Obligationsfonderna med störst exponering mot Credit Suisse AT1

AT1-obligationer är inte för fegisar, vilket dessa fonder nu inser.

Robert van den Oever 2023-03-21 | 11:49
Facebook Twitter LinkedIn

Det borde inte ha kommit som en total överraskning dock, men faktumet att UBS:s Credit Suisse räddningsaffär inkluderade en avskrivning på 16 miljarder CHF i ytterligare Tier-1 (AT1) kapital till noll har skakat om marknaderna.

Nedskrivningen har betydande inverkan på obligationsmarknaderna eftersom många europeiska obligationsfonder har exponering mot denna typ av efterställda skulder. Det är en mycket riskabel typ av skuld, utformad för att hamna i princip sist i kön när ett förfall inträffar. Och sagan om UBS/Credit Suisse visar att de även står bakom aktieägarna i kön.

Morningstar-data avslöjar vilka fonder som har exponering mot Credit Suisses AT1-skuld. Det här är fonderna med Morningstar Analyst Rating med den största exponeringen mot Credit Suisse AT1:

De mest drabbade fonderna är de som tog positioner i mer riskfyllda tillgångar. GAMs Star Credit Opportunities-fonden sticker ut här. Den har en total exponering på 4,81% mot Credit Suisses AT1-skuld. Denna investeringsstil är inte till för fegisar. Morningstars fondanalytiker Mara Dobrescu beskriver det som "ett nischerbjudande endast lämpligt för tålmodiga investerare."

"Tillvägagångssättet innebär kraftiga neddragningar som kan vara svåra för vissa investerare att hantera", tillägger hon. Förvaltarna siktar på obligationer i mestadels finansiella företag och "kommer gärna ner i kapitalstrukturen i banker som de anser vara exceptionellt starka". AT1-värdepapper utgjorde upp till 35% av tillgångarna i oktober 2022, redan över de 25% som förvaltarna brukade hålla sig till. Det tynger nu fonden ganska rejält.

Den andra fonden som sticker ut är Nordea 1 – European High Yield Bond. Detta är en högavkastande fond med en bred portfölj innehållande olika sektorer. En av de största individuella satsningarna var dock Credit Suisse, med en exponering om 2% i september 2022 enligt den senaste fondrapporten. 

Det är viktigt att notera att portföljdatum är de senaste tillgängliga och skiljer sig åt mellan olika fonder. GAM Star-fondportföljens datum är slutet av november 2022, så faktiska innehav kan ha ändrats sedan dess. Nordea har å andra sidan rapporterat in sin senaste portföljdata i slutet av januari 2023, medan deras fondrapport är daterad till september 2022. Vissa fonder har små exponeringar men är inte specifikt utformade för att söka efter risk. 

Fonder utan analytiker-rating

Tittar man vidare på fonder som saknar en analytiker-rating är exponeringen mot Credit Suisse klart högre. Det beror på det specifika tillvägagångssättet hos företag som Lazard, som letar efter efterställda skulder. Detsamma gäller Assenagon-fonden, som investerar specifikt i efterställda skulder och betingade konvertibla kapitalinstrument (CoCos). AB Financial-fonden är samtidigt dedikerad till skulder från finansiella företag, därav dess 6-procentiga exponering mot Credit Suisse.

De två AHAM-obligationsfonderna med en överraskande hög exponering är dedikerade fonder mot tillväxtmarknader, så de är inte helt representativa här.

 

ETF-exponering mot Credit Suisse

I segmentet för börshandlade fonder (ETF:er) är exponeringarna begränsade, de med högst exponering i denna lista är Invesco och Wisdom Tree, som båda är dedikerade till skulder i finanssektorn, vilket gör dem sårbara för situationer som denna.

 

Aktiva ETF:er

De aktiva ETF:erna har Purpose överst på listan, som investerar i finansiella företag med starka fundamenta till attraktiva relativa värderingar. I sökandet efter högre avkastning har förvaltarna tagit mer risk, vilket inte visat sig speciellt gynnsamt just nu. 

En tidigare version av denna artikel inkluderade felaktigt AT2-obligationspositioner för vissa fonder. I de korrigerade tabellerna gjordes följande ändringar (som en konsekvens har rankningen av vissa fonder ändrats):

• I tabell 1 togs fonderna PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Inc och BlueBay Investment Grade Bd B EUR bort, och fonderna Invesco Corporate Bond A US Fund Corporate Bond och FTGF WA Glb Mlt Strat A USD Dis (D) lades till.

• I tabell 2 togs fonderna New Capital Wlthy Ntns FMB 2023USDInsAcc och Altana Corporate Bond A Inst EUR Acc bort och fonderna GAM Star Interest Trend Non UK RFS $ Acc och Lazard Credit Fi SRI PVC EUR lades till.

• I tabell 3 togs fonderna PIMCO LowDur US CorpBd Source ETF ETF $ och PIMCO Euro Low Dur Corp Bd ETF Inc bort, och fonderna Fidelity Global Core Plus Bond ETF och Western Asset Short Duration Inc ETF lades till.

• I tabell 4 togs fonderna PIMCO LowDur US CorpBd Source ETF ETF $ och PIMCO Euro Low Dur Corp Bd ETF Inc bort, och fonderna Fidelity Global Investment Grade Bd ETF och Mackenzie Global Hi Yld Fxd Inc ETF lades till.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Robert van den Oever  är redaktör för Morningstar i Nederländerna 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar