Låga fondavgifter i Sverige

De europeiska fondavgifterna fortsätter att sjunka i långsam takt, men det finns stora variationer mellan länder. Sverige och Nederländerna har de lägsta avgifterna. 

Johanna Englundh 2023-02-15 | 15:44
Facebook Twitter LinkedIn

 

Värdepappersfonderna (UCITS) är de vanligaste i EU och de säljs genom en rad olika distributionskanaler vilket medför att priset kan variera. Aktiva fonder har generellt sett ett högre pris än passiva fonder. I genomsnitt var s.k. ESG- (hållbara) fonder billigare än övriga fonder och hade också en bättre utveckling. Det framgår i ESMA:s (European Securities and Markets Authority) årliga rapport över avkastning och avgifter för fonder i EU som är tillgängliga för privatpersoner. 

 

Den genomsnittliga kostnaden för aktiefonder (UCITS) i Europa var 1,4 procent, blandfonder 1,45 procent och långa räntefonder 0,91 procent år 2021, se tabell nedan.

"Detta kan jämföras med avgifterna i Sverige som låg på 0,9 procent för aktiefonder, 0,9 procent för blandfonder och 0,41 procent för långa räntefonder. Endast Nederländerna har lägre avgifter för aktiefonder och blandfonder. Långa räntefonder är billigast i Sverige. ESMA påpekar dock att jämförelsen mellan länderna försvåras på grund av olika fondlagstiftning. Som exempel kan nämnas att Nederländerna i motsats till Sverige har infört ett provisionsförbud, vilket innebär att många sparare utöver fondavgiften får betala rådgivnings- och depåavgifter för sitt fondsparande", skriver Fondbolagens förening. 

fondvgifter eu

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar