Betyder kontorsarbete bättre avkastning? Det är komplicerat

För de flesta investerare känns pandemin som en avlägsen dålig dröm, så har en återgång till kontoret någon märkbar inverkan på portföljerna?

Kate Lin 2023-09-22 | 10:45
Facebook Twitter LinkedIn

Waterloo station

Effekterna av covid-19-pandemin har förändrat mer än bara sjukvården. Ett av de mer uppenbara sätten som livet har förändrats på är hur vi arbetar. Hemifrån? Eller från kontoret?

Även om denna fråga kan tyckas vara en för HR-avdelningar, är den också viktigt för investerare. Ny forskning av Schroders finner ett positivt samband mellan humankapitalavkastning och överavkastning över jämförelseindex inom olika sektorer.

Enligt Mervyn Tang, hållbarhetschef för Asien och Stillahavsområdet på Schroders, finns det många komponenter som en aktiv investerare kan titta på för att mäta ett noterat företags humankapitalprestanda:

• Övergripande arbetskraftsstrategi och kultur;

• Talangutveckling;

• Ersättning och förmåner;

• Incitamentstruktur och prestationsmätning;

• Successionsplanering.

Vilka aspekter av den sociala pelaren har ekonomisk väsentlighet?

Några kritiska frågor följer: hur avgör vi vilka delar av den så kallade "sociala pelaren" som har ekonomisk väsentlighet? Finns det en definitiv gräns mellan rätt och fel? Svaret är inte helt enkelt.

Med att arbeta hemifrån som ett exempel, säger Tang: "distansarbete är en av de saker där vetenskapliga data inte kommer att berätta vilken som är bäst. Det kommer att vara beroende av en arbetsstyrka såväl som en viss verksamhet [.. .]. Alla dessa saker sammanfaller med specifika överväganden för enskilda marknader när det gäller hur detta förverkligas.”

"Det vi skulle vilja se är att företag har en tillräckligt tydlig policy för att kunna definiera det, för att kunna formulera vad de vill göra, men också hur de tänker mäta det", fortsätter han.

"Om de mätte produktiviteten, har de sett en förändring baserat på distansarbete, eller har de inte gjort det? Det kommer att variera eftersom det är mycket lättare att arbeta på distans för ett IT-företag, jämfört med en restaurang, till exempel."

Hitta dolda finansiella risker genom den sociala linsen

Komplexiteten och nyanserna som är förknippade med sociala frågor, jämfört med klimat- eller ägarstyrningsmätningar, gör att offentliggöranden från företagen är avgörande för att utföra meningsfulla jämförelser och bedömningar.

När det gäller humankapitalförvaltning är "svaret inte alltid att höja lönerna", säger han. Löner, ur investeringssynpunkt, har en kostnad, men Tang tar också hänsyn till upplupna kostnader för ett företag.

"Om du betalar för lite i lön, kommer du till en punkt där de kan behöva tre jobb för att få ihop livet och sedan rasar deras produktivitet", säger han.

"Det är problemet [...]. Baksidan är att om du håller nere lönerna, kanske den oavsiktliga kostnaden för det beslutet inte helt fångas i ekonomin och kommer att förverkligas senare. För många hållbarhetsaspekter försöker vi tänka på saker som inte är så påtagliga och som inte lätt kan fångas av de finansiella måtten men som kan spela ut ekonomiskt i framtiden."

Summan av kardemumman är att ett företag också bör ha verktyg på plats för att övervaka detta, som regelbundna medarbetarundersökningar som de kan använda sig av för att förstå hur det förändras över tid och om det finns specifika avdelningar som påverkas.

Sociala pelaren är inte rent kvalitativ eller kvantitativ

Kvantitativa redovisningsmått och kvalitativa tekniker går hand i hand för att förfina förståelsen av humankapitalförvaltningens bidrag till ett företags avkastning och produktivitet.

Tang säger: "Detta är [ett] socialt fokus, men det är också svårt för ett företag att inse sina egna problem. Kanske ser de att omsättningssiffrorna ökar, men de kanske inte vet vad som hände. Bara för att siffran är hög eller låg, betyder det inte nödvändigtvis att detta är en varningsflagga för företaget eller att det här är ett problem. Men det tillåter oss att ställa frågan och göra analysen."

Och baserat på vad som är kvantitativt kan en aktiv investerare prata med företagsledningen och förstå situationen. Detta är utgångspunkten för att lära känna frågan – oavsett om detta är "en risk och möjlighet eller bara en statistisk artefakt."

Kontext, Kontext, Kontext

En av datapunkterna som Tang tittar på för att bedömma humankapital är data från Glassdoor-recensioner. Företaget erbjuder anställda möjligheten att ge ärlig feedback om sin arbetsgivares ledning, policyer och kultur, bland annat.

"Vi vill veta: har det varit ett positivt eller negativt sentiment historiskt och har folk slutat i företaget?" frågar Tang.

Vid någon tidpunkt under Covid-19, snubblade hans övervakning på ett australiensiskt sjukvårdsföretag som upplevde en exceptionellt hög ökning av anställdas avgång. Liksom att analysera ett företags finansiella fundament, bör ESG-medvetna investerare identifiera strukturella och cykliska faktorer som denna i ett försök att se vad som kan påverka det.

Med Glassdoor-data till hands undersökte hans team situationen.

"Företaget gav oss mer information om kvaliteten på sina policyer när det gäller att behålla anställda och de fördelar det har erbjudit", säger han.

"Det försäkrade oss att detta i praktiken var en engångshändelse, driven av Covid-19. Det var en ganska specifik uppsättning omständigheter som företaget stod inför då.

"Det här är ett exempel där modeller och data ger oss lite information som vi sedan kontrollerar för den insikten för att försöka driva resultat."

Smärtpunkter att övervaka

På andra håll finns det många exempel där humankapitalfrågor kan vara mer än bara övergående.

När vi lämnar pandemin, tror han att det finns några stresspunkter som investerare står inför medan investerings- och ESG-teamen har fokuserat på att avgöra om företag har gjort tillräckligt i sin sociala pelare.

"Som ett mycket Hongkong-specifikt exempel, där lägenheter är mindre, om jag jämför det med låt oss säga Singapore, kan trycket att arbeta hemifrån i Hongkong vara mer smärtsamt än att arbeta hemifrån i Singapore, bara på grund av storleken på den genomsnittliga lägenheten", säger han.

Även om det finns ett erkännande från företag att det nu är en svår tid för arbetare, fortsätter levnadskostnaderna globalt att vara på Tangs radar, i termer av hur inflationspriserna på levnadspriserna har att göra med arbetarnas försörjning och humankapitalförvaltningen hos bolagen. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kate Lin  är redaktör för Morningstar Asia och är baserad i Hong Kong. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar