Jaga inte blint hög utdelning: riskerna med generösa företag

För de som söker hög utdelning handlar val av aktier om mer än att maximera utbetalningarna. En hög direktavkastning kan gå hand i hand med oönskad risk.

Robert van den Oever 2023-05-19 | 10:25
Facebook Twitter LinkedIn

abstract

En direktavkastning på 10% ser attraktiv ut - men det är också en röd flagga. Särskilt i tider av lågkonjunktur eller när det finns ett hot om att ekonomin kyls ner, vilket är fallet nu på grund av de stigande räntorna.

Grunden för en hög direktavkastning är antingen en hög utdelning eller en låg aktiekurs. Det senare spelar in när konjunkturen bromsar in och företagens omsättning och vinster börjar sjunka. När aktiekursen faller stiger direktavkastningen, men av fel anledning.

Det finns gott om exempel på företag som erbjöd en hög direktavkastning på papper, men som så småningom meddelade att de skulle sänka utdelningen eller till och med skrota den helt. Telekomsektorn har lidit av detta tidigare. På senare tid har bankerna och till och med oljejättarna drabbats; Shell tvingades sänka sin utdelning 2020, en chock för dåtidens värld av utdelningsinvesteringar, eftersom Shell alltid har setts som hörnstenen i en utdelningsportfölj.

Vissa utdelningsfonder använder 3% till 3,5% som en nedre gräns för att inkludera aktier i sina utdelningsstrategier. Vad sägs om en övre gräns? Morningstar-analytiker använder en tumregel att en direktavkastning på 5% till 6% är en sund high end. Därutöver ökar risken vad gäller hållbarhet kraftigt.

Brist på möjligheter

Det finns ytterligare ett argument mot en mycket hög utdelning. För detta tittar vi på utdelningsgraden, den del av vinsten per aktie som betalas ut till aktieägarna. Även när det inte är något fel på företaget eller dess sektor, är en hög utbetalningskvot inte nödvändigtvis goda nyheter för investerare. Företag kan göra detta eftersom de har otillräckliga möjligheter att investera sina intäkter. För att ändå skapa värde för aktieägarna betalar de ut överskjutande kontanter. Detta bromsar ett företags framtida tillväxt, eftersom det finns mindre torrt krut för investeringar när tillväxtmöjligheter dyker upp.

Vad som är värre, ett företag kan insistera på att behålla sin utdelning även när kassaflödena är otillräckliga för att täcka betalningen. Företagen finansierar sedan utbetalningen med extern finansiering, vilket belastar balansräkningar och kreditlinjer.

Utdelningstillväxt

För långsiktiga utdelningsinvesteringar är det inte bara den nuvarande utdelningspolicyn för ett företag som är viktig, utan också frågan om det finns utsikter för utdelningstillväxt under de kommande åren, växande i takt med stigande företagsvinster. Det finns en utvald grupp av företag, främst lokaliserade i USA och en del av S&P 500 Index, som lyckas öka sina utdelningar år efter år oavsett konjunkturläget och sentimentet på finansmarknaderna: de s.k. Utdelningsaristokraterna.

Dessa är vanligtvis företag inom defensiva sektorer som allmännyttiga företag, konsumentförsvar och telekom. Tänk till exempel Coca-Cola [KO], Procter & Gamble [PG]  och PPG Industries [PPG]. De är mindre känsliga för ekonomins cykliska rörelser och har starka marknadspositioner och solida balansräkningar som garanterar utdelningar och ger utrymme för ökning med stigande vinster.

Det är upp till utdelningsinvesteraren och deras riskaptit om de prissätter höga utbetalningar över säkerhet. Mer oavsett är en hög direktavkastning inte alltid bättre.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Coca-Cola Co59,53 USD-0,82Rating
PPG Industries Inc139,52 USD-1,47Rating
Procter & Gamble Co158,85 USD-0,06Rating

About Author

Robert van den Oever  är redaktör för Morningstar i Nederländerna 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar