3 Warren Buffett-aktier att köpa

Vi listar undervärderade aktier i Berkshire Hathaways portfölj och går igenom de senaste förändringarna i konglomeratets portfölj. 

Susan Dziubinski 2023-08-22 | 13:29
Facebook Twitter LinkedIn

A photograph featuring Warren Buffett speaking at an event.

Berkshire Hathaway BRK.A/BRK.B har avslöjat sina innehav för andra kvartalet. I likhet med det första kvartalet 2023 var Berkshire en nettosäljare av aktier under andra kvartalet. Det är inte förvånande med tanke på aktiemarknadens fortsatta styrka: Morningstar US Market Index steg med mer än 8% under kvartalet.

Här kommer en gneomgång av några av aktierna som Warren Buffett och hans team köpte och sålde under andra kvartalet, samt tre undervärderade Warren Buffett-aktier i Berkshire Hathaways portfölj idag.

Berkshire fortsatte att utöka sin position i Occidental Petroleum OXY under andra kvartalet och ökade sin andel i Capital One Financial COF, en position som Berkshire först började bygga under första kvartalet 2023. Men kanske mest anmärkningsvärt tog Berkshire nya positioner i tre bostadsbyggare under andra kvartalet: D.R. Horton DHI, NVR  NVR och Lennar LEN.

Apple-aktier är dock fortfarande Berkshires absolut största innehav.

Berkshire minskade i två av sina energiinnehav och sålde av andelar av sin Chevron CVX-position och avyttrade Vitesse Energy VTS helt (även om de ökade sin Oxy-andel). Positionen i försäkringsbolaget Global Life GL trimmades och försäkringsmäklaren Marsh & McLennan MMC eliminerades helt från portföljen. Berkshire minskade sin andel i Activision Blizzard ATVI inför den förväntade sammanslagningen med Microsoft MSFT och fortsatte att minska sin andel i General Motors GM.

3 Warren Buffett-aktieval

Många av de börsnoterade aktierna som innehas av Berkshire Hathaway är rättvist värderade eller övervärderade idag, enligt Morningstars statistik. Tre aktier i Berkshire Hathaway portföljen såg dock undervärderade ut  den 14 augusti 2023.

 1. Kraft Heinz KHC
 2. Capital One Financial COF
 3. Paramount Global PARA

Här nedan kommer lite tankar kring varför vi gillar var och en av dessa aktier till dessa priser, tillsammans med några nyckeltal. All data gäller per den 14 augusti.

Kraft Heinz

 • Morningstar Betyg: 5 stjärnor
 • Morningstar Economic Moat Rating: Inget
 • Morningstar Capital Allocation Rating: Standard
 • Bransch: Förpackade livsmedel

Berkshire Hathaway äger mer än 25% av Kraft Heinz aktie. Tillverkaren av förpackade livsmedel har förnyat sin färdplan och är nu fokuserad på att konsekvent driva lönsam tillväxt. Vi tror att Kraft Heinz-aktien är värd 53 USD och aktierna handlas med 35% rabatt jämfört med det verkliga värdet.

Här är vad Morningstar-direktören Erin Lash tycker om Kraft Heinz efter att företaget rapporterade sitt resultat för andra kvartalet:

Trots motvind fortsatte försäljningen att stiga under Kraft Heinz andra kvartal, en ökning med 4% på organisk basis, utöver en tillväxt på 10% för ett år sedan. Justerade brutto- och rörelsemarginaler ökade med 180 respektive 90 punkter till 33,3% respektive 20,6%. Prissättningen var en viktig drivkraft för prestationen och bidrog med 11% till översta raden. Vi tror dock inte att ledningen bara fokuserar på att höja priserna. Snarare tillskriver vi det till den strategiska handbok som VD Miguel Patricio skapade när han tog över rodret 2019, förankrad i att utvinna ineffektivitet från verksamheten (med målet att låsa upp 500 miljoner USD per år) till investeringar i juicevarumärken. Vi ser den här riktningen som sund och tror att den har gjort det möjligt för Kraft Heinz att återfå sitt erkännande från både återförsäljare och konsumenter efter år av underinvesteringar och felsteg i genomförandet.

Bilden är inte helt positiv dock, eftersom Kraft Heinz tappade 50 räntepunkters andel i Nordamerika under kvartalet till andra varumärkesoperatörer som ökade sina kampanjer, även om private label-andelen höll sig oförändrad i sina kategorier. Vi tror att Kraft Heinz kommer att fortsätta att lägga resurser bakom konsumentvärderad innovation (upp 10% under kvartalet) och marknadsföring (upp 23%) samtidigt som de förbättrar sin egen förmåga för att öka smidigheten i sin verksamhet. Detta är i linje med vår prognos för företaget att spendera cirka 6% av försäljningen, eller 1,9 miljarder USD, årligen på forskning, utveckling och marknadsföring till och med räkenskapsåret 2032.

Sammantaget ser vi lite som motiverar en ändring av vår uppskattning av verkligt värde på 53 USD. Med aktierna som handlas till en rabatt på mer än 30% och en direktavkastning på 4 %, tycker vi att det ser ut som ett attraktivt läger att fylla på sitt innehav i Kraft Heinz. 

Capital One Financial

 • Morningstar Betyg: 4 stjärnor
 • Morningstar Economic Moat Rating: Smal
 • Morningstar Capital Allocation Rating: Standard
 • Bransch: Kredittjänster

Berkshire Hathaways portfölj äger cirka 3% av Capital One-aktien. Capital One har många av fördelarna med att vara en stor bank men utan samma omkostnader: De har byggt upp en nationell inlåningsbas via onlinekonton och har endast ett begränsat kontorsnät. Capital One-aktien handlas för närvarande 24% under vår uppskattning av verkligt värde på 146 USD.

Här är vad Morningstar-analytikern Michael Miller har att säga om aktien efter bolagets rapport för andra kvartalet:

Capital One redovisade ett resultat som var ungefär i linje med våra förväntningar då högre kreditkostnader och snävare räntenettomarginaler pressade resultatet på nedersta raden, delvis uppvägt av god kostnadshantering. Nettoomsättningen ökade med 9% från förra året och 1% från förra kvartalet till 9 miljarder USD. Vinst per aktie efter utspädning minskade med 29% från förra året till 3,52 USD, vilket motsvarar en avkastning på materiellt eget kapital på 15,3%. Minskningen av resultatet berodde främst på högre kreditkostnader då Capital One byggde upp ytterligare 328 miljoner USD i reserver, medan 2022 var ett år med ovanligt låga nettoavdrag i hela branschen. När vi införlivar dessa resultat planerar vi inte att väsentligt ändra vår uppskattning av verkligt värde för Capital One, och vi ser aktierna som undervärderade till aktuella nivåer.

Capital Ones räntenetto ökade med 9% från år till år men minskade med 1% till 7,1 miljarder USD. Den årliga ökningen av räntenettot kan helt hänföras till tillväxten av kreditkortslån. Kreditkortsfordringarna ökade med 18% från förra året, medan billån och kommersiella lån minskade med 5% respektive 3%. Vi förväntar oss att tillväxten av kreditkortslån kommer att fortsätta att överträffa bankens andra segment på kort sikt eftersom Capital One har dragit tillbaka på sin bil- och kommersiella utlåning. Detta ökade fokus på dess meravkastande kortverksamhet kommer att vara en medvind till dess räntenettomarginal, men kommer på bekostnad av högre kreditkostnader.

Trots denna medvind minskade Capital Ones räntenettomarginal igen under andra kvartalet, och föll till 6,48% från 6,54% förra året och 6,60% förra kvartalet. Räntenettomarginaler för kreditkortsutgivare har kommit under press eftersom konkurrensen om inlåning har drivit upp onlineinlåningsräntor snabbare än tillgångsavkastningen, och Capital One är inget undantag. Detta tryck kommer sannolikt att kvarstå under de kommande kvartalen eftersom vi är i de senare stadierna av den nuvarande räntecykeln, och bankens räntenettotillväxt kommer att möta motvind.

Paramount Global

 • Morningstar Betyg: 4 stjärnor
 • Morningstar Economic Moat Rating: Smal
 • Morningstar Capital Allocation Rating: Standard
 • Bransch: Underhållning

Berkshire Hathaway äger 14% av Paramount Globals aktier. Den omarbetade rekombinationen av CBS och Viacom är ett mediakonglomerat på global skala vars utbud inkluderar bland annat CBS TV-nätverk, Nickelodeon och MTV, samt Paramount Pictures och streamingtjänster som inkluderar Paramount+ och Pluto TV. Vi förväntar oss att företagets streamingdivision kommer att redovisa sina högsta förluster i år, med ett break-even osannolikt förrän 2026 eller senare. Paramount-aktien handlas 39% under vår uppskattning av verkligt värde.

Här är Morningstars senioranalytiker Neil Mackers syn på Paramount-aktien efter kvartalsrapporten:

Paramounts direkt-till-konsument, eller DTC, segment uppvisade stark omsättningstillväxt och något lägre EBITDA-förluster under andra kvartalet, eftersom ledningen fortsätter att förutspå maximala streamingförluster 2023. Trots DTC-tillväxten sjönk de totala intäkterna med 2% från år till år. på grund av den svaga teatralen och den pågående nedgången i TV-reklamintäkter. Företaget meddelade att det har radat upp en köpare för Simon & Schuster för 1,6 miljarder USD. Vi upprätthåller vår uppskattning av verkligt värde på 25 USD. 

Den imponerande ökningen av DTC-intäkterna på 41% drevs av tillväxten i både annonsering och prenumerationsvinster, även om Paramount bara adderade 700 000 nya nettoprenumeranter. DTC-prenumerationsintäkterna ökade med 47% medan annonsintäkterna fortsatte sin överraskande förbättring med 21% tillväxt. Engagemangsökningen hos Pluto och Paramount+ kompenserade annonsörernas osäkerhet kring ekonomin eftersom det totala antalet visningstimmar på båda plattformarna ökade med 35% från år till år. Paramount förväntar sig ytterligare tillväxt av DTC-annonsintäkter under tredje kvartalet. Pluto är nu tillgängligt i 35 länder med planer att lansera annonsstödda Paramount+ internationellt. Den annonsstödda expansionen bör hjälpa till att driva ytterligare tillväxt i Pluto eftersom företaget kommer att kunna sälja sina kunder möjligheten att köpa slots för en kampanj på båda plattformarna, liknande i USA.

Medan kundtillskottet var svagt under kvartalet har Paramount+ adderat 17,4 miljoner prenumeranter under det senaste året, och nådde 60,7 miljoner globalt, mot 17,7 miljoner för Netflix. Vi förväntar oss att den pågående Hollywood-strejken kan tynga abonnenttillväxten för Paramount+ eftersom tjänsten är mer beroende än sina konkurrenter av TV-program som vanligtvis lanserar nya säsonger under hösten. Ledningen är fortfarande positiv till beslutet att slå samman Showtime med Paramount+ eftersom de förväntar sig högre engagemang och lägre churn. Däremot tog företaget en programavskrivningsavgift på 649 miljoner USD under kvartalet, vilket ger den totala programavgiften relaterade till kombinationen till 2,4 miljarder USD.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B404,09 USD0,05Rating
D.R. Horton Inc141,38 USD-1,03Rating
Lennar Corp Class A154,06 USD-0,57Rating
NVR Inc7 335,26 USD-0,28
Occidental Petroleum Corp61,12 USD-1,75Rating

About Author

Susan Dziubinski

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski is senior product manager with Morningstar.com.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar