UBS bör gynnas av övertagandet av Credit Suisse

Credit Suisses aktieägare kommer känna att de lämnats kvar med svarte petter på handen, men att rädda åtminstone något är det bästa resultatet under rådande omständigheter.

Johann Scholtz 2023-03-20 | 8:07
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Suisse

Mycket kan hända under en vecka på finansmarknaderna. Om UBS Group (UBS) skulle ha förvärvat Credit Suisse (CS) för 3 miljarder CHF (ca 34 miljarder kronor) för en vecka sedan skulle det ha verkat som en fantastisk affär. Nu är betydligt svårare att värdera affären. Credit Suisse upplevde sannolikt betydande nettoutflöden av kundtillgångar förra veckan, vilket urholkade dess intäktsbas. Vi tror dock att UBS kan utvinna värde från förvärvet.

UBS kan radikalt omstrukturera Credit Suisse

UBS har mycket bättre förutsättningar att genomföra en radikal omstrukturering av Credit Suisses verksamhet än vad Credit Suisse var. Vi beräknar att UBS:s kostnadsbesparingsmål för 2027 skulle minska Credit Suisses justerade driftskostnader för 2022 med cirka 60%. Omstruktureringen kommer att medföra materiella kostnader, men UBS har bättre förutsättningar än Credit Suisse att absorbera dessa. Utmaningen för UBS blir att hålla nedgången i intäkter till ett minimum under omstruktureringsperioden.

I ett överraskande drag skrev de schweiziska tillsynsmyndigheterna ner värdet på Credit Suisse CHF 16 miljarder AT1-kapital till noll, vilket försåg UBS med ytterligare kapital för att absorbera nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Dessutom kommer de schweiziska myndigheterna att tillhandahålla ytterligare 9 miljarder CHF i nedåtskydd. Det sammanlagda skyddet på 25 miljarder CHF på nedsidan, om det behövs, och likviditetsstöd från den schweiziska centralbanken bör förhoppningsvis säkerställa att UBS finansieringskostnader förblir i schack.

Avstängningen av UBS aktieåterköpsprogram är negativ, men det kunde ha skett oavsett, givet rådande marknadsförhållanden. Vi kommer att uppdatera vår uppskattning av verkligt värde för UBS inom kort.

UBS kommer behålla Credit Suisses verksamheter

UBS bekräftade att man har tillstånd från den schweiziska konkurrensmyndigheten att behålla Credit Suisses schweiziska bankverksamhet. Vi ser detta som positivt. Credit Suisses schweiziska bank är en högkvalitativ franchise och kommer tillsammans med UBS att ha en dominerande ställning på den schweiziska marknaden.

Det ser också ut som att de kommer att behålla alla Credit Suisses verksamheter förutom värdepappershandeln, som kommer att avvecklas. I sitt konferenssamtal varnade UBS för att även om man vill gå snabbt fram i processen att avveckla Credit Suisses värdepappersverksamhet, har vissa positioner mycket långa löptider.

‘Rädda det som går’ är bästa lösningen för Credit Suisses aktieägare

Trots Credit Suisses tidigare sunda likviditetsposition, och likviditetsstöd från den schweiziska centralbanken, var dess livskraft som en fortsatt verksamhet klart hotad. Nedskrivningen av AT1-kapital bekräftar att aktieägarna hade turen att inte utplånas helt.

Enligt Financial Times förlorade Credit Suisse insättningar med 10 miljarder CHF per dag.

För Credit Suisses aktieägare kommer det kännas som att de står kvar med svarte petter på handen, men att rädda åtminstone något är det bästa resultatet under rådande omständigheter.

 

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
UBS Group AG30,51 USD-1,17Rating

About Author

Johann Scholtz  är aktieanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar