Efter rapporten: är Buffetts Berkshire-aktie köpvärd?

Rapporten för det tredje kvartalet kom in i linje med förväntningarna, men avslöjade att investeringsgurun sitter på en kassa på 157 miljarder dollar. 

Greggory Warren 2023-11-06 | 0:14
Facebook Twitter LinkedIn

Warren Buffett

Warren Buffets Berkshire Hathaway, som belönats med en bred vallgrav från Morningstar, släppte i helgen sin rapport för det tredje kvartalet. Resultatet var i linje med våra förväntningar och därmed förväntar vi oss att behålla vår uppskattning av verkligt värde på $600,000 (för aktie A) och $400 (för aktie B).

Intäkterna för det tredje kvartalet, som inkluderar orealiserade och realiserade vinster/förluster från Berkshires investeringsportföljer, var i stort sett oförändrade på $63.4 miljarder jämfört med föregående år. På årsbasis ökade de rapporterade intäkterna till $309.2 miljarder från $141.6 miljarder jämfört med samma period 2022. Efter att ha exkluderat påverkan av vinster/förluster från investeringar och andra justeringar, ökade de operativa intäkterna för det tredje kvartalet (och ackumulerat för året) med 21.2% (21.1%) till $93.2 miljarder ($271.1 miljarder), där en stor del av ökningen kom från förvärvet av Alleghany och inkörningen av resultaten från Pilot Travel Centers (i januari 2023).

Viktiga Morningstarbetyg för Berkshire Hathaway

Fair Value Estimate: BRK.A: $600,000.00

Fair Value Estimate: BRK.B: $400.00

Morningstar Rating: 4 stars

Morningstar Economic Moat Rating: Wide

Morningstar Uncertainty Rating: Low

Driftsresultat, exklusive vinster/förluster från investeringar, ökade med 40.6% (19.2%) jämfört med föregående år till $10.8 miljarder ($28.9 miljarder) under det tredje kvartalet (de tre första kvartalen av året), där majoriteten av ökningen drevs av betydligt bättre resultat från försäkringsunderwriting, inklusive förvärvet av Alleghany, och högre nivåer av investeringsinkomster. När man inkluderar påverkan av investeringsvinster/förluster, sjönk de rapporterade driftsresultaten (ökade) till negativa $12.8 miljarder (positiva $58.6 miljarder) från negativa $2.8 miljarder (negativa $40.8 miljarder) under föregående års period(er).

Bokförda värden per aktie minskade sekventiellt med 2.5% till $363,413 från $372,966 vid slutet av juni 2023, i linje med vår interna prognos för kvartalet. Företaget avslutade september 2023 med ett rekord på $157.2 miljarder i likvida medel och liknande, upp från $147.4 miljarder vid slutet av juni 2023, eftersom outnyttjat fritt kassaflöde (på grund av brist på lönsamma investeringsmöjligheter), tillsammans med nettosålda aktier på $5.3 miljarder, lämnade kassaflödet stadigt över den tröskel på $150 miljarder som VD Warren Buffett har hävdat skulle vara svår att försvara.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Berkshire Hathaway Inc Class A539 250,00 USD-0,58Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B355,03 USD-0,46Rating

About Author

Greggory Warren  CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar