Månadens aktie: Assa Abloy

Månadens aktie för augusti är låskoncernen Assa Abloy, vars uppskattade verkliga värde nyligen har höjts med 7% till 320 kronor per aktie. 

Johanna Englundh 2023-07-27 | 9:14
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

 Välkomna till Morningstar, Månadens aktie för augusti är låskoncernen Assa Abloy.

Historien om Assa Abloy har sin början redan 1881, men det var inte förrän 1994 som Assa Abloy-koncernen bildades genom sammanslagningen av låsverksamheterna Assa i Sverige och Abloy i Finland. I produktkatalogen hittas allt ifrån elektroniska och mekaniska låsprodukter, hänglås, passersystem, mobila nycklar, hotellås och säkerhetsdörrar.

Om vi kikar närmare på den senaste kvartalsrapporten så sjönk den organiska tillväxten till 3%, jämfört med 8% under första kvartalet. Det är dock i linje med vad Morningstars analytiker förväntar sig utifrån en mer normaliserad efterfrågan på låssystem 2023 efter en exceptionellt starkt period 2022. I Europa väntas dock bostadsmarknaden förbli utmanande under det tredje kvartalet.

Men bolagets aktivitet på förvärvsmarknaden har fått Morningstars analytiker att höja aktiens uppskattade verkliga värde 7% till 320 kronor per aktie. Bolaget har avslutat åtta så kallade ”bolt-on” M&A-transaktioner hittills under året, inklusive det efterlängtade förvärvet av Spectrum Brands låsverksamhet HHI – vilket tillför runt 17 miljarder till Assa Abloy-gruppens årliga försäljning. Förvärvet låser även upp dörren till den stora bostadsmarknaden i USA.

Morningstars analytiker ser Assa Abloy-aktien som attraktiv och sett till dagens aktiekurs på 250 kronor per aktie handlas den med 22% rabatt jämfört med det uppskattade verkliga värdet.

Kom ihåg att alltid göra din egen analys om du är intresserad av ett bolag, och håll utkik efter nästa månadens aktie. För Morningstar, jag är Johanna Englundh.

 

Informationen som delas är ENDAST för utbildnings- och informationsändamål. Den är inte avsedd och bör inte heller betraktas som en inbjudan eller uppmuntran att köpa eller sälja ett värdepapper som nämns, och det ska inte heller ses som ett meddelande som syftar till att övertala eller uppmuntra dig att köpa eller sälja värdepapper eller värdepapper som anges. Alla kommentarer som lämnas är författarens åsikt och bör inte betraktas som en personlig rekommendation. Informationen bör inte vara en persons enda grund för att fatta ett investeringsbeslut. Kontakta din finansiella rådgivare innan du fattar ett investeringsbeslut.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Assa Abloy AB Class B295,00 SEK0,17Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar