Vad man kan förvänta sig av amerikanska aktier 2024

Hur ska investerare positionera sig under 2024, och vad kan man förvänta sig av amerikanska aktier? 

Dave Sekera, CFA 2024-01-16 | 10:37
Facebook Twitter LinkedIn

illustration tjur

Efter en liten försäljning i slutet av sommaren, orsakad av 10-åriga amerikanska tatsobligationer på 5%, hade aktier dragit sig tillbaka och föll till stor del in i undervärderat territorium.

Men en paus i räntehöjningar och Fed som tillkännagav räntesänkningar 2024, ledde till ett rally i slutet på året.

Baserat på de 700 USA-noterade aktierna som våra analytiker täcker, per den 21 december 2023, handlades USA:s aktiemarknad till ett pris/verkligt värde på 1,00, en rimlig värderingsnivå och i linje med vår uppskattning av verkligt värde.

graf

Hur ska investerare positionera sig 2024?

2024 ser ut att bli året då ekonomin och individuella beteenden äntligen kommer att återhämta sig och normaliseras.

Den massiva störningen som orsakades av pandemin ligger bakom oss.

Även om vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten avtar och aktierna redan har återhämtat sig och närmar sig sina toppar, ser vi fortfarande många undervärderade områden som erbjuder relativt stora säkerhetsmarginaler.

Småbolag är fortfarande de mest attraktiva med 16% rabatt, följt av medelstora bolag med 6% rabatt, medan storbolagen ligger något över deras verkliga värde.

För långsiktiga investerare, baserat på våra värderingar, är värdeaktier fortfarande de mest attraktiva och handlas med 10% rabatt på verkligt värde.

Pris/verkligt värde efter Morningstar Style Box-kategori

graf

 

Efter att ha dominerat marknaden under första halvåret 2023 håller "Magnificent 7" (Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Tesla) på att ta slut.

Bara Alphabet är fortfarande undervärderat, medan fem andra nu handlas i verkligt värde-territorium samtidigt som Apple är övervärderat.

När vi blickar framåt förväntar vi oss att ytterligare vinster kommer att fortsätta att drivas av en bredare avkastning över hela marknaden. Vi har redan börjat se denna framväxande trend. Vinsterna sprider sig alltmer till andra delar av marknaden som hade hamnat på efterkälken.

Till exempel stod "Magnificent 7" för 75% av marknadens uppgång i slutet av juni, men den 21 december stod den för endast 52%.

Vi fortsätter att se den bästa möjligheten för investerare i värdekategorin, som fortfarande är den mest undervärderade, såväl som i småbolag.

Under de närmaste månaderna tror vi att nästa test för marknaderna kommer i februari och mars, då rapportsäsongen drar igång. 

Vi är inte lika bekymrade över resultatet som vi är över det faktum att ledningsgrupper kan vara ute efter att sänka marknadens förväntningar på vinsttillväxt 2024 när den ekonomiska tillväxten avtar.

Historiska värderingar efter kapitalisering och kategori

På en pris-till-verkligt värde-basis förblir småbolagsaktier nära de kraftigaste rabatterna jämfört med stora och medelstora aktier vi sett sedan 2010.

Småbolagen föll hårdare och snabbare under de tidiga stadierna av covid-19-pandemin eftersom investerare var oroliga för att mindre företag kanske inte skulle klara av krisen.

Under den senaste hösten har småbolag kommit under ytterligare press då investerare fruktar att dessa värdepapper skulle påverkas kraftigare av stigande räntor, eftersom de vanligtvis har kortare skulder och kan behöva refinansiera till högre räntor. Dessutom har bankfinansieringen blivit mer restriktiv eftersom bankerna är mindre villiga att låna ut till högre risk.

Enligt vår uppfattning banar detta vägen för småbolagsaktier att överträffa.

I en mer normaliserad ekonomisk miljö bör oron för solvensen för småbolag lätta. Dessutom förväntar vi oss att en nedgång i räntorna över kurvan under 2024 och 2025 kommer att mildra mycket av refinansieringsrisken.

Brant rabatt på småbolag i förhållande till stora bolag

graf

Värdeaktier verkar också vara väl positionerade för att överträffa. Många tillväxtaktier kunde till en början dra nytta av pandemin. Till exempel, när anställda gick över till att arbeta hemifrån, krävde de ett brett utbud av tekniska tjänster och produkter. Värdeaktier drabbades av ett dubbelt slag av kortsiktiga vinstförsämringar eftersom de i en oproportionerlig grad drabbades av en snabb förändring i konsumentbeteende och efterföljande ekonomiska störningar, samt investerare som tillämpade lägre marknadsvärderingsmultiplar.

Stor rabatt på värdeaktier

graf

Anmärkningsvärda förändringar i sektorsvärderingar och framtidsutsikter

Ingen sektor har varit så volatil som tekniksektorn 2023. Teknik började 2023 som den tredje mest undervärderade sektorn jämfört med våra värderingar. Teknik ökade därefter till vnivåer kring sitt verkliga värde, överskred till uppsidan, drog sig tillbaka till verkligt värde och har studsat tillbaka en bra bit in i övervärderat territorium. Cykliska konsumentvaror började 2023 som den näst mest undervärderade sektorn, men den är nu fullt värderad efter sin överprestation. Slutligen har industriföretag flyttat in i övervärderat territorium.

Fastigheter är fortfarande betydligt undervärderade, efter dess starka resultat under fjärde kvartalet, men titeln för den mest undervärderade sektorn återgår till kommunikation. Kommunikation startade 2023 som den mest undervärderade sektorn, och även efter att ha inkluderat dess avkastning över marknaden är den fortfarande undervärderad. Och det är inte bara Alphabet som är undervärderat – vi ser undervärdering över ett brett spektrum av traditionella kommunikationsaktier.

Efter att ha börjat året som den mest övervärderade sektorn är energi nu en av de mest undervärderade sektorerna, efter dess underprestation för året hittills då oljepriserna har fallit. Efter att ha sjunkit brant i takt med att räntorna steg är allmännyttiga sektorn nu undervärderad. Vi fortsätter att finna värde i basmaterialsektorn då bubblan i litiumpriser sprack och fallit för långt till nedsidan och guldgruvföretag erbjuder ett attraktivt uppåtalternativ.

Morningstar pris/verkligt värde per sektor

 

graf

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Dave Sekera, CFA  Dave Sekera, CFA, is chief U.S. market strategist for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar