Tomterallyt kom tidigt i år, så här ska du göra nu

Aktier sköt i höjden i november när marknaden prissatte slutet på räntehöjningar, men det finns fortfarande flera områden där värderingarna ser attraktiva ut. 

Dave Sekera, CFA 2023-12-05 | 10:43
Facebook Twitter LinkedIn

santa

Viktigaste punkterna: 

 • Efter det kraftiga uppsvinget i november är den amerikanska aktiemarknaden betydligt mindre undervärderad.
 • Det är dags att återgå till en underviktning av tillväxtaktier, särskilt inom tekniksektorn.
 • Kommunikationssektorn återtar sin titel som den mest undervärderade efter en ökning inom fastigheter

Hoppas att du har varit snäll - eftersom tomterallyt kom tidigt i år. I vår marknadssyn för november noterade vi att aktierna handlades till kraftig rabatt gentemot vår uppskattning av deras verkliga värde, men även vi blev chockade över hur snabbt och långt aktierna steg i november. Morningstar US Market Index steg med 9,40%, en av dess bästa novemberresultat i historien.

Historiskt sett är december en starkare månad än genomsnittet för aktier, men i år började rallyt efter Feds möte i november. Marknaden tolkade Federal Reserve-chefen Jerome Powells kommentarer som att Fed har nått slutet på denna penningpolitiska åtstramningscykel. Vi blev inte förvånade över den antydningen, eftersom vi sedan mötet i juli har framfört att vi trodde att Fed var klar med höjningar. 

Enligt våra ekonomiska prognoser förväntar vi oss att inflationen kommer att fortsätta att avmattas och tillväxttakten kommer att minska. Denna kombination av lägre inflation och en försvagad ekonomi kommer inte bara att tillåta Fed att avstå från ytterligare räntehöjningar, utan vi förväntar oss också att Fed kommer att börja sänka räntorna tidigt nästa år.

På obligationsmarknaderna steg obligationspriserna och långfristiga räntor sjönk. Avkastningen på den 10-åriga amerikanska statsobligationen sjönk med 44 baspunkter till 4,35%, vilket hjälpte Morningstar US Core Bond Index att stiga med 4,42%. Denna vinst förde indexet in i grönt och det är nu upp 1,59% hittills i år.

Uppstuds från sällan skådat undervärderat territorium

I vår marknadssyn för november 2023 noterade vi hur undervärderade aktierna hade blivit jämfört med vår uppskattning av verkligt värde. Vid slutet av oktober hade aktiemarknaden sjunkit till den punkt där de bara handlade med så stor rabatt (eller mer) gentemot vårt rättvisa värde endast 12% av tiden.

Vid detta tillfälle, enligt en sammansättning av de över 700 amerikanska börshandlade aktier som vi täcker, var den amerikanska aktiemarknaden enligt den 30 november handlad till ett pris/uppskattat verkligt värde-kvot på 0,96, vilket representerar en rabatt på 4% gentemot vår uppskattning av verkligt värde.

graf

Källa: Morningstar. Data per den 30 november 2023.

Dags att gå tillbaka till att undervikta tillväxt 

Tillväxtaktier var den bäst presterande kategorin i november, med en uppgång på 11,59%, medan kärnaktier och värdeaktier steg med 7,96% respektive 7,26%. Tillväxtaktier har nu börjat röra sig in i övervärderat territorium, och som sådan är det nu en bra tid att ta hem vinster och undervikta kategorin, särskilt de teknikaktier som återigen har blivit övervärderade. Med tanke på volatiliteten inom tillväxt i år har vi ändrat våra allokeringsrekommendationer ett antal gånger. För tillväxtaktier började vi året med en överviktning, gick till marknadsvikt i juni, undervikt i juli och sedan tillbaka till marknadsvikt förra månaden.

Med tanke på att både den breda marknaden och kärnaktier handlas nära en liknande rabatt bör investerare överväga att gå från en underviktning i kärnaktier  till en marknadsvikt.

graf

Källa: Morningstar. Data per den 30 november 2023.

När det gäller kapitalisering förblir small-cap aktier betydligt undervärderade. Vi misstänker att small-cap aktier kommer att ha svårt att prestera tills marknaden börjar prissätta in en ekonomisk återhämtning. Faktum är att marknadsstämningen är sådan att vi kommer att behöva en mycket mer "normaliserad" ekonomisk miljö innan investerare känner sig bekväma med att återvända till mindre kapitaliserade aktier. I en avmattande (eller recessionär) ekonomisk miljö kommer institutionella investerare att ha en förkärlek för att gömma sig i storbolag istället för att ta risken med den större vinstvolatiliteten som är inneboende i småbolagsaktier.

Några av de bästa möjligheterna på dagens marknad

Den största förändringen bland våra sektorvärderingar sedan slutet av förra månaden var inom tekniksektorn. Pris/upskattat verkligt värde för teknik rörde sig upp i övervärderat territorium till 1,08 från 0,95 i oktober. Den näst största förändringen inträffade inom fastighetssektorn, som steg till 0,86 från 0,76. Det var precis tillräckligt för att fastigheter inte längre är den mest undervärderade sektorn - kommunikation har återtagit den titeln.

På nedsidan var energi den enda sektorn som blev ytterligare undervärderad och sjönk till ett pris/uppskattat verkligt värde på 0,92 från 0,95 förra månaden.

graf


Källa: Morningstar. Data per den 30 november 2023.

Märkbara förändringar den senaste månaden

Dags att undervikta teknik igen.

Tekniksektorn har varit en av de mest volatila sektorerna under 2023. I vår Stock Market Outlook för 2023 rekommenderade vi en övervikt i början av året eftersom sektorn handlades till en rabatt på 19% gentemot vår uppskattning av verkligt värde. Halvvägs genom året sänkte vi vår rekommendation till undervikt när sektorvärderingarna steg till så högt som en premie på 11% vid slutet av juli.

Men när marknaden sjönk därefter och teknik sjönk till en rabatt på 2% vid slutet av september, gick vi tillbaka till en rekommendation om marknadsvikt. Efter uppgången på 13,29% i Morningstar US Technology Index i november har värderingen återigen stigit till en premie på 8%. Vid detta tillfälle anser vi att det är en bra tid att återgå till en undervikt och ta hem vinster i de aktier som har blivit övervärderade.

Exempel på teknikaktier som vi anser vara övervärderade inkluderar:

Oracle ORCL

 • Morningstar Price/Fair Value: 1.53
 • Morningstar Rating: 1 Star
 • Dividend Yield: 1.4%
 • Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

International Business Machines IBM

 • Morningstar Price/Fair Value: 1.26
 • Morningstar Rating: 2 Stars
 • Dividend Yield: 4.2%
 • Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

Apple AAPL

 • Morningstar Price/Fair Value: 1.19
 • Morningstar Rating: 2 Stars
 • Dividend Yield: 0.5%
 • Morningstar Economic Moat Rating: Wide

Allt inom tekniksektorn är dock inte övervärderat. Medan de uppenbara satsningarna inom artificiell intelligens redan har stigit i värde, ser vi möjligheter i de aktier som vi betraktar som andra derivat av AI. Exempel inkluderar:

Cognizant Technology CTSH

 • Morningstar Price/Fair Value: 0.75
 • Morningstar Rating: 4 Stars
 • Dividend Yield: 1.7%
 • Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

Snowflake SNOW

 • Morningstar Price/Fair Value: 0.81
 • Morningstar Rating: 4 Stars
 • Dividend Yield: None
 • Morningstar Economic Moat Rating: None


Slutligen återstår endast ett fåtal stora teknikaktier som är undervärderade. Till exempel, trots att den har stigit med 128% hittills i år, anser vi fortfarande att Uber är undervärderat.

Uber UBER

 • Morningstar Price/Fair Value: 0.83
 • Morningstar Rating: 4 Stars
 • Dividend Yield: None
 • Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

Samhällsnyttiga företag inte lika billiga längre, men fortfarande undervärderade

I början av oktober noterade vi först att samhällsnyttiga företag (utilities) hade sjunkit till extremt undervärderade nivåer, och i mitten av oktober betonade vi att de handlades till den största rabatten jämfört med våra värderingar sedan botten på marknaden i mars 2020 och mars 2009. Från sin lägsta punkt den 10 oktober har Morningstar US Utilities Index stigit med 11,32%, varav nästan hälften av den ökningen kom i november.

Även om sektorn inte längre handlas med lika stor rabatt förblir den betydligt undervärderad historiskt sett. Sedan december 2010 har sektorn handlats med en rabatt på 7% (eller mer) mindre än 3% av tiden.

Framåtblickande förväntar vi oss att värderingarna inom samhällsnyttiga bolag kommer att stärkas av vår förväntan om att långfristiga räntor kommer att fortsätta sjunka under 2024 och in i 2025.

Grundmaterial halkar efter marknadsrallyt på grund av litium

Aktier i litiumgruveföretag påverkades kraftigt i november när priserna på litium fortsatte att krascha under 2023, efter att ha skjutit i höjden under 2022. Vi ser detta som en möjlighet eftersom vi fortsätter att prognostisera att litium kommer att vara underförsörjt under det kommande decenniet. Varje av de litiumgruveföretag som täcks av våra analytiker handlas till en betydande rabatt jämfört med våra långsiktiga uppskattning av verkligt värde. Till exempel handlas Albemarle ALB, som vi anser vara en av de mer stabila och etablerade litiumgruvbolagen, med en rabatt på 60% jämfört med vår uppskattning av verkligt värde.

Guldgruveföretag är också en intressant möjlighet. Guld har stigit till 2 037 dollar per uns, men i våra modeller antar vi ett guldpris på 1 865 dollar fram till 2025 och ett mellancykliskt pris på ungefär 1 740 dollar per uns från 2027. Även med dessa antaganden handlas guldgruveaktier till en betydande marginal av säkerhet, och om guldpriset förblir högt eller ökar ytterligare kan vi se värderingarna skjuta i höjden.

Newmont Mining NEM

 • Morningstar Price/Fair Value: 0.76
 • Morningstar Rating: 4 Stars
 • Dividend Yield: 4.0%
 • Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

Energisektorn började 2023 övervärderat, men ser nu lockande ut

Medan den breda marknaden har stigit med 20,29% i år är Morningstar US Energy Index i stort sett oförändrad och har tappat 0,40%. Vid den här punkten ser energisektorn lockande ut och handlas till en rabatt på 8% jämfört med vår uppskattning av verkligt värde.

Här är några energiaktier som har fallit tillräckligt mycket för att hamna inom 4-stjärnigt område:

Exxon Mobil XOM

 • Morningstar Price/Fair Value: 0.84
 • Morningstar Rating: 4 Stars
 • Dividend Yield: 3.7%
 • Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

APA APA

 • Morningstar Price/Fair Value: 0.65
 • Morningstar Rating: 4 Stars
 • Dividend Yield: 2.8%
 • Morningstar Economic Moat Rating: None

Devon Energy DVN

 • Morningstar Price/Fair Value: 0.75
 • Morningstar Rating: 4 Stars
 • Dividend Yield: 7.7%
 • Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

Fastigheter är nu den näst mest undervärderade sektorn

Morningstar US Real Estate Index var den näst bäst presterande sektorn i november och steg med 12,15%, men förblir den mest undervärderade enligt våra värderingar. Medan värderingarna för kontorsutrymmen förblir oklara, ser vi en betydande undervärdering på andra områden inom fastighetsmarknaden. Framåt, baserat på vår prognos om att räntorna kommer att fortsätta sjunka under 2024, tror vi att fastigheter bör fortsätta prestera väl. I vår marknadsutsikt för november presenterade vi flera olika aktieinvesteringsidéer.

Tillväxttakten i ekonomin förväntas sakta ner

Ekonomiska mätvärden fortsätter att stödja vår prognos om att tillväxttakten i ekonomin saktar ner under fjärde kvartalet. Vi prognostiserar ytterligare att ekonomisk tillväxt kommer att sakta ner varje kvartal sekventiellt fram till botten i tredje kvartalet 2024 och sedan börja accelerera igen under fjärde kvartalet.

I vår senaste ekonomiska prognos höjde vi vår prognos för ekonomisk tillväxt 2024 till 1,6% från 1,4%, men detta är en förflyttning från 2025, där vi nu prognostiserar att bruttonationalprodukten kommer att expandera med 1,7% jämfört med vår tidigare prognos på 2,1%. På inflationsfronten fortsätter vi att prognostisera att inflationen kommer att dämpas och sjunka till 2,0% 2024.

Under det kommande året projicerar vi att tillväxthastigheten för ekonomin har börjat sakta ner. Vi prognostiserar att den reala BNP kommer att minska till en årlig takt på 1,7% i fjärde kvartalet 2023 och fortsätta att sakta ner sekventiellt varje kvartal fram till botten i tredje kvartalet 2024. Vi förutspår sedan att tillväxthastigheten kommer att stiga under 2025.

gdp

Ränteutsikter

Långfristiga räntor fortsatte att sjunka, och vi prognostiserar att de har ytterligare att falla. Från och med mitten av 2023 noterade vi att det var en bra tidpunkt att börja förlänga varaktigheten för fastighetsallokeringarna. Senast, i vår marknadsutsikt för november, när den 10-åriga amerikanska statsobligationen testade 5%, framhöll vi att det var en bra tidpunkt att låsa in de höga räntorna då vi prognostiserade att avkastningarna skulle minska under 2024.

Även om kortsiktiga räntor förblir höga för tillfället, projicerar vi att Fed kommer att börja lätta på penningpolitiken under första halvåret 2024, möjligtvis redan vid mötet i mars. Med ekonomin på väg att börja sakta ner och förväntad dämpning av inflation, prognostiserar vi också att långfristiga räntor kommer att sjunka ytterligare och den ökade durationen kommer att stärka avkastningen. Vi prognostiserar att avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationen i genomsnitt kommer att ligga på 3,60% år 2024, en minskning med 75 baspunkter från där den avslutade november.

Som vi framhöll förra månaden förväntade vi oss att Fed-tjänstemän skulle börja skifta fokus i sin kommunikation till marknaderna till en mer balanserad synpunkt mellan inflation och sysselsättning. Detta skifte har börjat, då flera Fed-tjänstemän, inklusive ordförande Powell, gjorde subtila förändringar, men marknaden plockade snabbt upp detta skifte. Flera andra Fed-tjänstemän höll fast vid sin överdrivna betoning på behovet av att bekämpa inflation, men vi misstänker att de snart kommer att anpassa sig också under början av 2024 när Fed förbereder marknaden för sin första räntesänkning.

chart

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Dave Sekera, CFA  Dave Sekera, CFA, is chief U.S. market strategist for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar