Metallerna som är avgörande för den gröna omställningen

VIDEO: Ett antal metaller är helt avgörande i omställningen mot en mer hållbar framtid. Eric Strand, grundare och förvaltare AuAg Fonder nämner de mest intressanta just nu och förklarar även vikten av att investera i gruvbolag för att påskynda omställningen. 

Johanna Englundh 2023-04-26 | 12:56
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

 

Johanna Englundh: Välkomna till Morningstar. När man pratar med Eric Strand så är det ofta fokus på guld, men nu ska vi rikta in oss på andra metaller och vidga våra vyer lite grann. Vilka är de mest intressanta metallerna egentligen och hur viktiga är de i vår omställning till en mer hållbar framtid?

Varmt välkommen Eric! Kan du börja med att nämna några metaller som du anser är mest intressanta just nu?

Eric Strand: Ja de som är absolut mest intressanta just nu är ju ändå Koppar, litium, nickel och silver skulle jag säga.

JE: Okej, så det här vanligtvis stora fokuset på guld då, tycker du att det är rimligt eller innebär det att en del investerare missar potentialen i de andra metallerna?

ES: Man kan säga att guld används bara till 10 % av industrin och 90 % som investering och det är klart det gör det intressant utifrån ett vanligt investeringsperspektiv. Man ska veta att de här 10 % gulden för High-tech, de är nödvändiga i varje dator och mobiltelefon och bil. Men de andra metallerna behövs ju verkligen i industrin och särskilt i den gröna omställningen, så att de är verkligen essentiella.

JE: Och tycker du att investerare har tagit del av det här och att man verkligen har förstått hur viktiga metallerna är eller tror att det kommer komma realisation lite senare?

ES: Vi börjar se det nu och vi ser det även bland politiker och även i Sverige, att Europa och Sverige måste bli en del av lösningen och inte bara importera alla de här viktiga metallerna och vara beroende av länder så att säga långt bort österut utan att man gör det själv. Så att de börjar komma och att man förstår att de behövs.

Vi måste ha dem för att göra solceller, vindkraftverk och så vidare och det gäller att vi tar fram dem på bästa möjliga sätt.

JE: Juste. Någonting som jag tycker är intressant är det här när man bygger portföljer, för du har ju tagit fram en hel del olika fonder och när man då tar fram och man förvaltar en aktiefond så måste man ju diversifiera sin portfölj enligt lag och det betyder att man måste sprida sina investeringar över ett visst antal bolag.

Tycker du att det innebär att det är svårt att faktiskt vara riktigt selektiv i vilka bolag som du väljer in i portföljen när dina fonder ändå är ganska så nischade?

ES: Ja, det är som du säger är en lag för en UCITS-fond att vara diversifierad. Men det är också bra för investeraren att fonden är diversifierad. Vårt universum är inte så jättestort utan vi kanske har 70 bolag som vi tycker, så att säga, klara flesta kriterierna som vi behöver och sedan så slimmar vi ner det till 25 bolag, ibland 30 bolag. Men vi har ju diversifiering men ändå koncentrerade och fokuserade portföljer. Men sedan gillar vi att ha våra bolag för evigt så vi har egentligen vår portfölj med 25 bolag och sen kanske vi har fem kandidater som vi tror kan konkurrera med de här 25.

Men för att göra det så måste de ändå vara bättre än de vi har,  så att vi adderar inte och har 200 innehav i fonden utan det är väldigt fokuserat och tydligt också vilka bolag äger.

JE: Så det går ändå att ta fram en någorlunda selektiv en grupp aktier. Men jag har också märkt att en del av dina investeringar är ju i gruvbolag och du nämnde här innan att just metaller är viktiga för vår hållbara utveckling framöver.

Men att investera i gruvbolag kan ju också vara kontroversiellt ur ett hållbarhetsperspektiv och då kan man prata om hur arbetsförhållandena ser ut för de som arbetar i gruvorna eller hur jordens resurser ska räcka till, när den här efterfrågan på metaller ökar. Hur jobbar ni med de här frågorna?

ES: Vi har ett väldigt intressant take på hållbarhet och det är ju att vi måste inse vad behövs för att göra den gröna transformeringen Och det är ju en elektrifiering och det är metaller som leder elektricitet så att vi behöver de här.

Vi måste se till att ta fram den på bästa möjliga sätt och där är vår styrka som växande kapitalförvaltare att vi kan kommunicera med bolagen, prata med dem och påverka dem till ett bättre och bättre arbete. Man ska veta att moderna gruvbolag har väldigt, väldigt sofistikerade arbetssituationer för sina medarbetare. Så det man ser på TV är det ju illegal gruvdrift som man vill visa upp, hur illa det är. Mes är så är det ju inte i ett modernt gruvdriftbolag utan där sköts det väldigt väldigt bra.

Och man ska inte glömma att man också ger jobb till människor i länder som inte har det så bra. Alltså kanske i Mexiko har man inte så bra som i västvärlden här i Sverige eller Europa och att då ge jobb som ger bra löner, bra villkor och man ser hur mycket man hjälper till i de här städerna eller byarna runt omkring så är det fascinerande. Och för att avsluta det, den aktiva påverkansdialog vi har med bolagen så svarar de gruvbolagen oftare och snabbare än när vi har, vi äger ju då en del solcells bolag i en av våra fonder, som är mycket svårare att få kontakt med. De vill inte svara på hållbarhetsfrågor, medan gruvbolagen de vet att de har lampan på sig. De vet att det en fördel om de är duktiga på detta för de vet också att metallerna behövs.

JE: Okej, men hur svårt är det då att verkligen få den här insikten i bolagen som du investerar i och se att de inte förknippar sig med exempelvis massa illegala gruvorna?

ES: Det vi gör som vi tycker är bra är att vi vi använder Sustainalytics, som är en del av Morningstar, kostar ganska mycket för oss men vi tycker det värt så vi får väldigt bra rapporter från Sustainalytics på nästan hundra sidor per bolag där de tar upp vad bolagen så att säga är sämre än sina systerbolag eller bolag bredvid. Och vi kontaktar dem, tar upp de här frågorna och säger Hur har ni tänkt göra det här? Vilken plan? Hur ska ni bli bättre?

Vi vill bara äga dom bästa bolagen, eller vi vill äga de bästa bolagen men också de bolag som försöker att förändra. För skapar man förändringen eller hållbarhet i branscher som har ett visst utsläpp, så är det transport eller gruvdrift, kan vi vara med och skapa förändring så det blir mindre utsläpp eller bättre villkor i branscher som har det, då gör ju vi stor nytta som fondförvaltare.

Att investera i banker och techbolag. De har inte så mycket utsläpp så då kan inte fondpengarna göra så stor nytta. Så vi känner att vi gör riktigt stor nytta, vi investerar i någonting som vi behöver för den gröna omställningen och att våra investerare ser att de här metallerna  kommer gå upp ganska mycket i värde.

De här bolagen kommer tjäna mycket pengar och det blir en bra investering rent avkastningsmässigt, speciellt för dem som tror på den gröna omställningen.

JE: Just det, otroligt spännande! Stort tack för att du var med oss idag, och för Morningstar är Johanna Englundh.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AuAg ESG Gold Mining ETF7,74 USD0,13
AuAg Essential Metals A111,70 SEK0,33
AuAg Precious Green A159,12 SEK0,79
AuAg Silver Bullet A162,98 SEK1,10Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar