Efter Credit Suisse: Hur ser framtiden för ETF:er ut?

UBS kan bli den fjärde största leverantören av ETF:er i Europa – det här är vad som har hänt i det börshandlade produktområdet hittills i år

Sara Silano 2023-04-26 | 8:59
Facebook Twitter LinkedIn

computer with charts and graphs

Blickarna hos den europeiska börshandlade fondbranschen (ETF) är helt fixerade på UBS:s övertagande av Credit Suisse, och det är med goda skäl. Faktum är att nuvarande siffror tyder på att UBS nu kan bli den fjärde största leverantören av ETF:er i Europa, och gå före Vanguard när det tar över de sex Credit Suisse ETP:erna värda 6,2 miljarder euro.

Detta enligt en Morningstar-rapport som tittar på tillståndet för ETF-branschen efter de första tre månaderna av 2023. Och enligt författaren till rapporten José Garcia-Zarate, biträdande direktör för forskning om passiva strategier på Morningstar, var UBS:s förvärv av Credit Suisse kvartalets största nyhet.

"[Sammanslagningen] bör resultera i en konsolidering av de två fondsortimenten, där UBS måste stärka sin position som en passiv fondleverantör i Europa, särskilt på den schweiziska marknaden", säger han.

Huvuddelen av de passiva tillgångarna i Credit Suisse-fondsortimentet finns i traditionella indexfonder, men trots det skulle ETF-sortimentet ta UBS före Vanguard – om än med små marginaler. 

"För närvarande, med tanke på de mycket tidiga stadierna i operativa och rättsliga förfaranden, fortsätter vi att visa ETF-flödesdata för UBS och Credit Suisse separat."

I den meningen har UBS inte mycket att fira när det gäller fondflöden för första kvartalet. Bland de fem största leverantörerna var det den enda som såg inflöden lägre än under det fjärde kvartalet 2022 (240 miljoner euro mot nästan 1,9 miljarder euro).

Garcia-Zarate säger: "det är svårt att säga om investerarsentimentet kring övertagandet av Credit Suisse kan ha spelat en roll här. Vad vi kan säga med större säkerhet är att en nyckelfaktor var en stor inlösen på över 1,0 miljarder euro från UBS MSCI ACWI Socially Responsible ETF i mars."

Bortsett från UBS, när man tittar på andra ETF-emittenter, var de första tre månaderna 2023 positiva. Detta gällde särskilt för iShares (BlackRock), som fick nettoflöden på 18,9 miljarder euro. Amundi, som är den näst största operatören av förvaltade tillgångar i Europa, samlade in 1,95 miljarder euro. Xtracker och Vanguard, som är trea och fjärde, fick nettoprenumerationer på 2,99 miljarder euro respektive 3,95 miljarder euro.

Inflöden och förmögenhetstillväxt under första kvartalet

Sammantaget fick den europeiska ETF-branschen en mer optimistisk start på året än den såg i slutet av 2022, med nettoflöden på 38,2 miljarder euro, jämfört med 27,2 miljarder euro. Det förvaltade kapitalet ökade från 1,32 euro till 1,42 biljoner euro under samma period.

Kvartalsvisa flöden till ETF:er utifrån breda kategorier

Investerare såg en förnyad aptit på aktie-ETF:er, som tog in 21,1 miljarder euro (upp från 13,8 euro sista kvartalet 2022). Obligationer, å andra sidan, noterade nettoflöden på 15,1 miljarder euro, något mindre än fjärde kvartalet 2022.

Bland aktie-ETF:er var det föredragna valet emerging market-ETF:er (7,22 miljarder euro) följt av Global Large-Cap Blend Equity (6,57 miljarder euro) och Europe Large-Cap Blend Equity (1,82 miljarder euro).

Längst ner i tabellen hittar vi kategorier som fokuserar på värdebolag, inte förvånande med tanke på att tillväxtorienterade aktier har presterat bättre under perioden.

På räntesidan fortsätter investerare att blanda långsiktig positionering i kärnexponeringar med hela löptider, både statliga och företag, med kortsiktig taktisk kontanthantering som stöds av kortfristiga obligationsstrategier, förklarar Garcia-Zarate.

"Detta återspeglades också i flöden till enskilda fonder, med sådana som iShares Core Euro Corporate Bond ETF (den största obligations-ETF på den europeiska marknaden och ett klassiskt kärninnehav i en euro-orienterad portfölj) och Pimco USD Short Maturity ETF (en aktiv ETF som arbetar som en lösning för kontanthantering, i det här fallet för USD) bland de tio bästa ETF:erna sett till inflöden under kvartalet."

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar