Vilka fonder är exponerade mot Credit Suisse?

Över 1 000 europeiska fonder har exponering mot den schweiziska banken men de flesta av dessa är passiva. Svenska fondsparare behöver dock inte oroa sig alltför mycket, i våra nordiska länder är exponeringen mot banken försumbar. 

James Gard 2023-03-16 | 15:33
Facebook Twitter LinkedIn

credit suisse shares down

Credit Suisse (CSGN) is the lastest banking name to cause anxiety for global investors, following Silicon Valley Bank’s collapse last week. While the two are not directly linked, it feels like we’re living in a period of heightened peril for the banking sector – and the global financial system.

Fears of Credit Suisse’s imminent collapsed swirled around the markets on Wednesday, shedding 25% off the bank’s value; but this was followed after market close by the news that the Swiss central bank was offering a lifeline of more than $50 billion. This sent shares soaring more than 30% on Thursday morning, giving investors the feeling of crisis averted, but for how long?

When SVB collapsed we looked at the UK funds with the largest portfolio weighting towards the tech-focused lender – 193 funds owned SVB, but most holdings were tiny. But what about Credit Suisse, one of Europe’s largest banks?  

Credit Suisse (CSGN) är det senaste banknamnet som orsakar oro för globala investerare, efter Silicon Valley Banks kollaps förra veckan. Även om de två inte är direkt kopplade, känns det som att vi lever i en period av ökad risk i banksektorn – såväl som i det globala finansiella systemet.

Rädslan för en kollaps av Credit Suisses fick marknaden i panik på onsdagen, och aktien tappade 25 % av sitt värde; men efter marknaden stängdes kom nyheten att den schweiziska centralbanken erbjöd en livlina på mer än 50 miljarder dollar. Detta fick aktierna att skjuta i höjden med mer än 30% på torsdagsmorgonen, vilket gav investerare känslan av att krisen var förbi, men för hur länge?

När SVB kollapsade tittade vi på de brittiska fonderna med den största portföljviktningen mot den teknikfokuserade banken– 193 fonder ägde SVB, men de flesta innehaven var små. I Sverige fanns det drygt 30 fonder med en exponering mot banken, med även här var exponeringen liten. Men hur är det med Credit Suisse, en av Europas största banker?

Metod

Vi har granskat Morningstar Direct-data och det finns mer än 1 000 fonder med en exponering på mer än 0,01% mot den schweiziska banken. Om man tar bort ETF:er och indexfonder, som inte har något val när det gäller att äga Credit Suisse, minskar listan ytterligare. Logiskt sett dominerar fonder med hemvist i Schweiz topp 20, så genom att exkludera dessa ser skaran annorlunda ut.

Vi har inkluderade fonder som har rapporterat portföljinnehav fram till 28 februari i år, om det har varit möjligt – annars har vi tagit data per 31 januari om det är den enda tillgängliga data (och 31 december data om det inte är tillgängligt). Dessa är de 20 fonder med högst exponering mot Credit Suisse i Europa.

Fonderna i Europa med högst exponering

Om du kastar nätet brett och kollar på fonder med hemvist i Europa hittar vi några som sitter på rätt ordentliga positioner i Credit Suisse. Den som sticker ut mest här är den spanska fonden Merch-Oportunidades. Här är Credit Suisse den största positionen i portföljen med en vikt på nära 8%, medan Google-ägaren Alphabet (GOOGL) ligger på andra plats. Denna fond har en negativ Morningstar Quantitative Rating (MQR). Tyska och italienska fonder ingår också i mixen, men Luxemburg är den huvudsakliga hemvisten i denna topp 20-lista. Om man ser bortom topp 20, sjunker exponeringen dramatiskt: 217 fonder av 233 i denna lista har en exponering mellan 0,01% och 0,99%.

Om man zoomar in på Skandinavien är exponeringen än mycket mindre. Sett till svenska fonder är Storebrand Europa störst med en vikt på 0,14% och förutom Handelsbanken Europa Index har resten av de 20 fonderna en exponering under 0,10%. I Norge finns det bara 12 fonder som äger Credit Suisse i Morningstar Direct – liksom i Sverige är exponeringen under 0,10% i stort sett. Det enda undantaget är SEB Prime Solutions Sissener Canopus med en vikt på 0,83% den 28 februari 2023.

I Danmark är det en liknande historia vad gäller antalet fonder. Vi fann att 26 har en vikt över 0,01% och den största exponeringen hade Sparinvest Value Europa med 1,62%. Förutom de tre fonderna i topp har resten en vikt på under 1%.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar