Svensk ekonomi duckar lågkonjunktur

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade mer än väntat i årstakt i första kvartalet, vilket ger stöd för fortsatta räntehöjningar. 

Finwire 2023-05-30 | 9:57
Facebook Twitter LinkedIn

svensk flagga

På årsbasis steg bruttonationalprodukten 0,8 procent (-0,2), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 0,1 procent.

I kvartalstakt var uppgången 0,6 procent. Uppgången förklaras framför allt av lagerinvesteringar och stark varuexport.

"BNP ökade under det första kvartalet efter ett svagt avslut på förra året. Lagerinvesteringarna ökade jämfört med kvartalet innan och likaså nettoexporten. Hushållens konsumtionsutgifter däremot minskade för tredje kvartalet i rad", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion minskade med 1,2 procent medan den offentliga konsumtionen steg med 0,5 procent. Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,5 procent.

Exporten ökade med 1,2 procent medan importen steg 0,7 procent. Exportnettot bidrog med 0,3 procentenheter till BNP-tillväxten.

Näringslivets förädlingsvärde ökade med 0,6 procent.

BNP-statistiken ger Riksbanken stöd att höja - Bergqvist

Sverige följer ett internationellt mönster och redovisar en stark tillväxt för det första kvartalet. Utvecklingen ger Riksbanken stöd att höja, twittrar SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist efter morgonens statistikskörd.

"Lågkonjunkturen, var god dröj! Sv BNP ökade 0.6% under kv 1 (pga lager+export), klart högre än väntat. I årstakt: +0.8%. Vi följer alltså globalt mönster; överraskande hög aktivitet i början av 2023. Att hushåll har svårt läge bekräftas också. Ger Riksbanken stöd att höja", twittrar han.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar