Akta dig för dessa varningsflaggor när du väljer fonder

Det finns många saker att tänka på när man väljer en bra fond att investera i, men att veta vad man ska undvika är lika viktigt.

Sarah Dowling 2023-10-17 | 14:43
Facebook Twitter LinkedIn

Red sign

Investerare är alltid på jakt efter vinnare, men att veta hur man håller sig borta från förlorarna borde vara lika viktigt.

Höga avgifter, en pålitlig förvaltares avgång, eller ett fokus på en överhypad tillgångsklass – dessa är några av de "varningsflaggor" som kan minska avkastningen eller till och med indikera att en fond är på väg att stängas ner.

Jag satte mig ner med Morningstars direktör för förvaltarforskning, Michael Malseed, för att identifiera några av de största varningssignalerna investerare bör vara uppmärksamma på – oavsett om de investerar i en fond för första gången eller har en befintlig fondportfölj redan.

Överväger du en fond? Se upp för dessa:

En användbar utgångspunkt för investerare som funderar på var de ska investera är Morningstars "medalist" betyg, som utvärderar om en fond kommer att kunna producera överskottsavkastning efter avgifterna i framtiden. (Vårt medalj-betyg har nyligen uppdaterats - se här för mer information.)

Vår uppföljning visar att i genomsnitt överträffade fonder med en medalj (guld/silver/brons) fonder de som betygsattes som neutrala eller negativa under flera perioder efter att ha fått betyget.

Varningsflagga 1: Ingen tydlig väg till lönsamhet

Med relativt låga inträdesbarriärer bör investerare se till att den fond de överväger kommer att finnas kvar på lång sikt.

"Se till att de står stadigt när det gäller deras verksamhet, lönsamhet och hållbarhet," säger Malseed.

Det kan vara relativt lätt att identifiera med etablerade företag med massor av fonder under förvaltning, men för fonder i tidiga skeden, säger Malseed att det borde finnas en tydlig väg till lönsamhet.

"Säg att om deras avgift är 1% per år och de förvaltar 500 miljoner kronor, så är det 5 miljoner kronor per år av intäkter som de kan generera. Det är egentligen inte så mycket när man ska betala hyran och betala löner, och att betala för Bloomberg-terminaler och allt annat du behöver för att driva ett kapitalförvaltningsföretag, säger han.

"Men i dessa fall är det vi ser efter att de ska ha någon form av finansiellt stöd som kan tillhandahålla rörelsekapital till dem för att betala löner och betala kostnader under en period på säg fem år. Så du är minst garanterad i 5 år."

Han säger att företag med stöd av boutique-inkubatorer, som Bennalong eller Pinnacle, ofta kommer att starta som förlustbringande företag med en väg till break-even.

"Men det finns företag där ute, som kommer att starta upp utan stöd, kanske investeras pengar från vänner och familj. Jag skulle vara mer försiktig med dem, och jag skulle ställa fler frågor om hur vägen till lönsamhet och hållbarhet är för dessa företag, säger han.

"Du vill inte besvära dig med att investera dina pengar i en fond på tre till fem års sikt, och om två år måste den läggas ner."

Varningsflagga 2: Förvaltaren har ingen meritlista

Detta är inte ovanligt i den mindre delen av marknaden, säger Malseed, med tanke på att det är relativt låga inträdesbarriären för att starta en fond.

"Du vill veta att portföljförvaltaren har relevant erfarenhet av att hantera de fonder som de erbjuder, eftersom det kan vara så att de har väldigt lite erfarenhet av den faktiska fonden eller strategin som de förvaltar, säger han.

"Sättet som boutiqueinkubatorerna fungerar är att de kommer att dra ut en person eller ett team från en etablerad fondförvaltare och sedan hjälpa dem att starta eget företag."

Varningsflagga 3: Avgifter

Avgifter är en viktig faktor vid köp av en fond eftersom de är den enskilt mest konsekventa negativa faktorn från en investerares avkastning.

Det beror till stor del på att avgifter tas ut oavsett hur fonden presterar.

Malseed säger att investerare bör överväga om en avgift är lämplig och rättvis, men också hur avgifterna är strukturerade.

"Något du kommer att se på marknaden är avgiftsstrukturer som inte är lämpliga, de har inte lämpliga riktmärken", säger han.

"Ett exempel på det är en strategi som tar på sig aktierisk men har ett jämförelseindex inriktat på kontanter och sedan tar ut en prestationsavgift för eventuell överavkastningen över kontanter."

"Aktier kommer att överträffa kontanter på lång sikt eftersom de har större risk. Om en fond tar ut en prestationsavgift på en aktieavkastning över kontanter är det ett öppet mål för dem."

Som Morningstars chef för analys av förvaltarrating Annika Bradley utforskar på djupet här, har avgifter ett antal komponenter, och att förstå deras nyanser är avgörande om du vill jämföra äpplen med äpplen.

Varningsflagga 4: En fond har kraftigt överavkastat

När man tittar på en ny fond varnar Malseed för att jaga hög avkastning.

"Om prestationen ser för bra ut för att vara sant behöver du undersöka varför den prestationen har inträffat", säger han.

"Om en strategi har överträffat jämförelsegruppen ett år, är det mer troligt att man tar större risk än bara att förvaltaren är skicklig."

Morningstar-undersökningar visar att investerare ofta är dåliga på att tajma sina fondköp, genom att köpa för sent och dras med i en marknadskorrigering.

"Till exempel, under de senaste fem åren med tillväxtaktier har du sett fonder med koncentrerad exponering mot teknikaktier som går väldigt, väldigt bra. Du kunde ha jagat den utvecklingen och sedan i den här nedgången som vi har sett med marknaden under de senaste 18 månaderna har dessa strategier tappat det mesta av den avkastningen, om inte mer."

Det är viktigt att ha ett kritiskt öga till prestation och inte bara jaga förra årets vinnare.

För en fond du redan äger

Om du redan äger en fond och du inte känner igen dig i varningsflaggorna ovan finns det en en hel del andra aspekter att överväga gällande de fonder du redan har i din portfölj. 

Varningsflagga 1: Förvaltaren lämnar

När en tidigare nyckelportföljförvaltare lämnar kan det hämma ett tidigare solidt team. Genomtänkt successionsplanering kan minimera slaget, men det är alltid värt att bedöma ett förändrat teams potential att leverera framtida överprestationer för investerare.

"Det är stort när en portföljförvaltaren lämnar eftersom en aktivt förvaltad fond styrs av människorna vid rodret", säger Malseed. "Så det är en stor varningsflagga som kommer att få oss att granska en investering."

"Om portföljförvaltaren lämnar och det inte finns någon tydlig efterträdare så vet du inte nödvändigtvis vad du kommer att få framöver."

Ett av de mest uppmärksammade exemplen på dålig hantering av "nyckelpersonsrisk" var Magellans medgrundare Hamish Douglass avgång, säger han.

I december 2021 avgick plötsligt vd Brett Cairns. Samma månad drog St James's Place - Magellans då största investerare och dess ankarkund - också tillbaka sitt mandat. Detta följdes av medgrundaren Hamish Douglass ledighet på obestämd tid i februari 2022, vilket ledde till att han avgick från Magellan i juni 2022.

"Magellan var en Guld-rankad fondförvaltare hos oss. [Douglass] avgång var mycket oväntad och det hade inte funnits en tydlig efterträdare i företaget", säger han.

"Sättet som det sköttes på var inte särskilt smidigt. Så det ledde till att vi granskade strategin och landade i en nedgradering.

Om en portföljförvaltare ska gå i pension, säger Malseed att det borde vara väl flaggat, med en övergångsprocess på plats.

Varningsflagga 2: Underprestation och utflöden

Aktiva fonder är benägna att få en flod av uttag när de presterar sämre än jämförbara fonder eller jämförelseindex. Om det även gör stora förluster, som var vanliga på 2022:s tuffa marknader, blir investerare ännu mer benägna att skära ned sina innehav.

En våg av nettoutflöden kan göra det svårt för förvaltare att köpa företag som de anser vara billiga, särskilt om de investerar i mindre likvida aktier.

"Det blir ett bekymmer om det sätter företagets hållbarhet på spel, om det är ett företag som har gått från att vara lönsamt till att vara olönsamt."

Malseed säger att det ökar risken för att företaget lägger ner, särskilt om de förlorar ett stort institutionellt mandat.

Det är inte ovanligt. Bennalong-stödda småbolagsinvesterare Avoca Investment Management avvecklades 2020 efter att två institutionella investerare dragit ut sina pengar.

"Så det är en varningsflagga, för du vill inte behöva lägga dina pengar någon annanstans, du vill investeras på lång sikt."

Varnignsflagga 3: Kapacitetshantering

Malseed säger att det är en varningsflagga när företag vill växa sina fonder under förvaltning för storlekens skull.

"Vi är fokuserade på att de ska växa FUM på ett ansvarsfullt sätt, det ligger inom deras förmåga att hantera utan att påverka prestationen", säger han.

"Det är mer sannolikt att det inträffar i t.ex. småbolagsinvesteringar eftersom du har mycket mer begränsad kapacitet än säg i globala aktier med stora bolag när du kan hantera tiotals miljarder utan någon egentlig oro för likviditet. Men när du investerar i små företag finns det en gräns för storleken."

"Så det är en varningsflagga om en fond blir för stor, särskilt om du ser att resultatet sjunker eftersom de inte har kunnat handla lika effektivt som de hade tidigare."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sarah Dowling  är redaktionschef för Morningstar Australien

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar