Utflöden från artikel 9-fonder för första gången någonsin

Under det fjärde kvartalet 2023 registrerade artikel 8-fonder de största kvartalsvisa utflödena någonsin och Artikel 9-fonderna sina allra första kvartalsvisa utflöden i ett läge med ihållande makroekonomisk press och minskad investeraraptit för ESG och hållbara produkter. 

Johanna Englundh 2024-01-26 | 9:29
Facebook Twitter LinkedIn

portfölj med växter i

Under det fjärde kvartalet 2023 fortsatte investerare att ta ut pengar från artikel 8-fonder, som registrerade det tredje kvartalet i rad med nettoutflöden. För fjärde kvartalet summerades utflödena till 26,7 miljarder euro, efter att ha tappat nästan 21 miljarder euro under föregående kvartal och 10,6 miljarder euro under det andra kvartalet.

Utflödena under fjärde kvartalet var de högsta någonsin och överträffade de tidigare största kvartalsvisa uttagen på 25,3 miljarder euro under andra kvartalet 2022. Under hela 2023 tog investerare ut totalt 27 miljarder euro från artikel 8-fonder.

Det framgår i den senaste rapporten över SFRD-landskapet i Europa från Morningstar. 

Samtidigt noterade artikel 9-fonderna sina allra första kvartalsvisa nettoutflöden på 4,7 miljarder euro under fjärde kvartalet 2023. Under hela året var nettoflödena till artikel 9-fonder fortfarande positiva och uppgick till 4,3 miljarder euro.

Den dystra bilden för artikel 8- och artikel 9-fonder under de senaste tre månaderna står i kontrast till de positiva inflödena till artikel 6-fonderna, som attraherade 15,7 miljarder euro i nya nettopengar, vilket är i linje med de siffror som observerades under det föregående kvartalet. Under hela året registrerade artikel 6-fonder 93 miljarder euro i inflöden. 

flöden sfdr

 

"Ett antal faktorer bidrog till att investerarnas aptit på artikel 8 och artikel 9-fonder minskade förra året, däribland makromiljön, höga räntor, inflation, rädsla för recession bland vissa större världsekonomier och geopolitiska risker. Detta har bland annat lett till att investerare föredrar statsobligationer, ett område som har begränsat med ESG-produkter eftersom ESG-integrering fortfarande är en utmaning i den delen av räntemarknaden", skriver Morningstars analyitker i en rapport om SFDR-landskapet. 

I rapporten framkommer det också att ett rimligt antagande till den mer försiktiga inställningen till ESG-investeringar troligtvis härstammar från med försiktiga insterarare förra året efter att ESG- och hållbarhetsstrategier underpresterat under 2022, delvis på grund av deras typiska undervikt i traditionella energibolag och övervikt i teknik- och andra tillväxtsektorer. Medan tekniksektorn återhämtade sig under 2023 fortsatte andra populära sektorer i hållbara strategier att underprestera. Företag inom förnybar energi har till exempel drabbats särskilt hårt av bland annat stigande finansieringskostnader, materialinflation och störningar i leveranskedjan.

Aktiva fonder driver utflöden, medan passiva fonder upprätthåller momentum

Passiva artikel 8-fonder behöll sitt momentum under hela 2023, i kontrast till de utmaningar  som deras aktiva kollegor står inför. Faktum är att under de senaste två åren var det enda fallet av positiva nettoflöden för aktiva artikel 8-strategier under det första kvartalet 2023, med 15 miljarder euro, medan de sju andra kvartalen noterade ihållande uttag. 

Samtidigt hade aktiva fonder i artikel 9-kategorin fortsatta inflöden fram till förra kvartalet, då de drabbades av inlösen på 5 miljarder euro. Passiva artikel 9-strategier hade positiva nettoflöden under alla utom ett kvartal. Inflödena till denna grupp av fonder har minskat betydligt efter omklassificeringen av många stora ETF:er och indexfonder som följer klimatindex i slutet av 2022 och början av 2023.

Handelsbanken Global Index Criteria högst inflöde bland artikel 9-fonderna

De sammanlagda tillgångarna i artikel 8- och artikel 9-fonder ökade med 1,7% under fjärde kvartalet till 5,2 biljoner euro, ett nytt rekord. Däremot minskade tillgångarna i artikel 6-fonder med 2,4%. Tillsammans ökade artikel 8- och artikel 9-fonderna sin marknadsandel ytterligare till 59% av EU-universumet. Denna absoluta och relativa ökningen av tillgångar enligt artikel 8 och artikel 9 kan förklaras av den fortsatta omklassificering av produkter från artikel 6 till artikel 8 eller 9 samt marknadsappreciering.

Sett till enskilda fonder toppade Handelsbanken Global Index Criteria listan över enskilda artikel 9-fonder med högst inflöde under kvartalet, följt på avstånd av Goldman Sachs Global Social Impact Equity och Candriam Sustainable Bond Euro Short Term. Handelsbankens fond följer ett Paris-aligned jämförelseindex.

sfrd flöden

 

 

Omklassificeringar fortsätter att öka

Under det sista kvartalet 2023 fortsatte omklassificeringarna. I rapporten beskrivs hur 256 fonder ändrade sin SFDR-status, inklusive 231 uppgraderingar. Detta kan jämföras med 250 uppgraderingar som rapporterades under föregående kvartal.

"Kapitalförvaltare uppgraderar fonder genom att förbättra processerna för ESG-integrering, lägga till bindande ESG-kriterier (inklusive mål för koldioxidminskning) eller i vissa fall helt ändra strategins mandat. Majoriteten av fonderna (218) flyttade till artikel 8 från artikel 6, medan tre uppgraderade till artikel 9 från artikel 6 och åtta fonder flyttade till artikel 9 från artikel 8. Samtidigt nedgraderade fyra fonder till artikel 8 från artikel 9", framkommer det i rapporten. 

Sett till de fondbolag som har mest kapital i artikel 9-fonder toppar Handelsbanken listan i Europa, med en marknadsandel på 8,5%. Vi får söka oss ner till plats nio i listan innan ett annat välkänt nordiskt namn dyker upp; Nordea. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar