Väldigt få nylanserade tematiska fonder i år

Historiskt sett har antalet tematiska fondlanseringar varit positivt korrelerat med utvecklingen på de bredare aktiemarknaderna. I Europa var 2021 till exempel ett rekordår för tematiska fondlanseringar, med 139 nya fonder.

Fernando Luque 2023-04-18 | 8:25
Facebook Twitter LinkedIn

fund launches

Med tanke på den dåliga utvecklingen på aktiemarknaderna under 2022 är det därmed inte förvånande att det har varit väldigt få fond- och ETF-lanseringar fokuserade på specifika teman. Endast 9 produkter lanserades under första kvartalet i Europa. Vi har listat dem i tabellen nedan.

Bland de mest innovativa produkterna skulle vi kunna lyfta fram VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUKL) som replikerar MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index som spårar resultatet för de största och mest likvida företagen som är involverade i uranbrytning och kärnkraftsinfrastrukturindustrin.

Det är inte den enda kärnkraftsfokuserade ETF:en som är tillgänglig för europeiska investerare eftersom vi även har Global X Uranium ETF USD (URNU), SG ETN Uranium Mining (URAM) och Sprott Uranium Miners ETF USD (URNM).

Ett annat tema som är underrepresenterat bland europeiska tematiska fonder är vatten. Detta kvartal har vi en ny representant inom detta tema: Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF (XDG6). Denna ETF ger exponering för företag som har ett positivt bidrag till FN:s mål 6 för hållbar utveckling: det är att säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla.

Värt att nämna är också CPR Invest Circular Economy, som fokuserar på ett ovanligt ämne: den cirkulära ekonomin. Den cirkulära ekonomin är en ekonomisk modell som syftar till att eliminera slöseri och linjär användning av resurser genom att designa produkter, tjänster och system som håller material och resurser i bruk så länge som möjligt.

Slutligen är Lazard Demographic Opportunities en fond vars strategi syftar till att identifiera beteendedynamik inom pensionärs- och ersättande generationskohorter av den globala befolkningen. Investeringsmöjlighetsuppsättningen består av aktier som är fördelaktigt exponerade för förändrade konsumtionsmönster för typiska representanter inom dessa kohorter.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar