SFDR: Artikel 9-fondtillgångar nästan halveras efter våg av nedgraderingar

Nästan två år efter att EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar trädde i kraft i mars 2021, genomgår landskapet av fonder som klassificeras som "ljusgröna" (artikel 8) eller "mörkgröna" (artikel 9) några radikala förändringar.

Hortense Bioy, CFA 2023-01-30 | 10:35
Facebook Twitter LinkedIn

skuggan av en man

Under de senaste månaderna har kapitalförvaltare förberett sig för att implementera SFDR nivå 2 och de regulatoriska tekniska standarder, eller RTS, som trädde i kraft i januari 2023. Detta kräver att förvaltare avslöjar mer information om sina fonders ESG-metoder, hållbarhetsrisker och påverkan i prekontraktuella dokument och periodiska rapporter.

Inför denna uppgraderade upplysningsordning, och efter ett regulatoriskt förtydligande om att fonder som lämnar artikel 9-upplysningar endast får investera i hållbara investeringar, har många förvaltare granskat sina fonders klassificering och nedgraderat artikel 9-produkter till artikel 8.

Cirka 420 produkter har ändrat SFDR-status sedan september förra året, inklusive 307 som nedgraderades till artikel 8 från 9, vilket motsvarar 175 miljarder euro i tillgångar, eller 40% av artikel 9-kategorin. Vi förväntar oss att dessa siffror kommer att stiga under de kommande månaderna i takt med att nya prospekt behandlas.

Som ett resultat av dessa nedgraderingar sjönk artikel 9-fondernas andel av EU:s totala fondmarknad till 3,3% i slutet av december, från 5,2% tre månader tidigare, medan marknadsandelen för artikel 8-fonderna hoppade till 52,2% från 48,3%.

breakdown

Efter omklassificeringen av betydande indexfonder och börshandlade fonder som följer EU:s klimatriktmärken, minskade marknadsandelen för passiva fonder enligt artikel 9 från 24% till 5%.

breakdown

Den lägre representationen av passiva fonder i artikel 9-kategorin väcker frågor om genomförbarheten eller fördelarna med ett billigt regelbaserat tillvägagångssätt för investerare som söker ren exponering för hållbara investeringar.

Artikel 8-fondflöden tillbaka; Artikel 9-fonder noterar lägsta inflöden någonsin 


Samtidigt, efter tre kvartal av utflöden, noterade artikel 8-fonder 10,7 miljarder euro i netto nya pengar under det sista kvartalet 2022. Inflödet till artikel 9-fonder var å andra sidan de lägsta någonsin, 5,1 miljarder euro, delvis p.g.a. den senaste vågen av nedgraderingar.

Positiva inflöden till artikel 8- eller 9-fonder under fjärde kvartalet står i kontrast till de utflöden på 3,3 miljarder euro som artikel 6-produkter upplevde, som led mer av den ständigt utmanande makrobakgrunden av inflationstryck, räntehöjningar och kvardröjande rädsla för lågkonjunktur.

flöden

Marknadsandelen för artikel 8- och artikel 9-fonder stiger till 55%

Tillgångarna i artikel 8- och artikel 9-fonder ökade med 7,3% under fjärde kvartalet 2022 till 4,6 biljoner euro i slutet av december, drivet av nylanserade fonder och produkter som uppgraderat sin SFDR-status från artikel 6 till artikel 8 eller 9.. Som jämförelse minskade artikel 6-fondtillgångarna med 1,1% under perioden.

Till följd av detta stod artikel 8- och artikel 9-fonderna tillsammans för en ökad andel av EU:s universum på 55,5%, från 53,5% tre månader tidigare.

tillgångar

Produktutvecklingen var fortsatt stark, med uppskattningsvis 165 Artikel 8-fonder och 49 Artikel 9-fonder lanserade under de tre sista månaderna av 2022. Det är troligt att denna siffra kommer att räknas om uppåt i framtida rapporter när vi identifierar fler lanseringar och ytterligare sådana rapporteras till Morningstar.

Nystartade artikel 8- och artikel 9-fonder utgjorde 57% av alla nya EU-fonder som lanserades.

kv nummer

Kapitalförvaltare fortsatte att utöka utbudet av alternativ tillgängliga för investerare när det gäller tillgångsklass, marknadsexponering, investeringsstil och tema. Medan generella ESG- och hållbarhetsfokuserade erbjudanden fortsatte att stå för den största delen av produktutvecklingsaktiviteten, förblev klimatet det populäraste temat bland nya produktlanseringar. Mer än 30 nya fonder med klimatsmak kom till marknaden, som spänner över alla strategier för klimatinvesteringar. Med klimatinriktade fonder kan investerare minska klimatrisken i portföljer och/eller få exponering mot företag som kommer att dra nytta av, eller bidra till, övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Andra nya hållbara produkter riktar sig till en mängd olika miljömässiga och sociala frågor, inklusive biologisk mångfald, hälsosamma ekosystem, livsmedelssäkerhet och hälsovård.

För att ta del av hela rapporten, klicka här. 

Håll koll på den europeiska fondmarknaden med vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar