modell för 2025, som förutspår intäkter mellan 24 miljarder EUR och 30 miljarder EUR.

Länk till Morningstar-research

ABB ABBN

ABB är en schweizisk-svensk ledare inom elektrisk utrustning och industriell automation. Automation är en av de snabbast växande kategorierna inom industriområdet, och ABB är en av de bäst positionerade aktörerna inom det som kallas "Industry 4.0".. Dess robotik och industriella styrutrustning har en ledande marknadsandel och har en lojal kundbas, vilket gör det svårt för konkurrenter att vinna marknadsandelar. Förändrad efterfrågan i branschen har ändå tvingat ABB och dess konkurrenter att förnya sitt produktutbud. ABB släpar också efter sina huvudkonkurrenter, Siemens och Schneider Electric, inom mjukvara, även om koncernen har ett partnerskap med Dassault Systèmes. Vårt FVE på 35 CHF bygger på en genomsnittlig intäktstillväxt på 4% och en EBITA-tillväxt på 6% mellan 2022 och 2025.

Länk till Mroningstar-research 

Schindler SCHN

Den schweiziska hissspecialisten Schindler genererar cirka 70% av sin omsättning på västerländska marknader. Där beror tillväxten mer på uppgraderingar av den installerade basen än på leverans av nya hissar. Detta matchar främst strukturen på den globala hissmarknaden, eftersom USA och Europa står för 60% av den globala hissuppgraderingsmarknaden. Vi uppskattar att hälften av Europas hissar är 20 år gamla eller äldre, vilket borde ge en ersättnings-/renoveringscykel som driver Schindlers tillväxt på medellång sikt. Vår minskning på 210 CHF FVE (från 225 CHF) tar hänsyn till den lägre intäktsprognosen för 2022 och förutspår att EBIT-marginalen kommer att minska från 8,1% 2022 till 12% 2026.

Länk till Morningstar-research 

Reckitt Benckiser RKT

Vår analytiker anser att Reckitts portfölj är väl positionerad i kategorier som drar nytta av sekulära tillväxtdrivkrafter inom konsumenthälsa och hygien. Det nyligen genomförda förvärvet av Mead Johnson tillförde en ledande position inom spädbarnsnäring, en verksamhet som åtnjuter stark prissättning och marginaler. Ändå har denna verksamhet påverkats av den sjunkande födelsetalen och ökad konkurrens i Kina, vilket tvingar Reckitt att sälja sin kinesiska verksamhet 2021. Detta är en möjlighet att åter fokusera på snabbare växande företag och återinvestera intäkterna från sin kostnadsminskningsplan i FoU och e -handel. Vår FVE på 6 700 GBP tar hänsyn till Reckitts senaste svårigheter och baseras på att vår prognos för rörelsemarginalen når 24% på medellång sikt.

Länk till Morningstar-research

Kone KNEBV

Med förändrad marknadsdynamik i Kina och Europa har Kone etablerat relationer med utvecklare och slutanvändare för att skydda sin position som global hissledare. Kone är den ledande aktören i Kina och den andra i Europa för ny utrustning. Hissar är mer mjukvaruintensiva, vilket möjliggör bättre användningshantering för att minska energiförbrukningen och kontrollera åtkomsten av säkerhetsskäl. Kone investerar också för att ansluta större delen av sin installerade bas till molnet, vilket ger onlinediagnostik för att minimera driftstopp. Vår FVE på 56 EUR baseras på vår intäktstillväxt på medellång sikt (2022-2026) på cirka 4% och en återhämtning av EBIT-marginalen från vår guidning på medellång sikt på 11% 2022 till cirka 14% i mitten av cykeln.

Länk till Morningstar-research 

 

© Morningstar, 2023 - Informationen är avsedd för utbildningsändamål och tillhandahålls ENDAST i informationssyfte. Det är inte avsett och ska inte betraktas som en inbjudan eller uppmuntran att köpa eller sälja värdepapperen som är listade. Varje kommentar är författarens åsikt och bör inte betraktas som en personlig rekommendation. Informationen i detta dokument bör inte vara den enda källan för att fatta ett investeringsbeslut. Var noga med att kontakta en finansiell rådgivare eller finansspecialist innan du fattar några investeringsbeslut.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
ABB Ltd48,80 CHF-4,65Rating
Adyen NV1 161,40 EUR1,79Rating
Airbus SE132,96 EUR0,62
Anheuser-Busch InBev SA/NV56,58 EUR-0,63Rating
ASML Holding NV860,70 EUR-1,50Rating
Assa Abloy AB Class B317,60 SEK1,89Rating
Bayer AG26,91 EUR0,47
GSK PLC1 532,00 GBX0,23Rating
KONE Oyj Class B47,34 EUR0,28Rating
London Stock Exchange Group PLC9 500,00 GBX1,02Rating
Reckitt Benckiser Group PLC4 377,00 GBX0,41Rating
Roche Holding AG276,80 CHF1,02Rating
Safran SA201,70 EUR-0,64Rating
Sanofi SA92,36 EUR-0,17Rating
Schindler Holding AG226,50 CHF0,22Rating

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar