Räntebesked: vad du kan förvänta dig av Riksbanken på torsdag

Riksbanken väntas lämna styrräntan oförändrad på torsdag, men marknaden kommer vara lyhörda efter signaler om när den första räntesänkningen kan vara på gång. 

Johanna Englundh 2024-01-29 | 8:31
Facebook Twitter LinkedIn

erik thedeen

Marknaden väntar sig en oförändrad styrränta från Riksbanken på torsdag, enligt siffror från Factset. Det nya för i år är att Riksbanken har åtta i stället för fem möten, vilket innebär att nästa veckas publicering endast är en penningpolitisk uppdatering som inte kommer innehålla några nya prognoser.

Trots att det därmed sannolikt inte kommer redovisas någon ny räntebana från Riksbanken, menar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson att Riksbanken bör dela en verbal justering som indikerar att den första räntesänkningen ligger betydligt närmare i tid och har en lägre slutpunkt än räntebanan i novemberrapporten.

"Däremot är det för tidigt att bekräfta räntesänkningar redan i vår. Den dörren öppnas istället vid det penningpolitiska mötet i mars, enligt vår bedömning", skriver Torbjörn Isaksson i Nordeas senaste makroanalys. 

Handelsbanken är inne på samma spår, och väntar sig att Riksbanken muntligen kommer signalera att räntesänkningar kan inledas under andra halvåret 2024, förutsatt att ekonomin utvecklas som förväntat.

"Den övergripande bilden är att inflationen normaliseras samtidigt som tillväxtutsikterna är osäkra, vilket talar för att Riksbanken snart vill lätta på bromsen", skriver Torbjörn Isaksson. 

Enligt Nordea finns det en risk för att en alltför låg inflation blir ett växande tema under 2024, vilket motiverar ytterligare räntesänkningar.

Räntesänkningar inleds i maj, eller i sommar

Nordea tror att styrräntan sänks vid varje möte från och med maj, och att styrräntan därmed landar på 2,50% i december 2024. Även SEB tror att Riksbanken avvaktar med räntesänkningar fram till i maj, men poängterar att den svårbedömda januariinflationen skapar osäkerhet. 

SEB spår en styrränta på 3,00% vid utgången av året, och ligger därmed 50 punkter högre i sin prognos än Nordea, trots att båda bankerna är inställda på en första sänkning i maj. Handelsbanken tror på en första räntesänkning i juni, men att en stor nedrevidering av Riksbankens styrränteprognos bör presenteras vid mötet i mars. Denna uppdaterade prognos lär visa en rad räntesänkningar också genom 2025–2026, menar storbanken. 

"De senaste månadernas fallande inflation har, tillsammans med den starkare kronan, öppnat upp för en mjukare Riksbank. Vi reviderar vår prognos på Riksbanken och räknar nu med tidigare och fler sänkningar i år. Vår prognos är att Riksbanken börjar sänka räntan i maj och därefter ytterligare tre gånger i år, vilket innebär att styrräntan landar på 3,0 procent vid slutet av 2024", skriver Swedbank i det senaste räntebladet för januari. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar