Vill du investera framgångsrikt? Sluta försöka förstå det hela

Berättelser och narrativ är viktiga när det kommer till investeringar, men vi kanske inte gör oss själva någon tjänst genom att hålla fast vid vilseledande intryck. 

Jeffrey Ptak, CFA, CPA 2023-08-09 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

woman sorting paper clips

För över ett år sedan invaderade Ryssland Ukraina, en fruktansvärd handling som med rätta fördömdes av världen. I den omedelbara efterdyningen vägde experter de ekonomiska konsekvenserna, med många som prognostiserade kraftigt högre råvarupriser. Förutsägelsen var vettig: ett ryskt oljeembargo skulle krympa utbudet, skicka priserna högre, eller så var i alla fall tanken.

Vad hände? Brent-råoljeterminspriserna steg till en början från cirka 94 dollar per fat före invasionen till nästan 130 dollar några veckor senare. Men förra sommaren var Brent tillbaka till sitt pre-invasionspris och har fallit ytterligare sedan dess. En investerare som köpte Brent-terminer på tröskeln till invasionen och höll fast vid dem nu har förlorat nästan 9%. Medan en investerare som köpte globala industri- och basmaterialaktier – sektorer som då ansågs löpa större risk för högre råvarupriser – tjänade pengar.

Som det här exemplet understryker är marknaderna oförutsägbara, särskilt över kortare spann. För att illustrera, överväg några vanliga scenarier, där vi kan missgynna oss själva genom att gå med vad som var vettigt för oss då, istället för vad som verkligen kunde ha varit vettigt under omständigheterna.

Varför kan vi inte lita på vår intuition för att utvärdera en investerings förtjänst? I det här stycket kommer jag att presentera fyra skäl.

Anledning 1: Vi är desperata efter att förstå saker och ting när vi är osäkra eller känner oss förvirrade

Det främsta skälet till att vi försöker förstå våra investeringar är att återta kontrollen över en osäker eller stressig situation. När aktier är i fritt fall och rubrikerna skriker i rött kan det vara svårt att föreställa sig vad som skulle kunna utlösa ett rally. Ändå kan vi komma med många förklaringar till varför försäljningen kommer att fortsätta i samma takt. I det scenariot, när våra känslor är på ytan, är det mer troligt att vi söker säkerhet i kontanter och obligationer, eftersom de passar in i berättelsen: försäljningen kommer att fortsätta, så ta skydd.

Tyvärr tenderar vi att vara som sämst som investerare vid tider som dessa när känslorna är allt för närvarande. När vi håller fast vid intuitionen och utsätter våra investeringar för ett sunt förnuftstest, kanske vi lyckas dämpa våra känslor för en tid, men vi gör det till en enorm kostnad för vår investeringsframgång.

Tänk på fallet med amerikanska storbolagsaktiers avkastning under de 36 månaderna som omedelbart följde en treårsperiod då de förlorade pengar. Sedan 1925 har det funnits 176 rullande treårsperioder under vilka amerikanska storbolagsaktier har haft en negativ avkastning.

Dessa aktier drabbades av två på varandra följande förlorade 36-månadersperioder endast 19 gånger. Dessutom återhämtade de sig vanligtvis kraftigt och tjänade cirka 14,2% per år i genomsnitt under de tre åren efter en förlorande 36-månadersperiod. Det gällde särskilt de 25 värsta treårsperioderna för amerikanska storbolagsaktier. Under de tre åren som följde dessa episoder – som inkluderade den stora depressionen, den globala finanskrisen och internetbubblan– steg aktier med ungefär 22% per år, i genomsnitt mer än dubbelt så högt som den genomsnittliga avkastningen i alla andra 36 -månadersperioder under det senaste århundradet.

I alla 176 av dessa fall kommer investerare ha försökt förstå sin aktieallokering och fråga sig varför, mitt i all pessimism, förluster inte skulle leda till ytterliggare förluster under de kommande åren. Och i nästan alla fall skulle intuitionen ha svikit dem, med aktiekurser som rusade tillbaka till högre nivåer.

Anledning 2: Vi söker trygghet från andra som delar vår åsikt

Det är inte bara så att vi tenderar att försöka tillämpa intuition vid olämpliga tillfällen; det är också så att vi formar vår syn på vad som verkar vettigt och inte baserat på vad vi ser och hör från andra vid dessa tillfällen.

Många av oss skulle vilja tro att vi är motstridiga och djärvt går vår egen väg. Det är vi dock inte. Vi letar vanligtvis efter bekräftande åsikter, där marknaden själv fungerar som vår proxy för konsensussynen vid ett givet ögonblick.

På det sättet är att använda intuition för att bedöma en investering lite som att jaga sin egen svans. Vi mäter investeringens fördelar baserat på hur den har utförts eller hur vi ser andra investerare svara på den. Sedan konstruerar vi en berättelse som förklarar den mentala bild vi har skapat, där en "bra" investering är en som har stigit och en "dålig" investering en som har fallit. När marknader oundvikligen rör sig på ett sätt som trotsar våra förutsägelser, omarbetar vi "bra" och "dåliga" och upprepar cykeln.

Anledning 3: Vi misslyckas med att överväga vad som redan är prissatt

När du sammanfogar de två första anledningarna – vår tendens att tillämpa intuition vid tillfällen då vi känner oss nedstämda och vårt behov av trygghet från andra vid dessa tillfällen – förblindar vi oss själva för en annan verklighet: marknader prissätter ett potentiellt scenario långt innan vi kan agera på det.

Ta exemplet med en hotande lågkonjunktur. När tecken på en svalkande ekonomi börjar dyka upp har marknaden vanligtvis redan börjat dra sig tillbaka, och förutser försämrade vinster och andra fundamentala försämringar. Ändå kommer vi vanligtvis inte att agera på det första tecknet på problem. Istället väntar vi på att konsensus bildas, vilket vanligtvis inte sker förrän mer data kommer, en tid då marknaden redan har gått vidare till nästa ärende.

Detta fungerar också omvänt, ett bra exempel är "tematiska" aktier. Dessa är vanligtvis företag som stoltserar med banbrytande teknologi och kunnande, eller som verkar inom områden som ligger i framkant. Många av oss tycker att berättelser som dessa är oemotståndliga. Tyvärr, när vi konstaterar att dessa aktier måste lyckas, har marknaden redan slagit oss dit och drivit värderingar till näsblodsnivåer och begränsat framtida avkastning.

Det är uppenbart när vi jämför globala tematiska fonders avkastning med de flöden som dessa fonder har fått från investerare över tid. Mönstret är omisskännligt: avkastningen imponerar, flöden följer, bara för att prestationen dramatiskt sjunker, vilket lämnar investerare besvikna. 

Anledning 4: Vi lurar oss själva

Det finns en mängd forskning som visar att vi inte är pålitliga historieberättare om våra egna investeringsresor. Vi har en benägenhet att förtränga smärtsamma minnen, såsom kostsamma misstag, samtidigt som vi överdriver vilka framgångar vi än har uppnått på vägen och blåser dem ur proportion.

Sanningen är att framgångsrika långsiktiga investeringar kräver beslutsamhet och en sund konstitution för osäkerhet. En stor del av tiden kommer vi inte att kunna förklara marknadens svängningar. De av oss som är villiga att kapitulera för denna ovisshet kommer gynnas av högre avkastning, vilket är marknadens sätt att kompensera oss för den förvirring vi upplever längs vägen.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jeffrey Ptak, CFA, CPA  Jeffrey Ptak, CPA, CFA, is Morningstar's director of exchange-traded securities analysis and editor of Morningstar ETFs 150, an annual guide that contains a wealth of data and commentary on exchange-traded funds. He heads up Morningstar's exchange-traded securities team, which analyzes the fundamental attractiveness of hundreds of ETFs based on the valuation of the underlying securities that they hold.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar