Överdriven marknadsreaktion efter Astra Zenecas studieresultat

Morningstars analytiker anser att kursreaktionen efter läkemedelsbolaget Astra Zeneca bommade ett mål i fas 3-studien var överdriven och upprepar riktkurs på 125 pund. 

Johanna Englundh 2023-07-04 | 10:12
Facebook Twitter LinkedIn

astra zeneca

På måndagen backade läkemedelsbolaget Astra Zeneca 8% både på Stockholsmbörsen och Londonbörsen efter en studiemiss. En interimsanalys av en lungcancerstudie i fas 3 som utvärderade läkemedelskandidaten datopotamab deruxtecan visade en tidig positiv trend i överlevnad. Denna trend var dock inte stark nog för att nå upp till statistisk signifikans, som är ett utav de primära målen i studien.

"AstraZeneca rapporterade blandade fas 3-data för datopotamab deruxtecan vid lungcancer, men vi ser inte att data har någon större inverkan på företagets verkliga värde eller breda vallgrav", konstaterar Morningstars aktieanalytiker Damien Conover i en analytikerrapport på tisdagen. 

Cancerbehandlingen datopotamab deruxtecan representerar en måttlig försäljningsmöjlighet i Morningstars värderingsmodell med en topp av den årliga försäljningen nära 1 miljard dollar eftersom endast en begränsade kliniska data i tidiga skeden har noterats.

"Bristen på en övergripande överlevnadsfördel och potentiellt några oklara biverkningar som nämns av företaget kommer sannolikt att orsaka press på aktien. Men med tanke på våra mer måttliga utsikter för läkemedlet ser vi marknadsreaktionen som överdriven", tillägger Damien Conover. 

Astra Zeneca är listad på ett antal marknader, inklusive Londonbörsen och Stockholmsbörsen. Morningstars analys avser noteringen på Londonbörsen där aktien uppskattas ha ett verkligt värde på 125 pund per aktie, vilket indikerar att aktien handlas till en rabatt på cirka 20% jämfört med måndagens stängningskurs på nästan 104 pund. 

astra

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AstraZeneca PLC12 260,00 GBX1,32Rating
AstraZeneca PLC1 676,00 SEK2,38

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar