Varför Berkshire Hathaways framgång kommer att fortsätta efter Charlie Munger... och Warren Buffett

Mungers bortgång är en andlig förlust för företaget, men aktieägare behöver inte oroa sig. 

Greggory Warren 2023-11-29 | 15:09
Facebook Twitter LinkedIn

warren buffet

Viktiga Morningstarbetyg för Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway uppdatering

Vi visste att Berkshire Hathaways vice ordförande Charlie Munger närmade sig sitt slut, eftersom han var nästan 100 år gammal och inte hade den bästa hälsan de senaste åren. Det är definitivt en andlig förlust för Berkshire Hathaway och för Mungers investeringspartner de senaste 60 åren, ordförande och VD Warren Buffett. I enlighet med samtida företagsoperationer förväntar vi oss inte att händelsen kommer att ha en alltför betydande inverkan på Berkshire Hathaways ekonomiska fördel eller vår rättvisa värdering på 600 000 dollar (400 dollar) per aktie för A-aktier (B-aktier).

För nästan ett decennium sedan började vi notera i våra analyser att företaget skulle överleva Buffetts och Mungers eventuella avsked, och skrev att grunden för en framgångsrik övergång har funnits sedan millennieskiftet, med Berkshire som ägnar allt mer kapital åt företag som kan absorbera det kassaflöde som genereras av sina olika verksamheter, antingen genom kapitalinvesteringar eller genom förvärv. Nyckeln till Berkshire Hathaways framgång genom åren har varit Buffetts förmåga att inte bara att hitta fruktbara sätt att använda företagets överskottskapital, utan också att noggrant överväga kultur och passform vid förvärv av företag.

Vi förväntar oss att detta ska fortsätta även efter att Buffett inte längre leder showen, och vi tror att Berkshire Hathaways kultur av ledningsautonomi och företagsamhet till stor del har blivit institutionell. Med det sagt förväntar vi oss att förvaltarna som följer i Buffett och Mungers fotspår kommer att arbeta med en något annorlunda uppsättning möjligheter,  och gradvis utveckla Berkshire från en återinvesteringsmaskin till en som är mer inriktad på att återföra kapital till aktieägarna, vilket är vad vi skulle förvänta oss av ett företag av den här storleken med krympande investeringsmöjligheter.

Vi erkänner också att det slutligen, när ingen av männen driver företaget, kommer att vara svårt för företaget att replikera vissa fördelar som kommer med att ha en investerare av Buffetts kaliber, särskilt med Munger vid hans sida alla dessa år som förbättrar Buffetts talanger. Med det sagt har vi länge trott att Berkshire är det bästa möjliga exemplet på vad en decentraliserad konglomerat bör vara: en klok allokerare av kapital som orsakar minimala kostnader för aktieägarna. Vi förväntar oss att dessa aspekter av verksamheten ska fortsätta oavsett vem som är vid rodret.

Så länge inget görs för att störa den mycket effektiva och framgångsrika organisationsstrukturen bör Berkshire kunna överleva Buffetts och Mungers avsked på lång sikt. Med alla företagets verksamheter som hanteras på ett decentraliserat sätt, med ansvar för varje affärsenhet och eliminering av behovet av lager av ledningskontroll, bör nästa grupp av förvaltare kunna fokusera på förvaltning av företagets portfölj och kapitalallokationsbeslut.

berkshire stock price

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Berkshire Hathaway Inc Class A620 532,50 USD-0,08Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B412,01 USD-0,03Rating

About Author

Greggory Warren  CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar