En till höjning är att vänta från Riksbanken - Nordea

Riksbanken är inte färdig med att höja räntan. Enligt storbanken Nordeas senaste boränteprognos kommer centralbanken höja styrräntan med 25 punkter vid något av sina kommande möten i juni eller september.

Finwire 2023-05-25 | 13:31
Facebook Twitter LinkedIn

arrow up

"Riksbanken hinner få ett till inflationsutfall innan nästa penningpolitiska möte i juni. Såväl Nordeas som Riksbankens bedömning är att inflationen fortsätter ned. Flera av Riksbankens ledamöter vill dock se tydliga tecken på att så är fallet och det går därmed inte att utesluta att styrräntan höjs ytterligare en gång till", skriver Nordea i en kommentar.

Den svenska kronan lyfts också fram som argument för en till höjning. Kronans utveckling har fortsatt vara negativ under året. Kronan noteras just nu kring 11,55 mot euron, den lägsta nivån sedan 2009. Även utvecklingen mot dollarn är svag.

Nästan om exakt ett år, juni 2024, tror Nordea att räntan ligger på 2,5 procent för att sedan gå ned till 2 procent vid årsskiftet. Det gör att det är tveksamt om man ska binda räntan på längre tider än tre månader, skriver banken.

"Nordeas bedömning är att svensk konjunktur bromsar in så pass mycket att Riksbanken tvingas sänka styrräntan i snabb takt i början av nästa år. Risken är då att hushåll som tagit lån till bunden ränta gör en sämre affär över löptiden."

Jämfört med idag väntas räntorna stiga marginellt enligt Nordeas 3-månadersprognos. De väntas ligga där under resten av året fram tills sommaren 2024 då de börjar sjunka.

Enligt Nordea är konkurrensen på bolånemarknaden hård på grund av färre bostadsaffärer samt att antalet nya kunder minskat.

"Det är därmed sannolikt att bolåneräntorna inte fullt ut följer med underliggande räntor upp. Det talar för att vi är nära räntetoppen och att varken räntor med korta eller längre löptider stiger nämnvärt framöver."

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar