Högsta månatliga utflödet för aktiefonder sedan oktober 2022

Långfristiga fonder hemmahörande i Europa hade nettoutflöden på 13,8 miljarder euro i juni. Alla tillgångsslag noterade utflöden förutom räntefonder. För första gången på länge vände investerare ryggen till passiva aktiefonder.

Valerio Baselli 2023-07-21 | 11:19
Facebook Twitter LinkedIn

glob

Efter två positiva månader av flöden upplevde långfristiga fonder hemmahörande i Europa 13,8 miljarder euro i nettoutflöden i juni, vilket återspeglar investerarnas negativa sentiment mitt i en ekonomisk osäkerhet.

Och ändå var juni en i stort sett positiv månad för de globala aktiemarknaderna, där alla större regioner studsade tillbaka från majs nedgång. Inflationen dämpas i Europa och USA, där den senare har pausat räntehöjningarna under det senaste Federal Reserve-mötet.

Aktiefonder upplevde 9,7 miljarder EUR i nettoutflöden förra månaden, det sämsta månadsresultatet sedan oktober 2022 (halvårsresultatet är fortfarande positivt för aktiestrategier, med 18,3 miljarder EUR i inflöden mellan januari och juni). Till skillnad från vad vi har sett de senaste månaderna ser vi utflöden för både aktiva och passiva produkter i juni. Kategorin European Large-cap Blend Equity drabbades särskilt hårt och tappade 2 miljarder euro. I andra sidan av vågskålen lockade fonder inom kategorin Large-cap Global Equity 4 miljarder euro under månaden.

Obligationsfonder markerade däremot sin åttonde positiva månad i rad sett till flöden, med nästan 9 miljarder euro i inflöden, vilket bringar halvårssiffran till 102 miljarder euro. Förra månaden var majoriteten av dessa inflöden inriktade på fonder exponerade mot obligationer med fast löptid, följt av statsobligationsfonder i EUR och GBP.

Råvarufonder hade också en mycket negativ månad, med 2,3 miljarder euro förlorade i juni. Detta berodde främst på de 1,7 miljarder euro som tagits ut från ädelmetallprodukter; de flesta av dem var börshandlade råvaror inriktade på guld.

graf

Aktiv vs passiv förvaltning

Långsiktiga indexfonder tog emot inflöden på 5,3 miljarder euro i juni, jämfört med ett utflöde på 14,9 miljarder euro för aktivt förvaltade fonder. Under månaden hade aktie- och råvarufonder nettoinlösen från både sina aktivt och passivt förvaltade strategier.

Marknadsandelen för långfristiga passiva fonder uppgick till 25,10% i juni 2023, upp från 23,24% i juni 2022. Om penningmarknadsfonder inkluderas, som är domänen för aktiva förvaltare, sjunker marknadsandel till 21,98%, vilket dock är en uppgång från 20,53% 12 månader tidigare.

graf

Hållbara fondvågen

Fonder som faller inom tillämpningsområdet för artikel 8 i den europeiska SFDR-förordningen förlorade 15,5 miljarder euro i nettoutflöden under månaden, det sämsta resultatet under de senaste åtta månaderna. Aktier och balanserade strategier har drabbats av flest inlösen. Intressant nog har även obligationsfonder inom denna grupp upplevt utflöden.

Samtidigt tog investerare ut 9 miljoner från strategierna "mörkgröna" (artikel 9) i juni.

Ur ett organiskt tillväxtperspektiv noterade Artikel 9-fonderna en organisk tillväxttakt på 3,07% under första halvåret. Under samma period uppvisade produkter i artikel 8-gruppen en organisk tillväxt på 0,34%, vilket är lägre än icke-hållbara delfonder (enligt SFDR): mellan januari och juni hade fonder som inte omfattas av artikel 8 eller artikel 9 en genomsnittlig organisk tillväxt på mellan 0,70% och 1,14%.

graf

Fondförvaltarna med högst inflöden och utflöden i juni

Nedan är de tio förvaltningsbolagen med högst respektive lägst inflöden i Europa i juni 2023, uppdelat mellan passiv och aktiv förvaltning (exklusive penningmarknadsfonder).

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar