Aktiva fonder hamnar på efterkälken

Morningstars senaste barometer över aktiva passiva fonder i Europa är ute, och det är inga goda nyheter för fans av aktiv fondförvaltning  

Ollie Smith 2023-03-14 | 13:45
Facebook Twitter LinkedIn

aktiv passiv

2022 gav aktiva fondförvaltare det perfekta tillfället att visa sitt värde, men de misslyckades till stor del.

Det är slutsatsen av Morningstars European Active/Passive Barometer 2023, den tionde rapporten om läget för nästan 26 000 unika aktiva och passiva fonder under 2022, som står för cirka 5,1 biljoner euro (58 biljoner kronor) i tillgångar.

Konventionell visdom skulle säga att aktiv förvaltning navigerar bättre i fallande marknader än passiva strategier. Men i samband med att Morningstar släppte den senaste upplagan av  barometerrapporten sa Morningstars chef för passiva strategier Monika Dutt att aktiva aktieförvaltare inte hade visat sitt värde utan snarare underpresterat (se nedan graf).

"Det här var utan tvekan en mycket svår marknad, där Morningstar globala aktieindex och globala obligationsindex båda sjönk med 17% under kalenderåret 2022", sa hon.

"Det är i just denna typ av miljö som man kan förvänta sig att aktiva förvaltare ska kunna överträffa passiva jämnlikar, men vad vi såg i slutet av året var att endast 29% av aktiva aktieförvaltare kunde både överleva och överträffa sina passiva jämnlikar under 2022. Så trots den turbulenta marknadsmiljön kunde aktiva förvaltare inte leverera ett resultat som var överlägset deras indexkamrater."

I genomsnitt överpresterade 30,5% av de aktiva fonderna i de 43 aktiekategorier vi analyserade. Endast tre aktiekategorier visade en framgångstakt för aktiva förvaltare på eller över 50% under denna period, framkommer det i rapporten.

Förvaltare inom ränteområdet klarade sig dock bättre. I en miljö med stigande räntenivåer har aktiva obligationsförvaltare kunnat köpa värdepapper med kortare löptid för att minska ränterisken. (Duration är ett mått som visar den genomsnittliga löptiden i en räntefond. Måttet används för att mäta risk i ränteplaceringar)

Passiva fonder som följer index med alla löptider straffades i den miljön. Den genomsnittliga framgångsgraden för aktiva ränteförvaltare i de 23 kategorier som vi analyserade låg på 46% under de 12 månaderna som avslutades december 2022. Nio kategorier visade en ettårig framgångsfrekvens på eller över 50%.

Exhibit 1

 

Chansen till framgång för aktiva fonder är låg

Morningstar publicerar regelbundet data om utvecklingen av aktiva och passiva fonder, som sammanfattas i rapporter för USA och Europa.

I själva rapporterna värderas aktiva fonder mot passiva fonder – och inte jämfört med ett index. På så sätt speglar riktmärket den faktiska avgiftsjusterade utvecklingen för de passiva fonderna, som därmed är tillgängliga för investerare.

Aktiva fonder värderas utifrån deras kategori i början av rapportperioden för att bättre simulera de fonder som en investerare skulle ha valt vid den tidpunkten. Metodiken tar även hänsyn till hur den genomsnittliga valutaenheten som investerats i olika aktiva fonder har utvecklats jämfört med den genomsnittliga valutaenheten i passiva fonder.

Den amerikanska rapporten visade att 43% av de aktiva fonderna överlevde i Morningstar-analysen, och överträffade sina genomsnittliga passiva jämnlikar under 2022. 

Sammantaget förblir de långsiktiga framgångarna för aktiva förvaltare låga. Under decenniet fram till december 2022 var framgångsfrekvensen för aktiva aktieförvaltare lägre än 23%. För aktiva ränteförvaltare var framgångsfaktorn ännu lägre och hamnade på 19%. Endast tre kategorier – Global Equity Income, UK Equity Income och Real Estate Switzerland – hade en framgångsgrad över 50%.

Samtidigt korrelerar överlevnadsgraden positivt med chanserna att lyckas. Den främsta orsaken till att aktiva fonder misslyckades är deras oförmåga att överleva, ofta på grund av dålig prestanda. Detta beror på en blandning av felaktiga aktievalsbeslut och den förstärkande negativa effekten av högre avgifter jämfört med passiva alternativ med låga kostnader.

Dimitar Boyadzhiev, Senior Manager Research Analyst, Passive Strategies, kommenterar: "Aktiv/Passiv Barometern är ett användbart riktmärke som kan hjälpa investerare att bedöma chanserna till framgång för aktiva fonder inom olika områden baserat på aktuella trender och deras långsiktiga historia. Vi tar med de historiska framgångarna för aktiva fonder i vår analys. Detta ger värdefull insikt i hur aktiva fondförvaltare historiskt har hanterat marknadshändelser och hur detta har påverkat deras kort- och långsiktiga resultat."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Ollie Smith  is editor of Morningstar UK

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar